Petrovietnam đẩy mạnh triển khai công tác Chuyển đổi số & ERP

PV | 30/06/2022, 12:15

Ngày 29/6, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì buổi làm việc “Cập nhật công tác triển khai Chuyển đổi số năm 2022” và báo cáo tiến độ dự án “Triển khai hệ thống quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp ERP tại Công ty mẹ PVN - Giai đoạn I” của Petrovietnam.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn, đại diện Công ty cổ phần Thiết bị và Truyền thông (NGS).

Thay mặt bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo công tác Chuyển đổi số và Ban triển khai ERP, Chánh Văn phòng Petrovietnam Trần Bình Minh đã báo cáo công tác triển khai và thực hiện Chuyển đổi số (CĐS) năm 2022 cùng kế hoạch, lộ trình triển khai trong thời gian tiếp theo.

1c428922c661c5af96ae759e83397d1c.jpg
Toàn cảnh buổi họp báo cáo công tác chuyển đổi số và ERP

Đối với công tác CĐS: Đã xây dựng và ban hành 05 văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên đẩy mạnh, triển khai đồng bộ công tác CĐS; xây dựng và Ban hành Nghị quyết chuyên đề về CĐS của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Về chiến lược CĐS PVN: Phê duyệt tầm nhìn số PVN: “Chuyển đổi số hỗ trợ và thúc đẩy quá trình dịch chuyển mô hình kinh doanh, tối ưu phương thức hoạt động và nâng cao năng lực quản trị vận hành trên toàn PVN”; Phê duyệt lộ trình CĐS PVN giai đoạn 2022-2026 gồm 4 nhóm giải pháp với 32 sáng kiến số. Phân công Ban điều hành phụ trách triển khai các sáng kiến số; Xây dựng và đề xuất Mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động phối hợp của bộ phận chuyên trách CĐS PVN (DCoE).

Về “Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) cho Công ty mẹ PVN – Giai đoạn 1”: Chính thức vận hành các phân hệ nghiệp vụ đợt 1 ngày 31/03/2022 gồm: Tài chính – Kế toán, quản lý danh mục dự án đầu tư và báo cáo quản trị; Hoàn thành các công tác chuẩn bị (Thiết kế/xây dựng hệ thống, kiểm thử người sử dụng, chuẩn bị dữ liệu phục vụ chuyển đổi) cho chính thức vận hành các phân hệ nghiệp vụ đợt 2 ngày 30/06/2022 gồm: Quản lý kế hoạch và ngân sách, hợp nhất báo cáo tài chính; Xây dựng quy trình nghiệp vụ tương lai, quy chế vận hành các phân hệ nghiệp vụ để xem xét, ban hành trong nội bộ.

Xây dựng hồ sơ mời thầu cho cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành của lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò - khai thác Dầu khí (E&P DB); Hoàn thành số hóa bộ quy chế quản trị nội bộ, ứng dụng thông minh AI để hỗ trợ tìm kiếm và tra cứu. Tiến hành rà soát và tối ưu bộ quy chế quản trị; Xây dựng hệ thống quản lý lịch làm việc và phòng họp tại Cơ quan Tập đoàn; Nâng cấp tính năng, triển khai ứng dụng di động (mobile app) cho hệ thống quản lý văn bản (idoc), triển khai chữ ký số toàn diện; Triển khai số hóa các quy trình hành chính quản trị của văn phòng; Triển khai thử nghiệm giải pháp trao đổi thông tin nội bộ (PVN Team).

Hoàn thành triển khai Hệ thống mạng riêng (không kết nối Internet); Rà soát, đánh giá 12 đơn vị thành viên của Tập đoàn về mức độ trưởng thành số; Đảm bảo an toàn an ninh mạng 2022: Xử lý 02 sự cố an ninh thông tin 2 sự cố mức cao), xử lý 3 lần tấn công qua hình thức gửi email Phishing và xử lý 5415 cảnh báo; Hoàn thành triển khai bộ công cụ văn phòng MS Office 365 E3, bổ sung bản quyền SQL Server; Thực hiện công tác truyền thông và đào tạo về CĐS: Tổ chức 4 khóa đào tạo chuyên đề về CĐS, tổ chức hơn 70 cuộc hội thảo nội bộ với ban/đơn vị thành viên về CĐS, triển khai mục thông tin chuyên đề CĐS và thường xuyên cập nhật trên trang Web nội bộ PVN (Intranet)…

Theo lộ trình thực hiện giai đoạn 2022-2026, công tác CĐS cần ưu tiên tập trung vào kiện toàn năng lực và cơ cấu tổ chức thực hiện công tác CĐS như: Thành lập Bộ phận chuyên trách CĐS PVN; Xây dựng, triển khai, vận hành Trung tâm quản trị & điều hành thông minh PVN, kết hợp triển khai Trung tâm trải nghiệm số; Phối hợp sản xuất nội dung truyền thông và đào tạo, thực hiện quản lý chuyển đổi; Phối hợp tổ chức các sự kiện về CĐS…

Tiến hành số hóa và cải tiến quy trình nghiệp vụ: Triển khai hệ thống ERP - Giai đoạn 1: Các phân hệ lõi tài chính kế toán và quản lý danh mục dự án đầu tư; Triển khai hệ thống ERP - Giai đoạn 2: Quản trị nguồn nhân lực và quản lý công tác đào tạo; Triển khai hệ thống ERP – Giai đoạn 3: Quản lý rủi ro; Tự động hóa quy trình nội bộ; Phân tích năng suất lực lượng lao động…

Xây dựng CSDL Petrovietnam: Xây dựng mô hình quản trị dữ liệu PVN; Xây dựng CSDL quản trị, điều hành toàn Tập đoàn; Xây dựng CSDL trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí (E&P), Điện và Năng lượng tái tạo, công nghiệp khí, lọc hóa dầu, dịch vụ dầu khí…

Xây dựng, triển khai các nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin và bảo mật: Xây dựng mô hình CNTT tổng thể - Enterprise Architecture; Tăng cường bảo mật an ninh mạng; Triển khai giải pháp quản lý định danh và truy cập (IAM); Nghiên cứu và triển khai các giải pháp công nghệ ứng dụng trong nhà máy thông minh…Bên cạnh đó, làm việc với Zarubezhneft tham khảo Trung tâm điều hành sản xuất; làm việc với Microsoft về CĐS và chuẩn bị bản ghi nhớ hợp tác (MOU); làm việc với Viettel trong thỏa thuận hợp tác chiến lược và chuẩn bị thành lập các tổ công tác hỗn hợp liên quan CĐS; tham gia tổ công tác thực hiện đề án đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh CMCN 4.0 của Bộ Công thương

Đối với công tác SĐS trong 6 tháng cuối năm 2022 sẽ thực hiện triển khai theo hợp đồng triển khai ERP - Giai đoạn 1 đó là: Chính thức triển khai (Go-live) các phân hệ nghiệp vụ lần 2 (Hợp nhất báo cáo tài chính, quản lý kế hoạch và ngân sách); Hoàn thiện chuyển đổi dữ liệu, cập nhật đầy đủ số liệu quá khứ cho các phân hệ nghiệp vụ, chính thức vận hành real-time hệ thống Kết thúc hỗ trợ vận hành, nghiệm thu công việc tư vấn triển khai và nghiệm thu hợp đồng. Với gói thầu “Triển khai phần mềm ứng dụng quản trị nguồn nhân lực và quản lý công tác đào tạo”: Phê duyệt hồ sơ mời thầu và mời thầu gói thầu “Triển khai phần mềm ứng dụng quản trị nguồn nhân lực và quản lý công tác đào tạo”; Hoàn thiện đánh giá lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng triển khai gói thầu.

Tại buổi họp, các đại biểu tham dự đã báo cáo, trao đổi, đóng góp ý kiến, đề xuất kiến nghị đối với lộ trình triển khai CĐSvà ERP của Tập đoàn trong thời gian tới và đồng thời làm rõ, đề xuất phương án tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác CĐS và ERP tại các Ban, Văn Phòng Tập đoàn.

d2cbd50e76c2f1eb4ee7fd558493749e.jpg
Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận tại buổi họp, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đánh giá sự cố gắng, nỗ lực của các Ban/Văn phòng Tập đoàn với Ban chỉ đạo công tác CĐS, Ban triển khai ERP. Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Với dữ liệu của Petrovietnam nhiều, ngày càng lớn và không có cấu trúc nên không có cách nào khác Petrovietnam phải sử dụng công nghệ số.

Đặc biệt, với quy mô ngày càng lớn, biến động ngày càng nhanh thì chúng ta không có cách nào khác phải kết nối lại với nhau, phải xây dựng CSDL lớn (Bigdata), đồng thời phải sử dụng các công nghệ Điện toán đám mây (Cloud), Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI)…; Cần đẩy mạnh công tác truyền thông triển khai đồng bộ trong Tập đoàn, các đơn vị về Văn hóa số, trong đó phải nhận thức rõ trọng tâm, nền tảng của văn hóa số là: văn hóa chia sẻ, văn hóa sáng tạo, văn hóa nỗ lực học tập không ngừng”.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị, cần rà soát lại mục tiêu và lộ trình của công tác CĐS trong Tập đoàn và trong từng lĩnh vực như công nghiệp khí, lọc hóa dầu…; kiện toàn lại kiến trúc mô hình triển khai CĐS của Tập đoàn một cách đồng bộ, thống nhất; về công tác nhân sự chủ chốt trong sơ đồ tổ chức cần đảm bảo đủ nhân lực cấp cao, có chuyên môn sâu, kinh nghiệm cho công tác CĐS; đẩy mạnh kế hoạch đào tạo, truyền thông, quán triệt về các nội dung, mục tiêu, lộ trình và cách thức triển khai đối với công tác CĐS của từng lĩnh vực và kết nối với các đơn vị trong quá trình thực hiện; sớm xây dựng quy trình vận hành và phân công trong nội bộ về công tác CĐS; yêu cầu các Ban, các lĩnh vực phải có nhân sự làm công tác đầu mối thực hiện CĐS; đề nghị Ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp phối hợp với Văn phòng Tập đoàn sớm tổ chức hội nghị CĐS Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN DIGITAL DAY) trao đổi, chia sẻ về quản trị doanh nghiệp và CĐS đối với người lao động Cơ quan Tập đoàn và lãnh đạo chủ chốt các đơn vị nhằm tạo sự thay đổi, chuyển biến trong công tác CĐS với tinh thần phối hợp, quyết tâm cao trong CĐS.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Hội thảo “Thanh niên và công tác chuyển đổi số của PV GAS”
Vừa qua, Đoàn Thanh niên PV Gas phối hợp cùng Ban Chuyển đổi số và Công nghệ thông tin tổ chức Hội thảo “Thanh niên và công tác chuyển đổi số của PV GAS”.
Đừng bỏ lỡ
 • SHB tự hào là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” 2022
  (TN&MT) - Vừa qua, trong khuôn khổ Lễ trao giải Best Companies to Work for in Asia được tổ chức trang trọng tại TP Hồ Chí Minh, Tạp chí HR Asia vinh danh Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2022”. Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực “phát triển con người” của SHB trong nhiều năm qua.
 • Dự án NMNĐ Thái Bình 2 còn nhiều thách thức nhưng phải thực hiện cho được mục tiêu
  Đồng chí Lê Mạnh Hùng khẳng định, dù khó khăn đến mấy cũng phải phấn đấu vượt qua để đưa nhà máy vào hoạt động đúng thời gian chúng ta đã cam kết.
 • PVMTC hợp tác chuyển giao công nghệ với Công ty TNHH SAMSON Việt Nam
  Sự hợp tác giữa Trường Cao đẳng Dầu khí và Công ty TNHH SAMSON Việt Nam đã tạo nên “Cầu nối gắn kết cùng phát triển” giữa hai đơn vị.
 • EVNNPC đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong điều kiện năng nóng gay gắt
  Tổng sản lượng điện thương phẩm trong tháng 7 của EVNNPC đạt 8.014,94 triệu kWh, lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 48,6 tỷ kWh, tăng trưởng 5,07% so với cùng kỳ và đứng đầu trong 5 Tổng công ty phân phối.
 • Luật Dầu khí (sửa đổi) phải thực sự khắc phục được bất cập trong hoạt động dầu khí
  Trước rất nhiều những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, đặc biệt là đối với hoạt động đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí trong những năm qua, các doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư đang kỳ vọng rất lớn rằng Luật Dầu khí (sửa đổi) thực sự khắc phục được bất cập, tạo bước đột phá, góp phần thu hút đầu tư, phát huy được nguồn lực nội tại, thúc đẩy, phát triển ngành Dầu khí, đóng góp cho sự phát triển bền vững đất nước
 • T&T Group, SHB hợp tác chiến lược với Vietnam Airlines và Đường sắt Việt Nam
  Ngày 12/8, tại Hà Nội, với sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Công thương Singapore, Bộ Công thương và Bộ GTVT Việt Nam, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR). Công ty T&Y SuperPort™ - liên doanh giữa T&T Group và Tập đoàn YCH (Singapore) cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Vietnam Airlines và Tổng Công ty đường sắt Việt Nam.
 • INSEE Việt Nam vinh dự được vinh danh trong top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững 2022
  Vào ngày 10.08.2022 vừa qua, INSEE Việt Nam đã vinh dự được trao giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022” do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức. Đây là giải thưởng hoan nghênh và ghi nhận những nỗ lực của Doanh nghiệp trong việc phát triển bền vững, giúp kiến tạo một thế giới tốt đẹp và đáng sống hơn, đúng với triết lý thương hiệu mà INSEE đặt ra và hướng đến.
 • Điện lực (Điện Biên) tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
  (TN&MT) - Sáng ngày 13-8, Điện lực Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức chương trình “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022. Tham dự lễ có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ, Công an tỉnh Điện Biên cùng toàn thể lãnh đạo cán bộ, công nhân viên Điện lực thành phố Điện Biên Phủ.
 • Golf Long Thành được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2022
  (TN&MT) - Mới đây, trong đêm vinh danh và trao giải thưởng HR Asia tại Trung tâm Hội nghị Gem Center, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành (Golf Long Thành) đã được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2022. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Golf Long Thành được trao tặng giải thưởng danh giá này.
 • Điên Biên: Khắc phục kịp thời sự cố mất điện do ảnh hưởng của mưa bão
  (TN&aMT) - Ngày 10/8/2022 do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra mưa to, kèm theo sấm sét. Theo đó, sét đánh vào đường dây 110kV Tuần Giáo - Điện Biên. Nguồn điện lưới 110kV cấp cho Trung tâm tỉnh Điện Biên và các huyện thị có duy nhất lưới 110kV Điện Biên - Tuần Giáo. Vì vậy gây mất điện cho toàn bộ phụ tải thuộc Thành phố Điện Biên phủ, huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Nhé, TX Mường Lay.
 • Vinamilk thuộc Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững tiêu biểu 2022
  (TN&MT) - Ngày 10/8, tại sự kiện công bố Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững năm 2022 (Top 50 Corporate Sustainability Awards - CSA) do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức, Công ty Vinamilk đã được vinh danh doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu thuộc khối doanh nghiệp niêm yết.
 • Tập đoàn SCG trồng 400 cây xanh tại TP Vũng Tàu
  Vừa qua, Công ty TNHH Đại chúng Hóa dầu SCG (SCGC) và công ty thành viên là Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) - chủ đầu tư tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam vừa phối hợp với UBND TP Vũng Tàu trồng 400 cây xanh ở khu vực Núi Lớn (TP Vũng Tàu) tương đương với 3,26ha rừng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO