Xã hội

Nông thôn mới Sơn La – Tạo đột phá để giảm nghèo bền vững

Nguyễn Nga (thực hiện) 14:45 23/05/2023

(TN&MT) - Là một trong ba chương trình trọng điểm trong phát triển KT-XH, hơn 12 năm xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khởi sắc toàn diện theo hướng hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống nhân dân ngày một nâng cao.

Xung quanh vấn đề này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với bà Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Chánh văn phòng Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh.

anh-ntm.jpg
Bà Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh Sơn La.

PV: Xin bà cho biết những kết quả tiêu biểu tỉnh Sơn La đã đạt được sau hơn 12 năm triển khai xây dựng NTM?

Bà Hoàng Thị Thu Hiền: Bắt tay vào công cuộc xây dựng NTM năm 2011, đến nay, xây dựng NTM tại Sơn La đã bước vào giai đoạn III. Toàn tỉnh có 59 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã NTM nâng cao; Thành phố Sơn La hoàn thành xây dựng NTM, huyện Quỳnh Nhai đang phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2025.

Các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM được nhân dân phấn khởi đón nhận, từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại Nhà nước, chuyển sang chủ động, tích cực tham gia xây dựng NTM. Kết cấu hạ tầng KT-XH nông thôn được đầu tư, cải tạo, nâng cấp đồng bộ, kết nối liên xã, liên huyện.

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển mới, tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất; hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ gắn với truy xuất nguồn gốc.

Qua đó, tạo việc làm ổn định, giảm nghèo bền vững. Năm 2022, bình quân thu nhập người dân khu vực nông thôn ước đạt 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17,83%.

a1.jpg
Xây dựng NTM đã góp phần đổi thay diện mạo nông thôn Sơn La.

PV: Để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, Sơn La đã triển khai thực hiện các tiêu chí như thế nào, thưa bà?

Bà Hoàng Thị Thu Hiền: Giai đoạn 2021-2025, Sơn La đã triển khai đồng bộ, toàn diện Bộ tiêu chí tại 3 cấp huyện – xã - bản. Từ việc định hình bộ khung số lượng đến chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí các cấp, tỉnh đã cụ thể hóa và ban hành đồng bộ các chủ trương, chính sách, quy định, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện.

Trong đó, tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo 3 tiêu chí, đó là: Thu nhập, văn hóa, môi trường. Đây là 3 tiêu chí có ảnh hưởng sâu sắc, phản ánh thực tế chất lượng đời sống nhân dân. Các tiêu chí, chỉ tiêu khác là vệ tinh, yếu tố “cần” để thực hiện “đủ” 3 tiêu chí trung tâm này.

Đến hết năm 2022, kết quả thực hiện 3 tiêu chí đều tăng so với giai đoạn trước. Cụ thể, tiêu chí thu nhập tăng từ 24 xã (năm 2016) lên 58 xã (năm 2021); tiêu chí văn hóa tăng từ 23 xã lên 89 xã; tiêu chí môi trường tăng từ 13 xã lên 58 xã.

3.jpg
Ngôi nhà xanh thu gom rác thải của Phụ nữ Sơn La đã và đang được triển khai rộng khắp.

PV: Tiêu chí môi trường luôn là một trong những tiêu chí khó. Xin bà chia sẻ những giải pháp mà Sơn La đã thực hiện để thực hiện hiệu quả tiêu chí này?

Bà Hoàng Thị Thu Hiền: Môi trường vẫn luôn là một trong những tiêu chí khó thực hiện, khó ở phong tục, tập quán sinh hoạt như việc nuôi, nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn…; khó ở nếp nghĩ, nhận thức của một bộ phận nhân dân chưa tuân thủ các quy định về phòng chống cháy rừng, phun thuốc diệt cỏ chưa đúng quy định…; khó do một số chỉ tiêu mang tính cảm quan, khó định lượng như cảnh quan môi trường nông thôn...

Song, xác định đây là 1 trong 3 tiêu chí cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng quê hương, bản làng xanh - sạch - đẹp theo thuần phong, mỹ tục, hiện đại, đa bản sắc.

Xây dựng Bộ khung định lượng cho tiêu chí từ cấp huyện đến cấp bản. Quan tâm, bố trí một phần ngân sách để xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn. Riêng cấp bản có quy định bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về “Cảnh quan chất lượng môi trường sống”, bản được tích hợp đa giá trị từ sản xuất, văn hóa, du lịch…. Và nổi bật lên là không gian, cảnh quan, môi trường sống của cộng đồng bản.

Đồng thời, giao Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội gắn công tác bảo vệ môi trường với các hoạt động chính trị. Bước đầu, hình thành một số mô hình về giữ gìn môi trường sinh thái gắn với du lịch cộng đồng ở các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Thành phố, Mai Sơn...

Phát động các phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả như: Phong trào "5 không, 3 sạch” của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; phong trào tự quản các tuyến đường giao thông nông thôn của Hội nông dân các cấp đã trồng hoa, thắp sáng các tuyến đường; “Ngày thứ 7, chủ nhật xanh”, đưa cán bộ về giúp nhân dân cải tạo, chỉnh trang nhà cửa, vườn tược, thu gom, xử lý rác thải, trồng cây xanh...

1.jpg
Nhiều phong trào thi đua ra quân bảo vệ môi trường đã được triển khai, duy trì, có sức lan tỏa rộng khắp.

PV: Quá trình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, Sơn La còn gặp những khó khăn nào, thưa bà?

Bà Hoàng Thị Thu Hiền: Một trong những khó khăn lớn hiện nay, nguồn vốn ngân sách hỗ trợ chương trình giai đoạn III từ Trung ương giảm 1/3 so với giai đoạn II, do đó chưa đáp ứng được nhu cầu kinh phí triển khai.

Số lượng, chất lượng các chỉ tiêu/tiêu chí xã NTM tăng từ 49 lên 57 chỉ tiêu, xã NTM nâng cao tăng từ 36 lên 75 chỉ tiêu. Trong khi, Sơn La có tới 126/188 xã đặc biệt khó khăn, việc áp dụng Bộ tiêu chí gần như giống nhau, nhất là tiêu chí thu nhập, hộ nghèo, văn hóa, môi trường… Nội hàm các xã đặc biệt khó khăn không đồng nhất, có những xã vùng III nhưng điều kiện KT-XH vượt trội hơn xã vùng III khác...

Việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chưa thể đúng, trúng từng địa bàn, như chỉ tiêu thu gom chất thải rắn, chất thải sinh hoạt, xã phải có điểm tập kết, xe chuyên dụng …. rất khó thực hiện ở xã vùng III.

a3.jpg
Người dân tích cực, chung tay xây dựng NTM, xây dựng bản làng sáng xanh sạch đẹp.

PV: Để giải quyết các vấn đề còn tồn tại, nâng cao chất lượng xây dựng NTM, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, tỉnh đã đề ra các định hướng và giải pháp cụ thể nào, thưa bà?

Bà Hoàng Thị Thu Hiền: Phát huy các thành quả đã đạt được, coi xóa đói giảm nghèo, phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN là căn bản, nền móng, xây dựng NTM là mục tiêu, giai đoạn 2021-2025, Sơn La sẽ triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo NTM đạt từ chất đến lượng, nâng cao giá trị đời sống, tinh thần, văn hóa, môi trường của mỗi người dân.

Trên quan điểm đó, tỉnh đã đề ra 6 nhóm giải pháp mang tính đột phá, gồm: Tăng cường tuyên truyền, vận động sự chung tay, hưởng ứng xây dựng NTM của mọi tầng lớp nhân dân. Củng cố, kiện toàn bộ máy hoạt động các cấp, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, rõ người, rõ việc, thâm canh cán bộ thực hiện chương trình NTM “vừa hồng, vừa chuyên”.

Tập trung thực hiện các chủ trương lớn của Đảng bộ tỉnh đã được cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 06, 08 để tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đưa nền nông nghiệp, nông dân, nông thôn Sơn La thành trung tâm sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản các tỉnh Bắc trung bộ…

Rà soát, đánh giá kỹ Bộ tiêu chí của từng cấp, xây dựng kế hoạch đạt chuẩn từng năm, giai đoạn phù hợp với tình hình và các nguồn lực. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho từng địa bàn, từng nhiệm vụ, giai đoạn.

PV: Trân trọng cảm ơn bà!

Bài liên quan
 • Sơn La: Khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La luôn được các cấp các ngành quan tâm thực hiện nghiêm, tuân thủ nguyên tắc: Hoạt động khoáng sản phải lấy hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường làm tiêu chuẩn cơ bản để quyết định đầu tư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
 • Triển khai hiệu quả công tác phòng chống tác hại của thuốc lá
  (TN&MT) - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu đã xây dựng và triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá thông qua việc tuyên truyền và thông tin quy định về tác hại của thuốc lá, hướng đến tạo dựng môi trường công sở trong lành, xanh sạch và giảm thiểu tình trạng hút thuốc lá thụ động trong cơ sở.
 • [Infographic] - Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 – 2024 của Bộ TN&MT
  (TN&MT) - Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định 2461/QĐ-BTNMT về Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 – 2024 nhằm tuyên truyền việc thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và duy trì nhân rộng mô hình “Công sở không khói thuốc” trong các đơn vị trực thuộc.
 • Lai Châu cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún do mưa lũ
  (TN&MT) - Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu ngày 22/9, cảnh báo trong 06 giờ tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống trên các khe suối nhỏ; sạt lở đất trên các sườn núi dốc, taluy dương; ngập úng ở các vùng trũng, thấp.
 • Little Ba Na Hills, mang Bà Nà xuống phố
  (TN&MT) - Ngày 20/9, Công ty CPDV Cáp treo Bà Nà đã đưa vào vận hành Nhà hàng Little Ba Na Hills tại địa chỉ 36 đường Bạch Đằng, Quận Hải Châu (Đà Nẵng). Đây là một không gian thư giãn, trải nghiệm mới mẻ và mang đậm dấu ấn của miền tiên cảnh Sun World Ba Na Hills giữa lòng thành phố bên sông Hàn.
 • Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: Khai mạc giải bóng đá sinh viên
  Chiều ngày 21/9 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá sinh viên do Liên chi Đoàn khoa Lý luận Chính trị tổ chức.
 • Kết nối du lịch ĐBSCL với các tỉnh Tây Bắc tại Lào Cai
  (TN&MT) - Nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, thông tin, tiềm năng du lịch của các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long( ĐBSCL) đến với các địa phương phía Tây Bắc, ngày 21/9, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL phối hợp tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch ĐBSCL với các tỉnh Tây Bắc tại Lào Cai.
 • Lan tỏa phong trào khởi nghiệp ở miền núi Quảng Ngãi
  Tận dụng lợi thế về đất đai và sản vật địa phương, nhiều thanh niên ở huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi đã “dám nghĩ, dám làm” phát triển kinh tế, khởi nghiệp kinh doanh, mang lại thu nhập cho bản thân và người dân địa phương.
 • Thoát nghèo nhờ cây quế
  (TN&MT) - Hơn 20 năm về trước, cây quế bén duyên với người dân Tràng Định (Lạng Sơn). Từ mục đích ban đầu chỉ nhằm phủ xanh đất trống đồi núi trọc, giờ đây, quế đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực đem lại giá trị kinh tế cao, giúp người dân có thu nhập ổn định, vươn lên xóa nghèo.
 • Phú Thọ: Phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi tập trung
  (TN&MT) - Những năm gần đây, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có sự chuyển biến tích cực và đã đạt được kết quả quan trọng, trong đó quy mô tổng đàn vật nuôi chủ lực phát triển khá.
 • Lan tỏa Phong trào Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi
  (TN&MT)- Thời gian qua, phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế trong thời kỳ đổi mới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, huy động được nhiều nguồn lực, phát huy được tiềm năng, trí tuệ, kinh nghiệm, sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm tạo nên Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với nhiều kết quả tốt đẹp.
 • Người TNG Holdings Vietnam mang “Giọt Thương” gửi vào ngân hàng máu
  (TN&MT) - Ngày 20/9, hàng trăm người TNG và cán bộ nhân viên một số công ty tại tòa nhà TNR Tower đã nô nức tham dự ngày hội “Giọt Thương”, chung tay đóng góp vào ngân hàng máu. Chương trình do TNG Holdings Vietnam phối hợp với Bệnh viện Việt Đức tổ chức.
 • Thừa Thiên – Huế phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”
  (TN&MT) - UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” trên địa bàn tỉnh.
 • Lào Cai: Trao giải thưởng Văn học - nghệ thuật
  (TN&MT) - Ngày 21/9, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai tổ chức trao giải thưởng Văn học - nghệ thuật Kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 – 23/9/2023) và ra mắt ấn phẩm mới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO