Petrovietnam thực hiện công tác Chuyển đối số thống nhất trong toàn Tập đoàn

PV | 17/02/2022, 15:05

Petrovietnam xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn, là công cụ để thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, sức cạnh tranh, vị thế dẫn dắt trong lĩnh vực hoạt động và nền kinh tế, góp phần xây dựng kinh tế số.

Ngày 15/02/2022, Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 184-NQ/ĐU về thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Được biết trước đó, Petrovietnam đã xây dựng Kế hoạch thực hiện CĐS trong năm 2022 gồm 12 hạng mục công việc chính và các hạng mục công việc này bám sát Lộ trình CĐS giai đoạn 2022 -2026 đã được xây dựng. Công tác CĐS nổi bật cần thực hiện trong năm 2022 đó là hoàn thành công tác triển khai dự án ERP Giai đoạn 1 và CSĐL E&P Giai đoạn 1. Đây là hai giải pháp số mang tính cơ sở, nền tảng trong giai đoạn tới và quyết định căn bản sự thành công của công tác CĐS của Petrovietnam.

thuc-hien-cong-tac-cds-thong-nhat-trong-toan-tap-doan-dau-khi-quoc-gia-viet-nam.jpg
Thực hiện công tác CĐS thống nhất trong toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Nhận thức rõ về những lợi ích mà CĐS đem lại, Petrovietnam xác định công tác CĐS trong toàn Tập đoàn là việc bắt buộc phải thực hiện để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Ngoài ra, Petrovietnam là doanh nghiệp nhà nước lớn nên cần có năng lực và trách nhiệm đi đầu trong thực hiện CĐS để vừa đảm bảo vai trò dẫn dắt và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vừa góp phần lan tỏa, thực hiện thành công công tác CĐS quốc gia.

Petrovietnam cũng xác định CĐS là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn, là công cụ để thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, sức cạnh tranh, vị thế dẫn dắt trong lĩnh vực hoạt động và nền kinh tế, góp phần xây dựng kinh tế số.

CĐS là một cuộc cách mạng trong sản xuất kinh doanh do yêu cầu số hóa từ quy trình sản xuất kinh doanh thông qua đội ngũ cán bộ vận hành quy trình, mang lại giá trị mới cho khách hàng bằng các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao hơn, qua đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển một cách bền vững.

Do với CĐS với nền tảng là số hóa các dữ liệu và quy trình sản xuất kinh doanh, CĐS cũng đặt ra yêu cầu lớn về thay đổi văn hóa doanh nghiệp, yêu cầu Tập đoàn phải tái định hình chiến lược kinh doanh và phát triển, định vị lại chuỗi cung ứng, tái kết nối với khách hàng trên nền tảng kinh doanh số và cuối cùng là tái cấu trúc lại tổ chức của Tập đoàn để phù hợp với nền tảng kinh doanh mới.

Bên cạnh đó, công tác CĐS cần phải đảm bảo an toàn, an ninh mạng nhằm phát triển, quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng hiệu quả ngân hàng dữ liệu số một cách đồng bộ với chiến lược và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn. Ngoài công tác bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, CĐS còn phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý nhằm bảo vệ cán bộ sử dụng, khai thác dữ liệu và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình thông qua tương tác trên môi trường số hóa như tính pháp lý của chữ ký điện tử.

Tuy nhiên, CĐS tạo ra các thách thức đối với mô hình kinh doanh hiện tại của Petrovietnam nhưng cũng tạo ra những động lực mới cho sự phát triển. Chính vì vậy, việc thực hiện công tác CĐS một cách thống nhất từ cấp Tập đoàn đến từng đơn vị là mục tiêu cuối cùng mà Petrovietnam cần phải đạt được trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Trong quá trình thực hiện, đơn vị phải quản trị được các thách thức khi thay đổi sang mô hình số khi điều hành sản xuất kinh doanh với các quy trình, dữ liệu và tương tác trên không gian mạng và hệ sinh thái số. Hệ sinh thái số này được thành lập khi các thành viên trong chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh của Petrovietnam bao gồm các đơn vị nội bộ của Petrovietnam tham gia tích cực và giữ các vị trí cụ thể trong chuỗi giá trị, đơn vị cung ứng cho quá trình sản xuất kinh doanh và khách hàng là người thụ hưởng các giá trị của sản phẩm và dịch vụ mà Tập đoàn cung cấp.

Công tác quản trị hệ sinh thái số “PVNDigiEcoSystem” yêu cầu Petrovietnam từng bước chuyển đổi văn hóa của người lao động sang tầm cao mới, xây dựng kỹ năng mới, từ đó tạo ra năng lực mới nhằm đạt được mục tiêu dài hạn là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng.

Việc hoàn thiện, nâng cao trình độ quản trị Hệ sinh thái số của Petrovietnam cũng là động lực để Tập đoàn vươn lên nắm vai trò đầu tàu trong lĩnh vực hoạt động của mình, góp phần thực hiện thành công chương trình CĐS quốc gia, xây dựng xã hội số, chính phủ số, góp phần đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái.

Để thực hiện được thành công nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, Petrovietnam đã và đang xây dựng và hoàn thiện các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp, hiệu quả, đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tiến hành tổ chức thực hiện các mục tiêu nêu trên thống nhất, xuyên suốt từ cấp ủy đến người lao động.

Trong đó, tập trung nâng cao vai trò chỉ đạo và định hướng chiến lược công tác CĐS của cấp ủy và cụ thể bằng Nghị quyết, chương trình hành động và các văn bản hướng dẫn cụ thể. Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch cụ thể công tác CĐS và tổ chức triển khai toàn diện, thống nhất, bám sát mục tiêu. Bên cạnh đó, bố trí và lập kế hoạch chi tiết về nguồn lực cho công tác triển khai kế hoạch CĐS.

Năm 2021 công tác Chuyển đổi số của Petrovietnam đã được thúc đẩy mạnh mẽ và đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng với 15 hạng mục công việc chính. Các kết quả nổi bật gồm: ban hành 03 văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên đẩy mạnh, triển khai đồng bộ công tác CĐS; hoàn thành công tác xây dựng “Nghị quyết chuyên đề về CĐS của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam”’; Hoàn thành dự án Tư vấn xây dựng chiến lược CĐS; Ký kết hợp đồng và triển khai Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) cho Công ty mẹ PVN –Giai đoạn 1”; Hoàn thành thiết kế sơ bộ cho Cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Lĩnh vực Tìm kiếm Thăm dò-Khai thác Dầu khí (E&P DB): hoàn thành số hóa Bộ quy chế quản trị; Hoàn thành xây dựng và triển khai hệ thống quản thông tin quản lý khai báo y tế và tiêm chủng của Petrovietnam.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường của đạo Tin Lành
(TN&MT) - Cộng đồng đạo Tin Lành Việt Nam đang phát huy nhiều sáng kiến, triển khai những mô hình hay nhằm chung tay với các tôn giáo thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Đừng bỏ lỡ
 • PVFCCo: Phát động thi đua sáng tạo bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Phú Mỹ
  (TN&MT) - Nhằm thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo) trong năm 2023 là bảo dưỡng tổng thể (BDTT) Nhà máy Đạm Phú Mỹ, các tổ chức Đoàn thể bao gồm Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty đã tổ chức lễ phát động “Phong trào thi đua 30 ngày đêm lao động sáng tạo BDTT Nhà máy Đạm Phú Mỹ năm 2023”.
 • Tuổi trẻ PV GAS triển khai chương trình “Nghĩa tình biên giới hải đảo” tại huyện Côn Đảo
  (TN&MT) - Từ ngày 25 đến 26/03/2023, Đoàn cơ sở Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) - đại diện cho Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức chương trình “Nghĩa tình biên giới hải đảo” tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với mục đích thăm hỏi chiến sĩ các đơn vị Biên phòng, Hải quân đóng quân trên đảo và một số gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
 • PVEP hoàn thành vượt mức kế hoạch quý I/2023
  (TN&MT) - Trong quý I/2023, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, không để xảy ra tai nạn/sự cố, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
 • Vingroup là “Nhà phát hành tốt nhất về tài chính bền vững năm 2022”
  Ngày 29/03, Vingroup công bố vừa được The Asset Triple A Country Awards vinh danh là “Nhà phát hành tốt nhất về tài chính bền vững năm 2022”. Đồng thời, Vingroup cũng cùng VinFast – công ty thành viên của Tập đoàn chia sẻ Giải “Khoản vay xanh tốt nhất”. Với 2 giải thưởng danh giá trên, Vingroup đã khẳng định được vai trò tiên phong trong đầu tư xanh và gọi vốn trên thị trường quốc tế.
 • Petrovietnam: Sẵn sàng hỗ trợ PTSC trong phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi
  (TN&MT) - Petrovietnam sẵn sàng ủng hộ về mọi mặt để PTSC có thể thực hiện thành công định hướng mới trong phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi (NLTTNK).
 • Văn hóa doanh nghiệp - Văn hóa Petrovietnam
  (TN&MT) - Bây giờ đi đến đâu cũng nghe nhắc tới văn hóa doanh nghiệp. Thế nhưng, hiểu một cách sâu sắc, có hệ thống, gắn với thực tiễn đơn vị thì không phải ai cũng nói đúng và hành động đúng.
 • Phối hợp bảo vệ công trình Thủy điện Sông Tranh 2
  Sáng 28/3, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Quảng Nam, Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công an huyện Bắc Trà My cùng Công an các xã Trà Đốc, Trà Tân, Trà Bui và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ đã tổ chức giao ban công tác bảo vệ công trình thủy điện Sông Tranh 2 trong năm 2022 và quý 1/2023.
 • Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm và làm việc với THACO
  Tại buổi thăm và làm việc với THACO, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng, THACO là nơi hội đủ yếu tố để thành lập CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam trong các tập đoàn kinh tế tư nhân.
 • Petrovietnam: Triển khai các giải pháp tối ưu nguồn lực, thúc đẩy SXKD khâu sau
  (TN&MT) - Các đơn vị khâu sau cần tiếp tục triển khai các giải pháp chung, xuyên suốt như: Phát huy tối đa các nguồn lực, động lực để tăng trưởng; tận dụng hiệu quả kinh tế chia sẻ; tập trung khai thác và mở rộng thị trường trên cùng một hệ sinh thái.
 • PV Drilling phát động trồng 100.000 cây xanh
  (TN&MT) - Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã phối hợp với Công đoàn cơ sở thành viên Cơ quan Tổng công ty và Đoàn Thanh niên Tổng công ty tổ chức Lễ phát động trồng 100.000 cây xanh.
 • Kiểm tra, xử lý vi phạm về chất lượng xăng dầu
  Vừa qua, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh đã ký công văn số 548/TCQLTT- CNV về việc kiểm tra, xử lý vi phạm chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.
 • PVFCCo: Thực thi sứ mệnh vì chữ "An"
  (TN&MT) - “An” ở đây chính là an ninh lương thực, an ninh nông nghiệp quốc gia. Trong suốt hành trình 20 năm qua, PVFCCo cùng với thương hiệu “Phân bón Phú Mỹ - Cho mùa bội thu” đã thực thi sứ mệnh vì chữ “An” đó.
 • Phân bón Cà Mau không ngừng tìm kiếm nhân lực công nghệ chất lượng cao
  Cuộc thi “Giải pháp sáng tạo Tự động hóa và Số hóa trong sản xuất nông – công nghiệp” lần thứ I năm 2023 do Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM) phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức đã chính thức diễn ra vào sáng 26/3.
 • Thành tựu của Gas South sau chiến lược phát triển bền vững
  Doanh thu của Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam - Gas South tăng trưởng 38% sau 3 năm tái cấu trúc và hiện thực hóa kế hoạch phát triền bền vững.
 • PVFCCo tập trung đánh giá, xây dựng chiến lược phát triển trong thời kỳ mới
  (TN&MT) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng nhắn gửi tới toàn thể lãnh đạo, CBCNV, người lao động Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) khi Tổng công ty chuẩn bị bước sang tuổi mới, hoàn thành hành trình 20 năm cho mùa bội thu (28/3/2003 - 28/3/2023).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO