Nông nghiệp thuận thiên giải bài toán giảm nghèo

Thuỵ Khanh | 03/03/2023, 20:07

(TN&MT) - Những diễn biến phức tạp, khó lường của biến đổi khí hậu đặt ra yêu cầu cho ngành nông nghiệp phải thích ứng và thay đổi để có thể phát triển bền vững. Đây cũng chính là vấn đề cốt lõi để người nông dân giảm nghèo bền vững.

Tác động cực đoan của BĐKH đến đời sống nông nghiệp

Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/0222 của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ ra rằng, xu thế BĐKH là không thể đảo ngược, là thách thức lớn nhất đối với nhân loại, đã, đang và sẽ tác động đến mọi mặt về kinh tế, chính trị, ngoại giao, an ninh toàn cầu. Báo cáo AR6 WGII “Tác động, khả năng thích ứng và tính dễ bị tổn thương” của Uỷ ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) đã công bố vào tháng 2/2022 chỉ ra rằng, tốc độ nóng lên toàn cầu đang diễn ra ở mức độ chưa từng có, các hiện tượng cực đoan đang đe dọa nghiêm trọng đến môi trường, khí hậu và an ninh lương thực toàn cầu.

334019329_2868615406604756_1956758077080268747_n.jpg
TS. Nguyễn Đăng Mậu cho biết thách thức đặt ra cho ngành nông nghiệp về tình trạng biến đổi khí hậu 

TS. Nguyễn Đăng Mậu – Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cho rằng, từ những thách thức trên, nông nghiệp là ngành chịu nhiều rủi ro, tổn thương và tác động động do BĐKH như: Làm gia tăng các hiện tượng cực đoan, gia tăng nguy cơ phá hủy mùa màng, làm gián đoạn các hoạt động sản xuất phá hủy và làm giảm độ bền của các công trình thủy lợi; hiện tượng nước biển dâng làm suy giảm các nguồn tài nguyên (tài nguyên đất, tài nguyên nước) làm giảm diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, lũ lụt và nước biển dâng sẽ làm mất đất canh tác trong nông nghiệp. Nếu mực nước biển dâng cao thêm 1m mà không có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, thì khoảng 40% diện tích Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), 11% diện tích Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và 3% diện tích của các tỉnh khác thuộc vùng ven biển sẽ bị ngập. Lũ lụt sẽ khiến gần 50% diện tích đất nông nghiệp vùng ĐBSCL bị ngập chìm không còn khả năng canh tác.

bdkh-nong-nghiep-1-.jpeg
Nông nghiệp là lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất do biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Tình trạng xâm nhập mặn ở khu vực ven biển cũng sẽ làm thu hẹp diện tích đất nông nghiệp. Một phần diện tích đáng kể đất trồng trọt ở vùng Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị nhiễm mặn vì 2 đồng bằng này đều là những vùng đất thấp so với mực nước biển. Xâm nhập mặn làm cho diện tích đất canh tác giảm, từ đó hệ số sử dụng đất có thể giảm từ 3-4 lần/năm xuống còn 1-1,5 lần/năm. 

Nhiệt độ tăng, hạn hán sẽ ảnh hưởng đến sự phân bố của cây trồng, đặc biệt làm giảm năng suất. Cụ thể là năng suất lúa của vụ xuân có xu hướng giảm mạnh hơn so với năng suất lúa của vụ mùa; năng suất ngô vụ đông có xu hướng tăng ở Đồng bằng Bắc Bộ và giảm ở Trung Bộ và Nam Bộ. Ngành thủy sản cũng ảnh hưởng nghiêm trọng khi các sinh kế phụ thuộc vào nguồn nước và sự phong hú của nguồn lợi ven biển.

Đối với tài nguyên rừng và hệ sinh thái, thời gian qua, do những nguyên nhân khác nhau, đa dạng sinh học, các hệ sinh thái, đặc biệt là các hệ sinh thái rừng bị suy thoái trầm trọng. Nước biển dâng lên làm giảm diện tích rừng ngập mặn ven biển tác động xấu đến hệ sinh thái rừng tràm và rừng trồng trên đất bị nhiễm phèn ở ĐBSCL; nhiệt độ và lượng nước bốc hơi tăng làm hạn hán kéo dài sẽ làm ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng của các loài thực vật và động vật rừng.

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, hướng đến nông nghiệp xanh, bền vững

Trước ảnh hưởng khó lường của BĐKH tới ngành nông nghiệp, việc xây dựng các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo là điều cần thiết.

TS. Đăng Mậu cho biết, trong báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2016-2020 tại Đại hội XIII của Đảng đã xác định “Khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao thông minh, thích ứng với BĐKH”, đồng thời giai đoạn 2016-2022, nhiều văn bản pháp luật, cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp ứng phó với BĐKH đã được ban hành.

cay.jpeg
Đẩy mạnh lợi thế, cơ cấu và phát huy nền nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai nhiều chính sách, chương trình, dự án và đề án về các mô hình sản xuất tiên tiến thân thiện với môi trường (như VietGAP, Global GAP), chuyển đổi mô hình sản xuất đối với những vùng kém hiệu quả, nghiên cứu giống cây trồng có khả năng chống chịu với BĐKH (từ 2010 đã công nhận chính thức 180 giống lúa thích ứng với BĐKH), Chương trình Khí sinh học cho Ngành Chăn nuôi Việt Nam đã được Tổ chức Tiêu chuẩn Vàng (Gold Standard, GS), Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 đã được triển khai trên quy mô thử nghiệm và phạm vi hẹp để áp dụng thực tiễn.

Tuy nhiên, hầu hết các nhiệm vụ vẫn đang trong giai đoạn triển khai thực hiện, chưa có đánh giá khả năng nhân rộng, thiếu các nghiên cứu đánh giá tổng hợp có căn cứ khoa học và thực tiễn về phân vùng phát triển cây trồng dựa trên tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên khí hậu, tài nguyên đất, tài nguyên nước, …).

Do đó, để phục vụ vụ công tác “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với BĐKH”, một số nhiệm vụ cần đẩy mạnh thực hiện như: Triển khai rà soát, đánh giá và phân vùng phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao, cây trồng chính, cây trồng chủ lực,… phù hợp với tài nguyên thiên nhiên (nguyên khí hậu, tài nguyên đất, tài nguyên nước) trong bối cảnh BĐKH. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về giống cây trồng và vật nuôi thích ứng với BĐKH, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xây dựng. Kết quả phân vùng sẽ cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xác định khu vực phù hợp cho từng loại cây. Các đánh giá này cần thực hiện từ quy mô quốc gia đến địa phương, thậm chí là đến quy mô triển khai dự án như khu vực nông trại.

Xây dựng và ban hành cơ chế hợp tác chặt chẽ với các ngành, với địa phương và giữa các địa phương về chia sẻ thông tin, kinh nghiệm; triển khai các dự án chuỗi giá trị nông nghiệp; phát triển dịch vụ khí hậu nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH; rà soát, đánh giá và đúc kết các kinh nghiệm, mô hình và kết quả nghiên cứu khoa học đã được triển khai trong giai đoạn 2016-2021; xây dựng chính sách hỗ trợ nhân rộng và triển khai nhân rộng các mô hình nông nghiệp thông minh, hiệu quả, các giống cây trồng thích ứng với BĐKH.

Đặc biệt, để đạt được hiệu quả cao từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo Nghị quyết Đại hội XIII về phát triển Nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với BĐKH cần tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp, thích ứng với BĐKH. Xem xét thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù cho các vùng chuyên canh; thúc đẩy hợp tác quốc tế để hỗ trợ ngành nông nghiệp thích ứng với BĐKH và phát triển sinh kế bền vững. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa; bảo vệ và phát triển rừng gắn với xóa đói giảm nghèo…

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch sản xuất. Kết hợp giữa cơ cấu lại theo nhóm sản phẩm chủ lực với cơ cấu lại theo lĩnh vực và cơ cấu lại theo vùng. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp. Xây dựng quy trình canh tác cho các cây trồng chủ lực tại mỗi vùng, bảo đảm năng suất, bảo vệ đất, có khả năng thích ứng với BĐKH.

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; ưu tiên phát triển giống cây trồng, vật nuôi mới cho năng suất cao, khả năng chống chịu tốt, thích ứng với điều kiện các vùng sinh thái. Thực hiện chuyển giao công nghệ, lựa chọn nhập khẩu công nghệ cao thuộc danh mục ưu tiên, nghiên cứu, thử nghiệm, làm chủ và thích ứng với điều kiện thực tế của từng vùng, miền.

Ngoài ra, cần khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao; nhân rộng mô hình trung tâm/vườn ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao. Khuyến khích nông hộ làm nông nghiệp công nghệ cao. Đẩy mạnh xúc tiến, tìm kiếm thị trường, thực hiện chuỗi liên kết - tiêu thụ. Khai thác hiệu quả cơ hội từ các hiệp định tự do thương mại; Nâng cao năng lực phân tích, nghiên cứu, dự báo thị trường.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
 • Thanh Hóa: Trồng rừng gỗ lớn thích ứng biến đổi khí hậu
  (TN&MT) - Việc xây dựng và triển khai đề án trồng rừng gỗ lớn ở huyện Như Thanh và Như Xuân (Thanh Hóa) đã cho thấy không những phát huy hiệu quả kinh tế, chống xói mòn, rửa trôi đất, ổn định kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo… mà còn là “công cụ” để thích ứng biến đổi khí hậu.
 • Sơn La: Canh tác thông minh thích ứng biến đổi khí hậu
  (TN&MT) - Dưới tác động ngày càng khó lường của biến đổi khí hậu (BĐKH), chủ động thích ứng, đảm bảo an ninh lương thực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La quan tâm chú trọng.
 • Long An: Chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) - Trước những tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu (BĐKH), tỉnh Long An đã và đang chủ động triển khai thực hiện nhiều mô hình, giải pháp ứng phó, nhất là tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ đó góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.
 • Bộ TN&MT tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về ứng phó BĐKH
  (TN&MT) - Ngày 23/5, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) đã tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ môi trường” cho các cơ quan quản lý Nhà nước và tổ chức chính trị, xã hội của các tỉnh phía Bắc.
 • Nguy cơ bệnh tật tăng theo nhiệt độ
  (TN&MT) - Theo Cục Quản lý môi trường Y tế (Bộ Y tế), hiện nay, tình trạng nắng nóng gay gắt xuất hiện tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân và người lao động. Các vấn đề thường gặp phải là say nắng, say nóng, đột qụy do nắng nóng.
 • Phòng, chống thiên tai: Các địa phương chủ động, linh hoạt ứng phó
  (TN&MT) - Thời gian qua, mặc dù thiên tai diễn ra bất thường, cực đoan, trái quy luật, nhưng các bộ, ngành, lực lượng vũ trang đã khắc phục khó khăn, đặc biệt là sự chủ động của các địa phương và cộng đồng nên công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 và các tháng đầu năm 2023 đã đạt được những kết quả toàn diện, góp phần giảm thiểu thiệt hại.
 • Ngân hàng ADB tài trợ Dự án biến đổi khí hậu nhằm giải quyết các rủi ro về thiên tại Thanh Hóa
  Vừa qua, đoàn công tác của Ngân hàng ADB do ông Keiju Mitsuhashi, Quyền Giám đốc Quốc gia, ADB Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về Dự án biến đổi khí hậu.
 • Hội thảo chính sách và công nghệ tái chế phế liệu nhựa thực hiện kinh tế tuần hoàn
  (TN&MT) Ngày 18/5, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ TN&MT) đã tổ chức hội thảo “Chính sách và công nghệ tái chế phế liệu nhựa để sản xuất hạt nhựa tái sinh, thực hiện mục tiêu kinh tế tuần hoàn theo quy định của Luật BVMT 2020".
 • Quảng Bình: Phát triển du lịch thích ứng biến đổi khí hậu
  (TN&MT) - Nhờ vị trí địa lý tự nhiên và địa hình đa dạng, Quảng Bình có tiềm năng lớn về phát triển du lịch. Tuy nhiên, tỉnh cũng nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu. Làm thế nào để phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển du lịch bền vững, thích ứng với thiên tai đang là bài toán đặt ra bức thiết với địa phương này.
 • Châu Âu đối mặt với hạn hán: Nhiều quốc gia thiếu nước nghiêm trọng
  (TN&MT) - Thời gian qua, hạn hán đã khiến phần lớn các nước ở châu Âu trải qua tình trạng khô hạn và thiếu nước nghiêm trọng trong bối cảnh giới khoa học lo ngại hiện tượng El Nino mạnh có thể khiến nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng kỷ lục.
 • Bến Tre: Chú trọng phòng, chống thiên tai hướng đến cuộc sống an toàn, bền vững
  (TN&MT) - Là tỉnh ven biển với bờ biển dài cùng với hệ thống sông rạch chằng chịt, Bến Tre thường xuyên chịu ảnh hưởng khá nặng nề bởi các loại hình thiên tai gây ra. Để hướng đến cuộc sống an toàn, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương, tỉnh Bến Tre đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực, chủ động phòng chống thiên tai. PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Đoàn Văn Đảnh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre xung quanh nội dung này.
 • Giảm nhiệt đô thị bằng giải pháp làm mát bền vững
  (TN&MT) - Trong giai đoạn 2022-2024, 3 thành phố: TP. Cần Thơ, TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) và TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) sẽ tham gia chương trình “Làm mát đô thị bền vững tại khu vực đô thị ở Việt Nam”.
 • Dự báo thời tiết ngày 17/5, cả nước nắng nóng gay gắt
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 17/5, khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 • Xây dựng Chương trình Làm mát xanh quốc gia
  (TN&MT) - Ngày 11/5, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu phối hợp cùng Chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP) đã tổ chức Hội thảo khởi động “Nghiên cứu xây dựng Chương trình Làm mát xanh quốc gia”. Nghiên cứu là cơ sở đề xuất phương án xây dựng Chương trình Làm mát xanh quốc gia nhằm thúc đẩy chuyển đổi sang công nghệ hiệu suất năng lượng cao và các-bon thấp, đồng thời tăng cường tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực làm mát.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO