phát huy lợi thế đất

Quảng Ninh: Phát huy lợi thế đất đai, tạo sinh kế thoát nghèo bền vững
(TN&MT) - Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh có nhiều cách làm sáng tạo trong việc phát huy các nguồn lực, nhất là lợi thế về đất đai để phát triển sản xuất, gắn với giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, đến hết năm 2022, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong nước hoàn thành Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO