Ông Nguyễn Đình Trung

Đắk Lắk: Chuyển biến tích cực về quản lý đất đai ở 3 cấp
(TN&MT) - Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, nhìn chung công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống quản lý Nhà nước về đất đai được tăng cường ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), việc phân cấp quản lý theo hướng phân cấp nhiều hơn cho các địa phương đã được cụ thể hóa về thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai.
  • Hưng Thịnh Land: Tăng trưởng mạnh về quy mô
    (TN&MT) - Công ty CP Hưng Thịnh Land (Hưng Thịnh Land) vừa công bố thông tin tài chính tóm tắt trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Theo bản công bố này, vốn chủ sở hữu thời điểm cuối tháng 6 năm 2020 tăng trưởng mạnh đạt 6.084 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu theo đó giảm từ 1,81 xuống 1,62. Trong đó, hệ số nợ vay ngân hàng trên vốn chủ sở hữu duy trì ở mức dưới 1.
  • Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ 20 tỷ đồng cho y, bác sĩ chống dịch Covid-19 và dành tặng khách hàng 100 tỷ đồng
    (TN&MT) - Trước tình hình khó khăn do dịch Covid-19 lan rộng, để tiếp sức cho ngành Y tế Việt Nam, Tập đoàn Hưng Thịnh đã quyết định dành ngân sách 20 tỷ đồng để hỗ trợ đội ngũ y, bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch. Đồng thời, Tập đoàn Hưng Thịnh còn triển khai chương trình 100 tỷ đồng dành tặng cho tất cả khách hàng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO