phat trien nong nghiep xanh

Mường Khương - Lào Cai: Phát triển nông nghiệp xanh giúp xoá đói giảm nghèo
(TN&MT) - Mường Khương là một trong những huyện đứng đầu của tỉnh Lào Cai về tỷ lệ hộ nghèo. Đặc biệt, có các xã rất chậm phát triển, tỉ lệ nghèo ở mức cao, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng trên và tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện đã phát triển nông nghiệp theo hướng xanh giúp dân xoá đói giảm nghèo.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO