Phát triển Kinh tế gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa vùng DTTS&MN - Bài 5: Điểm tựa vươn lên thoát nghèo

Bài và ảnh: Phạm Hoạch | 23/08/2022, 14:42

(TN&MT) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi đang được các tỉnh miền núi vùng Đông Bắc triển khai thiết thực, hiệu quả. Với nhiều chính sách phát triển kinh tế, giao đất giao rừng, phát triển du lịch cộng đồng, tạo việc làm và nâng cao đời sống cho bà con gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa vùng đồng bào DTTS &MN.

Dành nguồn lực chăm lo đời sống đồng bào dân tộc 

Nằmvùng Đông Bắc, Quảng Ninh hiện 56 vùng đồng bào DTTS với 22 dân tộc thiểu số chỉ chiếm 12,31% dân số toàn tỉnh, song lại trú trên 85% diện tích của tỉnh. Do đó, chăm lo cho đồng bào DTTS trên địa bàn luôn được tỉnh Quảng Ninh xác định nhiệm vụ then chốt nhằm cụ thể hóa Chương trình mục tiêu quốc gia 

anh-qn-01.jpg
Diện mạo nông thôn mới vùng cao Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh ngày càng khởi sắc 

Với phương châm mọi người dân Quảng Ninh đều được hưởng thành quả phát triển, tăng trưởng bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau, trong 5 năm (2016-2021), tỉnh đã ban hành 19 chính sách riêng về an sinh, phúc lợi hội; tập trung vào các chính sách việc làm, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đào tạo nghề, giáo dục, y tế, xóa đói, giảm nghèo...Từ đó, đã khuyến khích người nghèo, người dânvùng khó khăn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo làm giàu, nâng cao khả năng tự bảo đảm an sinh. Đến hết năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Quảng Ninh chỉ còn 0,14%.  

Điển hình như Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh “Về phát triển bền vững kinh tế - hội (KT-XH) gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh (QP - AN) ở các , thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển KT-XH nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo... Nhằm đưa Nghị quyết 06 đi vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa sâu rộng, tác động trực tiếp tới đồng bào DTTS, tỉnh Quảng Ninh đã dành 4.200 tỷ đồng  ngân sách nhà nước các cấp để thực hiện chương trình với hơn 162.000 đối tượng được thụ hưởng. 

anh-qn-02.jpg
Đồng bào Dao tại Quảng Lâm, huyện Đầm gìn giữ nét đẹp trang phục truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng

Trao đổi với PV, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu, Hoàng Ngọc Ngò cho biết, được Tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực phát triển du lịch, huyện đã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng dựa trên giá trị văn hóa truyền thống, tạo ra các sản phẩm độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Từ đó tạo ra việc làm thu nhập bền vững cho con, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của vùng đồng bào DTTS.  

Ông Đặng Đức Khoa, thư Chi bộ, Trưởng thôn Ngàn Chuồng, Lục Hồn, huyện Bình Liêu chia sẻ, với chính sách giao đất giao rừng trước đây đã tạo việc làm thu nhập cho con, nay với chính sách nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình Mục tiêu quốc gia, của tỉnh đã giúp cho đồng bào mạnh dạn làm du lịch cộng động cho thu nhập bền vững vừa giúp nâng cao đời sống vừa giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của của đồng bào DTTS ở địa phương 

Báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn cho thấy, hiện nay trên toàn tỉnh 88 ĐBKK 108 thôn ĐBKK thuộc khu vực I, II thuộc phạm vi thực hiện Quyết định số 1719 của Thủ tướng. Tổng kinh phí trung ương giao thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - hội vùng đồng bào DTTS miền núi giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 618,1 tỷ đồng 

anh-ls-03.jpg
Đồng bào Tày huện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn thu hoạch lúa

Tình hình sản xuất đời sống vùng DTTS&MN của tỉnh Lạng Sơn trong những năm qua bước phát triển ổn định. Ngay từ đầu năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các sở, ngành các huyện, thành phố triển khai lồng ghép các chính sách, ưu tiên bố trí nguồn lực để phấn đấu đạt được các mục tiêu phát triển đối với vùng đồng bào DTTS. Qua đó, góp phần pháttriểntoàn diện KT-XH, giảm nghèo nhanh, bền vững, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, các vùng, tạo động lực phát triển bền vững cho vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn toàn tỉnh 

Gắn phát triển kinh tế với gìn giữ bản sắc dân tộc  

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia đó phát triển kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các DTTS. 

Trong đó, dự án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch dự án số 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 -2030 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, triển khai giai đoạn 1 từ năm 2021 -2025. 

anh-ls-04.jpg
Đồng bào Tày huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn biểu diễn múa chầu 

Dự án nhằm khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa; hỗ trợ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào DTTS&MN để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số ít người. 

Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh, Ngọc Thái Hoàng cho biết, mục tiêu của Quảng Ninh gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ, công bằng hội ngay trong từng bước đi, từng chính sách của địa phương, không chờ kinh tế phát triển rồi mới lo các vấn đề về hội, bằng hệ thống đồng bộ các giải pháp cụ thể, hiệu lực, hiệu quả. 

Trên sở đó, các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện tốt công tác bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa DTTS như: Bảo tồn trang phục truyền thống của tộc người Sán Dìu Bình Dân, huyện Vân Đồn; bảo tồn trang phục truyền thống của tộc người Tày ở huyện Bình Liêu; bảo tồn trang phục truyền thống, bảo tồn nghề thủ công truyền thống như nghề rèn, nghề làm giấy của người Dao Thanh Y.  

Theo lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn cho biết, các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Tỉnh đã xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện Đề án bảo tồn dân ca, dân , dân nhạc trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng hồ sơ khoa học Lễ hội chùa Bắc Nga, Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn trình Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản Múatử dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Đề án bảo tồn trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ số phát triển nguồn nhân lực DTTS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đều đạt vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đã đề ra, tlệ trẻ em DTTS nhập học đúng độ tuổi bậc tiểu học duy trì mức trên 99,9%; tỷ lệ học sinh DTTS hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,7%; tỷ lệ người DTTS từ 10 tuổi trở lên biết chữ 99,3%; 3/200 đạt chuẩn xóa chữ mức độ 1 (1,50%); 197/200 đơn vị đạt chuẩn xóa chữ mức độ 2 (98,50%)... 

Việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các DTTS một vấn đề cần thiết trong phát triển kinh tế du lịch, trong giáo dục truyền thống, đặc biệt trong xu thế hội nhập quốc tế đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, các dự án, chính sách đều cần hướng tới mục tiêu tạo ra việc làm thu nhập, nâng cao đời sống của người dân. Đây cũng chính mục tiêu quan trọng xuyên suốt góp phần phát triển bền vững KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN trong những năm tiếp theo.  

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Hình ảnh người lính biên phòng nơi “phên dậu Tổ Quốc”
34 năm gắn bó với biên giới, với người đồng bào dân tộc Mông, người lính mang quân hàm xanh ấy luôn mang trong mình nhiệt huyết của bộ đội cụ Hồ để cùng đồng bào Mông ở bản Ón phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ bình yên vùng phên dậu Tổ quốc. Đó là Thiếu tá Vi Xuân Thao - Bộ đội đồn biên phòng Tam Chung (huyện Mường Lát, Thanh Hóa)
Đừng bỏ lỡ
 • Mường Tè (Lai Châu): Giải pháp đưa nước sạch về với đồng bào dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Mường Tè là một trong những huyện vùng cao có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống ở Lai Châu. Trước đây, người dân luôn phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt. Từ khi có các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 30a, 135, nông thôn mới… của Nhà nước, đồng bào DTTS đã có nước sạch, hợp vệ sinh sử dụng trong sinh hoạt mỗi ngày. An ninh nguồn nước được đảm bảo.
 • Nỗ lực đưa nước sạch đến với đồng bào vùng cao
  (TN&MT) - Sự suy giảm về nguồn nước và những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đã khiến một số khu vực miền núi tỉnh Quảng Ninh bị thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Để giải bài toán nước sạch vùng nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), Quảng Ninh đang triển khai nhiều giải pháp để đưa nước sạch đến với người dân.
 • Độc đáo cọn nước du lịch
  (TN&MT) - Những chiếc cọn nước cứ chăm chỉ, miệt mài quay ngày đêm không ngừng nghỉ để lấy nước vào ruộng. Đây là cách mà người dân tộc Thái ở các huyện vùng cao của tỉnh Nghệ An chống chọi lại với hạn hán. Ngày nay, những chiếc cọn nước còn có sức hút du khách nên nhiều địa phương đã tận dụng sáng tạo việc này để làm du lịch, thu hút du khách.
 • Người có uy tín – Nhịp cầu chính sách đến với đồng bào dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Thân mật, nhẹ nhàng, trách nhiệm – Đó là cách mà các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La vận động đồng bào các dân tộc nghe theo Đảng, Bác Hồ, không nghe, không tin kẻ xấu, không di cư tự do, không vượt biên trái phép, không phá rừng làm nương, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường…
 • Bí thư Huyện uỷ Yên Bình động viên, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế
  (TN&MT) - Thực hiện chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân”, ngày 13/5, Bí thư huyện uỷ Yên Bình An Hoàng Linh cùng cán bộ công chức xã Phúc Ninh, huyện Yên Bình (Yên Bái) và bà con nhân dân thôn 2 Làng Na tham gia giúp đỡ gia đình anh Hoàng Văn Cường san gạt, đổ bê tông nền nhà.
 • Người Hà Nhì nơi cực Tây Tổ Quốc
  (TN&MT) - Mường Nhé xa xôi và diệu vợi. Nơi ấy, có người Hà Nhì lập làng giữ nước. Suốt nhiều thập kỷ qua, họ đi đầu những phong trào tiễu phỉ, phong trào hiếu học, giúp lực lượng vũ trang tuần tra biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.
 • Văn Chấn (Yên Bái): Nhiều công trình cấp nước sạch phát huy hiệu quả
  Được sử dụng nước sạch là điều kiện sống cơ bản mà mỗi người dân cần được đáp ứng, hiện nay trên địa bàn huyện Văn Chấn (Yên Bái) được đầu tư một số công trình cấp nước tập trung và các công trình này đã phát huy được hiệu quả.
 • Bảo đảm đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số- Bài 5: Ban hành chính sách đất đai phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương
  Trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được kèm theo Tờ trình của Chính phủ vừa mới gửi Quốc hội đã dành 1 điều quy định trách nhiệm của Nhà nước về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đây là điều mà đồng bào dân tộc thiểu số chờ đợi, kỳ vọng sẽ giải quyết được tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, giúp nâng cao đời sống của người dân.
 • Bảo đảm đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số - Bài 3: Bức tranh giao đất, giao rừng ở Điện Biên
  Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên đã tích cực triển khai, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng đất rừng và giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số khó khăn vướng mắc.
 • Bảo đảm đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số - Bài 4: Lai Châu tổ chức giao đất cho người dân thiếu đất sản xuất
  Trong giai đoạn từ năm 2011 – 2020, tỉnh Lai Châu đã tổ chức giao đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số cho 12.026/12.109 hộ có nhu cầu giao đất, đạt 99,3%, với diện tích 65.330,56 ha (đất ở 59.237,18 ha; đất sản xuất 6.093,38 ha).
 • Bảo đảm đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số- Bài 1: Còn khó khăn
  Dù đã có nhiều chủ trương, chính sách đất đai liên quan tới với đồng bào DTTS, song tình trạng đồng bào DTTS thiếu đất sản xuất vẫn xảy ra. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất ở một số địa phương thực hiện còn chậm, làm ảnh hưởng đến quyền lợi, đời sống và sinh kế của người có đất bị thu hồi, trong đó có đồng bào DTTS. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đời sống của một bộ phận người dân vùng đồng bào DTTS.
 • Bảo đảm đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số - Bài 2: Ba kiến nghị nâng hiệu quả chính sách
  Để thực hiện hiệu quả các chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, TS. Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc kiến nghị 3 vấn đề. Đó là là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đất đai gắn với công tác dân tộc; Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai sửa đổi; Rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hệ thống chính sách hỗ trợ về đất đai.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO