Phần trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ngắn gọn, rõ ràng, cầu thị

Hải Ngọc (lược ghi) | 08/11/2019, 17:22

(TN&MT) - Phát biểu kết luận phiên chất vấn của Quốc hội với Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, Bộ trưởng đã nắm chắc tình hình, thực trạng những vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, trả lời ngắn gọn, mạch lạc, rõ ràng, cầu thị, thẳng thắng nhận trách nhiệm và có các giải pháp tương đối cụ thể…

Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu bên hành lang Quốc hội ngày 8/11. Ảnh: Quốc Khánh

Thống kê phần chất vấn với nhóm vấn đề thứ tư liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đã có 43 đại biểu đặt câu hỏi và 12 đại biểu tranh luận; có 30 đại biểu đăng ký nhưng chưa có thời gian đặt câu hỏi.

Đối với những chất vấn này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trả lời bằng văn bản cho các Đại biểu. Cùng với Bộ trưởng Bộ TT&TT, các Bộ trưởng: Công an, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã tham gia trả lời những nội dung có liên quan.

Theo Chủ tịch Quốc hội, mặc dù mới nhận nhiệm vụ được hơn năm, nhưng với kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã nắm chắc tình hình, thực trạng những vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. “Phần trả lời của Bộ trưởng ngắn gọn, mạch lạc, rõ ràng, cầu thị, thẳng thắng nhận trách nhiệm và có các giải pháp tương đối cụ thể” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá.

Khẳng định nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông là nội dung có tính chất đặc thù, là những vấn đề mang tính thời sự, đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ, gắn với công tác quản lý, điều hành, đời sống chính trị, văn hóa, xã hội, cuộc sống của từng người dân và đang có nhiều bất cập trong thực tiễn… Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong những vấn đề chất vấn có những nội dung đã được nêu trong Nghị quyết về chất vấn tại Kỳ họp thứ 4.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các Đại biểu Quốc hội trong giờ giải lao phiên chất vấn ngày 8/11. Ảnh: Quốc Khánh

Để phát triển lĩnh vực này trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội, triển khai hiệu quả các giải pháp, khắc phục hạn chế, tồn tại của lĩnh vực thông tin truyền thông.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh để làm tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, cần tập trung vào một số vấn đề. Cụ thể: Tiếp tục triển khai các quy định của Luật Báo chí, Kế hoạch sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 bảo đảm phát huy yêu cầu, mục đích đề ra.

Quản lý chặt chẽ hoạt động của các tạp chí điện tử đúng quy định của pháp luật, phân định rõ tính chất chuyên ngành, định kỳ của tạp chí, không để xảy ra việc “báo hóa tạp chí”; rà soát, chấn chỉnh hoạt động liên kết giữa cơ quan báo chí, sớm tổng kết để quy định cụ thể hướng dẫn về liên kết, xã hội hóa các chương trình trên phương tiện báo chí trong năm 2020.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản, của tổng biên tập trong việc quản lý phóng viên và nội dung thông tin, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động của báo chí, nhất là bảo đảm tính chính xác của thông tin; tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, đạo đức người làm báo;

Tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát chặt chẽ các điều kiện về cấp phép trong lĩnh vực báo chí, xử lý nghiêm các phóng viên có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; thiết lập và triển khai đường dây nóng phản ánh thông tin về báo chí; chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận; có giải pháp để hỗ trợ hình thành nền tảng truyền thông xã hội trong nước, phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 8/11. Ảnh: Quốc Khánh

Tiếp tục có các biện pháp hữu hiệu để làm tốt công tác quản lý thông tin điện tử, đặc biệt là thông tin trên mạng xã hội; phát huy mặt tốt và hạn chế mặt xấu của loại hình phương tiện thông tin này; rà soát, hoàn thiện quy định về an ninh mạng, phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng; chủ động phối hợp, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong việc xử lý các thông tin sai sự thật, thông tin tin xấu, độc, thông tin mạo danh, tin giả;

Có các giải pháp để ngăn chặn, xử lý nghiêm việc lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, quảng cáo không đúng sự thật, các Game đánh bạc trên mạng; phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm trên không gian mạng;

Xây dựng và vận hành công cụ giám sát và xử lý việc đưa tin sai sự thật; sớm ban hành văn bản quy định về xử lý vấn đề tin giả, về bảo vệ thông tin cá nhân của người dân, có các giải pháp về kỹ thuật, nâng cao trách nhiệm của các nhà mạng để xử lý sim rác, tin nhắn rác, cuộc gọi rác;

Khẩn trương ban hành bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng; triển khai Trung tâm tiếp nhận thông xin xấu, sai trên mạng; có các giải pháp cụ thể để nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đồng thời trang bị kỹ năng khi sử dụng thông tin trên mạng, nhất là hoạt động giáo dục trong nhà trong gia đình, nhà trường và có các biện pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Tăng cường hỗ trợ để hình thành các mạng xã hội Việt Nam đủ mạnh, hướng dẫn, hỗ trợ để người Việt dễ tiếp cận với mạng xã hội trong nước; có chính sách hỗ trợ để phát triển các doanh nghiệp số, kinh tế số, bảo đảm công bằng giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực này.

Chấn chỉnh việc quảng cáo trên trang thông tin mạng, trên báo chí đúng pháp luật, không để các doanh nghiệp quảng cáo lợi dụng mạng thông tin để quảng cáo sai sự thật.

Xây dựng Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030, Chiến lược quốc gia về quản trị dữ liệu; xây dựng Trung tâm cơ sở dữ liệu Quốc gia dùng chung, kết nối giữa địa phương và bộ ngành để làm tốt công tác chia sẻ dữ liệu; kết nối giữa các địa phương và bộ ngành;

Trong 2019, ban hành nghị định về kết nối và chia sẻ dữ liệu dùng chung, bảo đảm tính liên thông đối với các cơ sở dữ liệu thông tin Quốc gia, hướng tới mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, giảm phiền hà cho Nhân dân.

Tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng công nghệ để triển khai mô hình thành phố thông minh, ban hành hướng dẫn về thí điểm Thành phố thông minh với mục tiêu lấy con người làm trọng tâm, công nghệ là phương tiện, phát huy lợi ích của công nghệ;

Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; ưu tiên sử dụng các sản phẩm, thiết bị an ninh mạng của Việt Nam; năm 2020 hình thành bộ Mã bưu chính điện tử để hỗ trợ cho thương mại điện tử…

Sau phần chất vấn Bộ trưởng Bộ TT&TT, Quốc hội đã tiến hành chất vấn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Báo Điện tử baotainguyenmoitruong.vn sẽ cập nhật đến bạn đọc trong các bản tin tiếp theo

Bài liên quan
  • Chủ tịch Quốc hội: Phiên chất vấn Bộ trưởng Công thương diễn ra sôi nổi
    (TN&MT) - “Phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Công thương đã diễn ra sôi nổi, các vị Đại biểu Quốc hội đã đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào nội dung chất vấn…” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận xét như vậy về phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh diễn ra từ chiều 6/11 đến sáng 7/11

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO