Petrolimex: Bảo vệ môi trường bằng sự tận tâm, chuyên nghiệp

Sông Thương | 06/12/2022, 09:55

Quyết tâm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Chính phủ Việt Nam có thể xem như kim chỉ nam cho chiến lược phát triển của mọi đơn vị doanh nghiệp năng lượng trong nước. Với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), tầm nhìn giảm phát thải được lồng ghép vào quyết định đổi mới cách thức quản trị các vấn đề môi trường, đầu tư vào các sản phẩm phát thải thấp và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ cấp cơ sở.

Giảm phát thải trở thành yêu cầu bắt buộc

Để đáp ứng các yêu cầu khắt khe hơn trong thời gian tới, theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Petrolimex Phạm Văn Thanh, Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tái cấu trúc doanh nghiệp, tập trung vào những ngành nghề, sản phẩm kinh doanh trọng tâm, có hiệu quả; tăng cường việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm năng lượng mới, thân thiện với môi trường; hướng tới mục tiêu đến năm 2030 tầm nhìn 2045 sẽ trở thành một Tập đoàn năng lượng xanh với hệ thống quản trị điều hành hiệu quả, hiện đại. Điều này cũng hoàn toàn đúng định hướng của Chính phủ Việt Nam với những cam kết đầy trách nhiệm và mạnh mẽ của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị thượng đỉnh về môi trường COP 26.

plx-11-.jpg
Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các tổng kho xăng, dầu của Petrolimex

Sau COP26, Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới nhằm thực hiện cam kết phát thải ròng về “0” đến 2050, trong đó có chuyển đổi năng lượng và các ngành công nghiệp. Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định về thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-zôn cũng đã đưa ra nhiều quy định yêu cầu các đơn vị phát thải lớn phải giảm phát thải. Các đơn vị thuộc Petrolimex nằm trong danh mục kiểm kê khí nhà kính năm 2022 là Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PTS).

Sau khi Nhà nước ban hành Luật BVMT 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BVMT, Petrolimex đã chủ động tổ chức tập huấn phổ biến và ban hành hướng dẫn các đơn vị thành viên triển khai thực hiện Luật BVMT nhằm đảm bảo việc thực hiện được chính xác và thống nhất. đồng thời tăng cường rà soát hệ thống bảo vệ môi trường tại các đơn vị đảm bảo tuân thủ pháp luật và hạn chế các tác động đến môi trường .  

Tập đoàn đang triển khai lập Đề án “Đánh giá, lựa chọn giải pháp thoát nước và xử lý nước thải nhiễm dầu cho kho xăng dầu Petrolimex” nhằm chuẩn hóa mô hình, giải pháp xử lý nước thải tại các kho xăng dầu và đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm soát ngày càng cao của các quy định pháp luật về BVMT.

Mặt hàng kinh doanh chính của Petrolimex là mặt hàng nhiên liệu - gián tiếp gây ra phát thải các khí nhà kính. Để đón đầu chính sách, ngoài các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, RON 95 - tiêu chuẩn Euro IV, kinh doanh RON 95 - tiêu chuẩn Euro V từ đầu năm 2022 và dầu DO 0,001S - tiêu chuẩn Euro V. Việc lựa chọn kinh doanh các sản phẩm này Petrolimex phải bổ sung đầu tư hệ thống cơ sở vật chất chứa đựng, quản lý chất lượng, quảng bá thông tin…

kv-1-59-.jpg
Giải pháp môi trường tại các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex xanh, sạch, đẹp

Phòng ngừa sự cố bằng các phương pháp quản trị

Các sự cố tràn trong hoạt động của Petrolimex được quản lý dưa trên các quy định trong Luật Bảo vệ môi trường, Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu của Chính phủ.Tập đoàn cũng đã ban hành riêng Quy định về công tác ứng phó sự cố tràn dầu áp dụng tại cửa hàng xăng dầu thuộc Tập đoàn, và hướng dẫn công tác lập, thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho các kho xăng dầu thuộc Tập đoàn.

hoi-nghi-tap-huan-luat-bao-ve-moi-truong-co-su-tham-du-cua-gan-500-nguoi-lao-dong-petrolimex..jpg
Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ môi trường có sự tham dự của gần 500 người lao động Petrolimex

Với các quy định trên tính đến nay, Tập đoàn đã tiến hành thẩm định, phê duyệt KHUPSCTD cho hơn 2500/2658 CHXD trực thuộc (660 CHXD đã có KHUPSCTD được địa phương phê duyệt), đang tiến hành rà soát, xây dựng và thẩm định lại KH UPSCTD các kho xăng dầu, trình các cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Tập đoàn chủ động mua bảo hiểm trách nhiệm công cộng và ô nhiễm môi trường cho tất cả các cơ sở xăng dầu bao gồm: cửa hàng xăng dầu, kho, cảng, đường ống xăng dầu đảm bảo nguồn kinh phí, trách nhiệm bồi thường cho các bên thứ ba bị ảnh hưởng bởi các sự cố tràn dầu.

Để giảm thiểu phát thải các chất hữu cơ dễ bay hơi như hơi xăng dầu, Petrolimex áp dụng một số biện pháp, như: Trang bị lắp đặt mái phao cho các bể chứa xăng giảm sự bay hơi xăng phát tán ra môi trường; sơn phản nhiệt quanh bể chứa xăng giảm thiểu sự tăng nhiệt của xăng chứa trong bể dẫn đến bay hơi; ban hành các quy định tăng cường công tác bảo trì bảo dưỡng bể và đưởng ống trong kho xăng dầu trên cơ sở Hợp tác kỹ thuật giữa Tổ chức hợp tác dầu khí Nhật Bản (JCCP), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) và Tập đoàn dầu khí ENOES. Các đơn vị đã có hệ thống hồ sơ thống kê số liệu kiểm tra bế và đường ống khoa học, nâng cao cấp độ an toàn bể chứa xăng dầu.

Tháng 9/2021, Petrolimex và Tổ chức hợp tác Dầu khí Nhật Bản (JCCP) đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 3 của Dự án Hợp tác nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành kho xăng dầu. Trong năm 2021 – 2023, hai bên tập trung tăng cường ứng dụng tự động hóa, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường trong công tác quản lý kỹ thuật tại các công trình xăng dầu cũng như trong toàn hệ thống Petrolimex. Đây là những yếu tố góp phần duy trì hoạt động sản xuất doanh ổn định và an toàn, nâng cao sức cạnh tranh, sự phát triển bền vững của Petrolimex trong tương lai sắp tới.

xangdau3-1-1-.jpg
Hội thảo kỹ thuật giới thiệu công nghệ kiểm tra bể chứa, đường ống trong kho xăng dầu

Trong công tác lựa chọn nhà cung cấp xăng dầu, bên cạnh các yêu cầu về tài chính, giá thành, tiêu chí hàng đầu Petrolimex đặt ra là phải đảm bảo an toàn về nguồn hàng: nguồn cung cấp xăng dầu phải rõ ràng về cơ sở sản xuất hoặc xuất xứ, chất lượng hàng hóa phù hợp với quy định của Việt Nam hoặc yêu cầu của Tập đoàn và phải có uy tín, kinh nghiệm trong kinh doanh xăng dầu, có mạng lưới bán hàng hoặc cơ sở vật chất kỹ thuật rõ ràng. Các nhà cung cấp trong nước phải đảm bảo tuân thủ pháp luật môi trường Việt Nam và các tiêu chuẩn môi trường khác. Các nhà cung cấp nước ngoài đều là các nhà cung cấp lớn, có các chính sách và tiêu chuẩn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nhờ đó, trong vài năm trở lại đây, Petrolimex không xảy ra các vi phạm pháp luật, các sự cố lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

Một vấn đề quan trọng liên quan đến đảm bảo các hoạt động thường xuyên của tập đoàn không bị gián đoạn, đó là phòng chống thiên tai. Hàng năm, trước mùa mưa bão, Tập đoàn đều chú trọng ban hành công văn chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn gửi toàn bộ các đơn vị, gồm các nội dung trọng tâm cần phải thực hiện trước, trong và sau các đợt mưa, bão, lũ. Tại các cơ sở, công trình xăng dầu (kho xăng, cảng biển, cảng sông, cửa hàng xăng dầu), Petrolimex đều xây dựng phương án, kế hoạch về PCTT&TKCN. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Petrolimex thực hiện việc dự trữ quốc gia mặt hàng xăng dầu thiết yếu tại 11 điểm kho phân bố đều trên toàn quốc với trữ lượng 250.000 m3 xăng dầu (Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Định, Sài Gòn, Tiền Giang, Bến Tre và Cần Thơ). Tập đoàn sẵn sàng cung ứng khi có thiên tai, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị ngập lụt, khu vực dễ bị chia cắt khi bão, lũ.

Với tin thần chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra, Petrolimex vẫn đang tiếp tục lộ trình chuyển đổi xanh, thân thiện môi trường. Đây sẽ là nền tảng để Tập đoàn thực hiện sứ mệnh mới “Nâng cao giá trị cho cổ đông, mang lại lợi ích cho người lao động, cộng đồng; nâng cao giá trị cuộc sống; góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đại biểu Vương Thị Hương: Tháo gỡ vướng mắc chính sách để hỗ trợ đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Phát biểu thảo luận tổ sáng 24/5, đại biểu Vương Thị Hương (Đoàn ĐBQH Hà Giang) cho rằng bên cạnh những chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì vẫn còn một số bất cập, vướng mắc đề nghị Chính phủ tiếp tục tháo gỡ để đạt được các mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
 • Du khách hưởng lợi nhờ những kỳ nghỉ “all in one” đang là xu thế
  Khách du lịch đang có xu hướng tìm kiếm nhiều trải nghiệm trong cùng một chuyến đi, kết hợp nghỉ dưỡng lẫn thăm thú, vui chơi, giải trí… Nắm bắt điều này, các doanh nghiệp du lịch lớn đã bắt tay để mang tới những trải nghiệm “đa trong một”, tối ưu chi phí cho du khách.
 • PV GAS tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Ngày 25/05/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2023 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
 • PVFCCo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Vào ngày 24/05, tại Hội trường Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Công đoàn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 • 30 năm MobiFone: Chuyển mình để bứt phá
  Sau ba thập kỷ, từ một công ty viễn thông hàng đầu với mạng lưới phủ sóng khắp cả nước, MobiFone đã và đang chuyển mình thành một doanh nghiệp công nghệ, cung cấp hạ tầng số chủ lực hàng đầu quốc gia và xây dựng xã hội số Việt Nam.
 • EVN tạo điều kiện tối đa cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp
  Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng các đơn vị thành viên đã và đang nỗ lực tối đa, tạo mọi điều kiện cho các chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp trong việc hoàn thành các thủ tục. Mục tiêu nhằm đưa các dự án này vào vận hành trong thời gian sớm nhất, trên tinh thần tuân thủ các quy định của pháp luật.
 • Petrolimex Aviation cung cấp nhiên liệu hàng không Jet A-1 tại Cảng Hàng không Cà Mau
  Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) đã thực hiện thành công tra nạp nhiên liệu bay Jet A-1 cho máy bay Embraer 190 của Hãng Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) mang số hiệu QH1284 xuất phát từ Cà Mau đi Hà Nội.
 • PVCFC tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu và tạo ra những sản phẩm ứng dụng cao
  Với mục tiêu nhằm triển khai chiến lược phát triển sản phẩm phân hữu cơ, vi sinh, phân vi sinh và chế phẩm vi sinh có lợi cho cây trồng, định hướng phát triển sản phẩm giai đoạn 2023 – 2030,  Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Hose: DCM) đã tổ chức Hội thảo “Định hướng nghiên cứu và ứng dụng vi sinh vật có lợi đến sinh trưởng cây trồng” tại Đắk lắk với sự tham gia của Ban lãnh đạo PVCFC cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp.
 • Agribank và Bộ NN&PTNT ký kết thỏa thuận hợp tác
  Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác.
 • Tổng Công ty Phát điện 3 thăm, tặng quà người lao động Công ty Nhiệt điện Mông Dương
  Vừa qua, Đoàn công tác Tổng Công ty Phát điện 3 đã đến thăm, tặng quà cho lực lượng vận hành, sản xuất trực tiếp tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 nhân dịp “Tháng công nhân” năm 2023.
 • Tháng Công nhân PV GAS 2023: Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức
  Hưởng ứng Tháng Công nhân 2023, Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực tập trung vào củng cố niềm tin, niềm tự hào về giai cấp, xây dựng môi trường làm việc an toàn, tăng cường mối quan hệ gắn bó với công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ)… góp phần xây dựng Công đoàn PV GAS ngày càng vững mạnh.
 • Petrovietnam ra mắt Chi nhánh Phát điện Dầu khí
  Ngày 24/5, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ công bố thành lập Chi nhánh Phát điện Dầu khí (PVPGB).
 • Petrovietnam là điểm sáng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
  Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Chính phủ cho thấy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) là điểm sáng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với mức tiết kiệm chi phí sản xuất, kinh doanh và đầu tư 5.941 tỷ đồng.
 • Petrolimex ủng hộ 1 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết tại tỉnh Điện Biên
  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã trao 1 tỷ đồng xây 20 căn nhà trong lễ phát động “Ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.
 • PV GAS ký hợp đồng nhập khẩu chuyến LNG đầu tiên đến Việt Nam
  Ngày 22/05/2023, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) đã ký kết Xác nhận Mua hàng (Confirmation Notice) với nhà cung cấp Shell, theo đó Shell sẽ cung cấp chuyến LNG đầu tiên đến Việt Nam.
 • Ban lãnh đạo PV GAS tiên phong trong công tác chuyển đổi số
  Trong các ngày giữa Tháng 5/2023, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã phối hợp với Học viện PACE tổ chức khóa đào tạo “Chuyển đổi số dành cho Lãnh đạo” để nâng cao nhận thức, cung cấp các phương pháp và lộ trình chuyển đổi số cho Ban Lãnh đạo và các cấp quản lý.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO