pham van tai

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực của THACO
(TN&MT) - Xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là yếu tố nòng cốt đảm bảo cho sự phát triển, hội nhập sâu rộng, bền vững, ổn định trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức thời đại mới, vì vậy, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực gắn với chiến lược sản xuất kinh doanh (SXKD) và chiến lược chuyển đổi số, hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO