Petrovietnam: Công tác tuyên giáo, truyền thông đồng hành trong thực hiện “mục tiêu kép”

PV | 02/08/2021, 15:45

(TN&MT) - Năm 2020 vừa qua được coi là năm khó khăn nhất trong lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam. Tuy nhiên, tập thể người lao động Dầu khí không chỉ nỗ lực vượt qua “khủng hoảng kép” mà còn đạt mục tiêu kép: vừa chống dịch hiệu quả vừa duy trì tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thông tin chính xác, kịp thời, trọng tâm, trọng điểm

Đồng hành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của Tập đoàn, công tác chính trị, tư tưởng, tuyên giáo, truyền thông luôn được coi trọng. Kho tư liệu lịch sử truyền thống đồ sộ, những thước phim, những hình ảnh, những bài ca, những áng văn thơ hào sảng, nhân văn được lưu lại ngày nay là minh chứng, là tinh hoa văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn, cổ vũ khích lệ lòng yêu nước, yêu nghề, nhiệt huyết dấn thân cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ kỹ sư, công nhân viên ngành Dầu khí.

Thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/2/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối và hướng dẫn của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn rất chủ động hình thành nghị quyết để triển khai Hội đồng thành viên của ban Điều hành chính thức thành lập các ban xây dựng đảng hợp nhất với ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Từ chủ trương này, nhằm chuyên môn hóa và nâng cao hiệu lực của công tác tuyên giáo, truyền thông trong tiến trình tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, Đảng uỷ Tập đoàn đã chủ động xây dựng và triển khai Nghị quyết để Hội đồng thành viên và Ban điều hành Tập đoàn tiến hành thành lập Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp (TT&VHDN) và bắt đầu hoạt động từ ngày 01/10/2018 trên cơ sở hợp nhất Ban Tuyên giáo Đảng ủy và một số bộ phận, lĩnh vực chuyên môn.

Người lao động Vietsovpetro

Đây là bước đi kịp thời trong việc tổ chức, thực hiện các hoạt động tuyên giáo, truyền thông một cách thiết thực, tiết kiệm, đồng bộ, hiệu quả. Song song với việc hoạch định chiến lược, phương pháp, lộ trình..., thì các thiết chế, công cụ, phương tiện, kế hoạch thực hiện công tác tuyên giáo, truyền thông của Tập đoàn cũng được đề ra cụ thể, sát sao với tình hình thực tế trong toàn hệ thống, đối với từng đơn vị, với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.

Trong gần 3 năm qua, Ban TT&VHDN Tập đoàn đã tập trung tuyên truyền phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các chủ trương của doanh nghiệp đến với người lao động, đến với cán bộ đảng viên trong toàn Tập đoàn. Đồng thời, động viên, khích lệ, cổ vũ để người lao động hưởng ứng những chủ trương đó, cùng tham gia triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, các chủ trương lớn của Tập đoàn trong toàn hệ thống. Công tác truyền thông đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, không chỉ trong nội bộ doanh nghiệp mà với dư luận, với toàn xã hội để từ đó xã hội cùng chia sẻ với những khó khăn của ngành Dầu khí, đồng cảm với sự vất vả của những người lao động Dầu khí.

Bên cạnh đó, công tác tuyên giáo, truyền thông, thông tin chính xác và kịp thời, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức xã hội về vị trí, vai trò của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đối với sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước. Khích lệ người lao động Dầu khí phát huy truyền thống vinh quang và thành tựu của các thế hệ người Dầu khí đã đạt được, khơi dậy nhiệt huyết và lan tỏa niềm tự hào của những "người đi tìm lửa".

Ban TT&VHDN Tập đoàn đã tập trung tuyên truyền phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các chủ trương của doanh nghiệp đến với người lao động, đến với cán bộ đảng viên trong toàn Tập đoàn.

Nuôi dưỡng khát vọng, củng cố niềm tin, lan tỏa văn hóa Petrovietnam

Kể từ đầu năm 2019, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và ban lãnh đạo Petrovietnam đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, gắn với việc thực hiện phương châm hành động và những chuẩn mực, quy tắc đạo đức nghề nghiệp thông qua thực hiện “Cẩm nang văn hóa dầu khí”. Lần đầu tiên, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ lãnh đạo, quản lý Petrovietnam được quy định một cách cụ thể, chuyên nghiệp. Người lao động Dầu khí mang trong mình sứ mệnh của “người đi tìm lửa”, việc đối diện, vượt qua gian nan, thách thức đã thành một yếu tố làm nên văn hóa đặc trưng.

Đến nay, mỗi đơn vị trong ngành Dầu khí đều đã xây dựng cho riêng mình những triết lý kinh doanh riêng, song tất cả đều dựa trên nền tảng giá trị cốt lõi của văn hóa dầu khí: “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình”. Ngọn lửa dầu khí được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, tạo nên bản sắc của Văn hóa dầu khí, là giá trị mà mỗi người lao động Dầu khí luôn trân trọng, giữ gìn và phát triển. Cũng chính những giá trị này đã cổ vũ, là động lực giúp tập thể người lao động vững tin hơn trong thời điểm 2020 nhiều khó khăn, nỗ lực vượt qua “khủng hoảng kép”, hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế đất nước.

Bước sang năm 2021, Petrovietnam tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức hơn khi dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và nguy hiểm hơn trước. Trước tình hình đó, Ban TT&VHDN Tập đoàn chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch công tác, chú trọng truyền thông hình ảnh người lao động Dầu khí nỗ lực vượt “khủng hoảng kép”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp truyền thống để người lao động Dầu khí nuôi dưỡng khát vọng, củng cố niềm tin, lan tỏa văn hóa Petrovietnam; qua đó khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức không ngừng lao động sáng tạo, xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững; củng cố thương hiệu Petrovietnam và hình ảnh người lao động Dầu khí luôn gắn bó, trách nhiệm với nhân dân, với đất nước. Thông qua tổ chức các hoạt động, hướng tới hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021; với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả” nhằm đạt mục tiêu “Quản trị biến động, tối đa giá trị, mở rộng thị trường, tận dụng cơ hội, liên kết đầu tư, phục hồi tăng trưởng”.

Công tác Tuyên giáo, Dân vận, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Tập đoàn được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp thích ứng trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cùng với việc triển khai sáng tạo Đề án Tái tạo văn hoá Petrovietnam từ Tập đoàn đến các đơn vị, gắn vai trò, vị trí của văn hoá doanh nghiệp với các mục tiêu kế hoạch SXKD và Chiến lược phát triển của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị 6 tháng đầu năm 2021 và sự nỗ lực của Tập đoàn và các đơn vị trong việc thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì nhịp độ sản xuất kinh doanh”. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/2961 – 27/11/2021) cũng như những sự kiện quan trọng của ngành Dầu khí và đơn vị như 40 năm khai thác dòng khí đầu tiên tại mỏ Tiền Hải C; 40 năm thành lập Vietsovpetro và 35 năm khai thác tấn dầu đầu tiên mỏ Bạch Hổ.

Xây dựng chuyên mục, chủ đề “Tự hào 60 năm Ngành Dầu khí Việt Nam phát triển cùng đất nước” cung cấp các nội dung chỉ đạo từ Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn, đề cương, bộ mẫu ấn phẩm tuyên truyền… trên website Tập đoàn. Ngoài ra, công tác dân vận cũng được triển khai kịp thời, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để tạo tâm lý ổn định giúp người yên tâm công tác trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp. Đặc biệt Tập đoàn đã khẳng định rõ nét vai trò, vị trí của doanh nghiệp nhà nước thông qua việc đóng góp kinh phí xây dựng Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 của Chính phủ.

CBCNV Cơ quan Tập đoàn tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19

Có thể nhận thấy, công tác tuyên giáo, truyền thông dầu khí được triển khai đồng bộ, sâu rộng, xuyên suốt và đạt kết quả tích cực, dư luận xã hội đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của người lao động Dầu khí không chỉ vượt qua “khủng hoảng kép” mà còn đạt mục tiêu kép: vừa chống dịch hiệu quả vừa duy trì tăng trưởng hoạt động SXKD. Nhờ đó, thương hiệu, uy tín của Tập đoàn được nâng cao, hình ảnh Petrovietnam đã tạo ấn tượng tốt đẹp trong dư luận xã hội, qua đó tạo niềm tin, khí thế mới trong cán bộ, công nhân viên, người lao động Dầu khí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao của Tập đoàn trong năm 2021.

Bài liên quan
 • Petrovietnam tiếp tục chủ động, linh hoạt, sáng tạo để thực hiện “mục tiêu kép”
  (TN&MT) - Nhằm đảm bảo sức khỏe người lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh được thông suốt trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã ban hành Chỉ thị về việc tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, chế độ phân công làm việc và chủ trương của Chính phủ về việc tiêm vắc- xin và 5K phòng dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dự Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu
Từ ngày 05-10/6, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đồng Giám mục Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) với chủ đề “50 năm FABC: Nhìn lại các văn kiện và áp dụng”. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đến tham dự và phát biểu tại Hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
 • Đoàn viên EVNGENCO3 tuyên truyền tiết kiệm điện
  Hưởng ứng vận động của EVN/EVNGENCO3 và chương trình của Đoàn Thanh niên EVN về việc thực hành tiết kiệm điện, ngày 03/6/2023, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Phát điện 3 phối hợp cùng Thị đoàn thị xã Phú Mỹ tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện và hướng dẫn sử dụng điện an toàn tại các khu chợ dân sinh trên địa bàn thị xã và trung tâm thương mại thị xã Phú Mỹ.
 • PV GAS LPG chuẩn bị trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông
  Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG, mã chứng khoán: PVG) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là ngày 20/6/2023. Tỷ lệ thực hiện là 3%, tương đương 1 cổ phiếu nhận 300 đồng và ngày chi trả là 18/7/2023.
 • Nhà ở vừa túi tiền sẽ là điểm sáng của thị trường bất động sản 2023
  (TN&MT) - Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) đang im ắng thì nhà ở vừa túi tiền được xem là động lực quan trọng giúp lấy lại đà tăng trưởng và sẽ là điểm sáng góp phần giúp thị trường BĐS năm 2023 ấm dần lên.
 • THACO INDUSTRIES đẩy mạnh sản xuất sản phẩm nhựa ngành ô tô, công nghiệp và dân dụng
  Là một trong những nhà sản xuất sản phẩm và linh kiện nhựa lớn tại Việt Nam, thời gian qua, THACO INDUSTRIES không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, phát triển sản phẩm với chất lượng cao, phục vụ yêu cầu riêng biệt của khách hàng trong và ngoài nước.
 • An cư giữa đô thị nghỉ dưỡng đa tiện ích, tại sao không?
  (TN&MT) - Phá vỡ khái niệm về điểm đến đơn thuần chỉ dành cho những chuyến du lịch - nghỉ dưỡng ngắn ngày, các khu căn hộ nằm giữa đô thị nghỉ dưỡng đa tiện ích, được phát triển dành riêng cho nhu cầu an cư cận phố, đang trở thành xu hướng nhà ở rất được ưa chuộng.
 • Vinamilk đẩy mạnh đầu tư và khai thác thị trường nước ngoài
  (TN&MT) - Song song với việc phát triển thị trường nội địa, công ty sữa hàng đầu Việt Nam tích cực khai thác các cơ hội để mở rộng kinh doanh tại các thị trường quốc tế, thông qua hoạt động đầu tư vào các chi nhánh nước ngoài và xuất khẩu.
 • PVEP - Hành trình 35 năm kiếm tìm tài nguyên trên biển
  Hướng đến mục tiêu trở thành công ty dầu khí quốc tế chuyên nghiệp nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực, với năng lực hoạt động toàn cầu, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) luôn ở tư thế sẵn sàng đổi mới, vượt qua các thử thách trong hành trình 35 năm xây dựng và phát triển.
 • EVN phải tập trung nghiên cứu, thực hiện đồng bộ các giải pháp về cung ứng điện
  EVN phải tập trung nghiên cứu, thực hiện đồng bộ các giải pháp về cung ứng điện, đặc biệt là việc thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các biện pháp về tiết kiệm điện; xây dựng các kịch bản điều hành cung ứng điện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.
 • WinMart đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn
  Hệ thống WinMart/WinMart+ dự kiến đến cuối tháng 6/2023 sẽ  tiêu thụ khoảng 200 tấn vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang và đưa loại trái cây đặc sản này có mặt tại gần 3.500 siêu thị và cửa hàng trên toàn quốc. Đây là chia sẻ của đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp (WCM) tại Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều huyện Lục Ngạn năm 2023, diễn ra ngày 7/6.
 • Trồng rừng - “mục tiêu kép” của PVEP trong nỗ lực giảm phát thải
  Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đang tích cực triển khai những giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính (KNK), hướng tới mục tiêu “net-zero” theo cam kết COP26 vào năm 2050. Một trong những giải pháp được PVEP lựa chọn là trồng rừng, đây là một giải pháp cụ thể để đảm bảo “mục tiêu kép” vừa giảm phát thải KNK, vừa thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ môi trường.
 • 11 thủy điện dừng phát điện do “khát nước”
  Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, hiện có 9 hồ thủy điện ở mực nước chết, có 11 thủy điện phải dừng phát điện vì lưu lượng và mực nước hồ không đảm bảo vận hành tổ máy.
 • Thị trường LNG chuyển biến thuận lợi - giải pháp cho năng lượng Việt Nam
  Giá LNG tại các thị trường châu Á và châu Âu liên tục giảm mạnh do khí hậu và lượng hàng tồn kho lớn. Đây là cơ hội để Việt Nam có thể nhập khẩu và chuyển dịch dài hạn sang điện khí LNG. PV GAS là đơn vị tiên phong nhập khẩu chuyến tàu LNG về Việt Nam, hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhu cầu tiêu thụ khí, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 • Lợi thế vàng khiến Sunshine Sky City lọt vào “mắt xanh” của các nhà đầu tư
  Pháp lý minh bạch, chính sách bán hàng hấp dẫn, chủ đầu tư uy tín cùng những ưu thế vượt trội về vị trí, tiện ích, Sunshine Sky City hứa hẹn trở thành dự án có tiềm năng tăng giá không giới hạn tại thị trường bất động sản TP.HCM.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO