phan loai du an dau tu

Tọa đàm trực tuyến Hiểu về phân loại dự án đầu   tư và đánh giá tác động môi trường trong Luật Bảo vệ môi trường 2020
Luật BVMT 2020 đã chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Để đưa Luật vào cuộc sống, Chính phủ đã ban hành Nghị định 08/NĐ-CP ngày 10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO