Phát triển kinh tế rừng

Hà Giang: Phát huy vai trò của rừng kinh tế trong giảm nghèo bền vững
(TN&MT)- Là một tỉnh miền núi phía Bắc có tổng diện tích rừng và đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp là 553.138,3 ha, chiếm gần 70 % diện tích tự nhiên của tỉnh, trong những năm qua, tỉnh Hà Giang đã có nhiều chính sách nhằm phát huy vai trò của phát triển rừng kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, gắn công tác bảo vệ và phát triển rừng với công tác giảm nghèo bền vững.
 • Mường Nhé (Điện Biên): Phát triển kinh tế rừng - hướng thoát nghèo bền vững
  (TN&MT) - Trong những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo luôn là một trong những mục tiêu xuyên suốt, được huyện Mường Nhé quan tâm thực hiện, nhiều chương trình, dự án hỗ trợ sinh kế tạo chuyển biến tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương.
 • Phát triển kinh tế rừng gắn với bảo vệ môi trường ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi
  (TN&MT) - Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2025, có từ 15-20% diện tích rừng trồng sản xuất trên địa bàn tỉnh theo mô hình liên kết và được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, góp phần nâng cao giá trị của rừng trồng, cải thiện sinh kế bền vững cho người dân miền núi.
 • Yên Bái: Phát triển kinh tế rừng gắn với bảo vệ rừng
  (TN&MT) –Trong những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã chủ động định hướng cho người dân phát triển kinh tế từ rừng với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể. Từ đó trồng rừng đã mang lại nguồn thu nhập cao, giúp nhiều hộ thoát nghèo, gia tăng diện tích rừng che phủ, gắn phát triển kinh tế rừng với bảo vệ rừng.
 • Quảng Nam: Hiệu quả từ phát triển kinh tế rừng đồi
  (TN&MT) - Là một trong những địa phương có diện tích đất có rừng cao nhất cả nước, tỉnh Quảng Nam đã biết tận dụng đất rừng để giúp người dân miền núi, trung du phát triển kinh tế. Những năm gần đây, các mô hình phát triển kinh tế rừng đồi ngày càng được nhân rộng, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân và góp phần phủ xanh đất trống đồi trọc.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO