Nhìn lại công tác quản lý bảo vệ rừng tỉnh Điện Biên năm 2020

Hà Thuận | 11/03/2021, 22:27

(TN&MT) - Nhờ đẩy mạnh các biện pháp tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh Điện Biên tăng, vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và chỉ tiêu UBND tỉnh giao năm 2020. Nhưng không vì thế mà nhiệm vụ bảo vệ rừng đã hết gian nan.

Nhờ làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, tỷ lệ che phủ rừng tỉnh Điện Biên tăng vượt chỉ tiêu.

Vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Minh Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên cho biết: Để đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng, Sở đã chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đầy đủ nhiệm vụ về quản lý bảo vệ rừng (QLBVR), phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR), quản lý quy hoạch 3 loại rừng theo thẩm quyền; ban hành hơn 120 văn bản chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, các chủ rừng trực thuộc tăng cường thực hiện nhiệm vụ về phòng cháy chữa cháy rừng; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lâm nghiệp; kiểm tra, đảm bảo chấp hành pháp luật về lâm nghiệp…

Trong năm 2020, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành cấp dự báo cháy rừng, các bảng tra cấp dự báo cháy rừng, xây dựng bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng; đã chỉ đạo triển khai xây dựng phương án PCCCR tại 100% các chủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Hiệu quả mang lại đó là số vụ cháy rừng năm 2020 chỉ có 5 vụ, diện tích rừng bị thiệt hại hoàn toàn 5,6 ha; giảm 12 vụ và 15,6 ha diện tích rừng bị thiệt hại so với năm 2019. Đã tổ chức tuyên truyền được 1.738 đợt tuyên truyền trực tiếp tại các thôn, bản với 82.136 lượt người tham gia và cam kết bảo vệ rừng (đảm bảo an toàn dịch bệnh mặc dù đầu năm và cuối năm có tình trạng dịch bệnh Covid19 phức tạp).

Cùng với đó, công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã được thực hiện tốt. Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã ký 2 quy chế, kế hoạch phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng CCC&CNCH Công an tỉnh và Chi cục Kiểm lâm Vùng I. Tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác QLBVR, quản lý lâm sản và PCCCR vùng giáp ranh 3 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. Các Hạt Kiểm lâm cấp huyện đã ký kết quy chế phối hợp với Công an, Quân sự cấp huyện trong bảo vệ rừng và PCCCR; 4/4 huyện có đường biên giới giáp với Lào, Trung Quốc đã ký Quy chế phối hợp bảo vệ rừng khu vực biên giới giữa Hạt Kiểm lâm và các Đồn Biên Phòng.

Số vụ cháy rừng năm 2020 giảm 12 vụ và 15,6 ha diện tích rừng bị thiệt hại so với năm 2019.

Sở cũng đã chỉ đạo làm tốt công tác tuần tra bảo vệ rừng (trên 1500 lượt tuần tra với trên 9.900 lượt người tham gia tuần tra), triển khai nhiều giải pháp, biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, đảm bảo chấp hành pháp luật về lâm nghiệp. Các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã giảm năm thứ 3 liên tiếp về cả số vụ, quy mô và mức độ vi phạm. Tổng số vụ vi phạm năm 2020 là 329 vụ, giảm 67 vụ tương đương với 16,9% so với năm 2019 và trên địa bàn tỉnh không xuất hiện thêm các điểm nóng về tình trạng chặt phá rừng.

Lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi diễn biến rừng, phát hiện sớm mất rừng, cháy rừng và đây là một trong những công cụ hữu hiệu, giảm thiểu nhân lực, kịp thời phát hiện xử lý, giảm thiểu các thiệt hại đến rừng do cháy rừng và các hành vi vi phạm pháp luật về rừng gây ra.

Nhờ những biện pháp trên mà tỷ lệ che phủ rừng tỉnh Điện Biên năm 2020 đạt 42,66% (trên 407 nghìn ha rừng) đã đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra là 0,66%; vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao năm 2020 là 0,16%. Đây là kết quả đáng ghi nhận sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong công tác QLBVR.

Còn đó những gian nan…!

Mặc dù tỷ lệ che phủ rừng tăng, số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiêp giảm, nhưng không vì thế mà tỉnh Điện Biên được phép chủ quan, lơ là. Bởi lẽ, công tác QLBVR trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều gian nan. Minh chứng là năm 2020, toàn tỉnh Điện Biên vẫn xảy ra 329 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Mặc dù vượt chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng nhưng công tác quản lý, bảo vệ rừng tỉnh Điện Biên vẫn còn gian nan và đầy cam go, quyết liệt.

Theo ông Bùi Minh Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên, nguyên nhân dẫn đến những khó khăn trong QLBVR là do trên địa bàn tỉnh vẫn còn có tình trạng cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật lâm nghiệp; còn coi đó là nhiệm vụ của cơ quan Kiểm lâm; chưa thực sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc trong bảo vệ rừng. Một số chủ rừng là cộng đồng dân cư không thực hiện hoặc thực hiện không thường xuyên việc tuần tra, bảo vệ rừng; ngại va chạm; không tố giác người vi phạm trong cộng đồng.

Cùng với đó, kinh phí phục vụ cho các hoạt động bảo vệ rừng của lực lượng kiểm lâm còn nhiều hạn chế; cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu. Biên chế lực lượng Kiểm lâm địa bàn còn mỏng so với yêu cầu nhiệm vụ thực tế (Kiểm lâm địa bàn có nơi phụ trách 2 đến 3 xã).

Khó khăn lớn nhất trong công tác QLBVR là đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng cao còn nhiều khó khăn; tập quán canh tác chủ yếu dựa vào nương rẫy, du canh, du cư. Nhu cầu về diện tích làm nương rẫy của người dân với phương thức canh tác luân canh lạc hậu vẫn còn lớn… Người dân không đồng tình đưa những diện tích nương đã bỏ hoang nhiều năm, đã thành rừng vào khoanh nuôi tái sinh nên hàng năm vẫn có những diện tích rừng trên địa bàn bị tàn phá. Thực tế trên cho thấy, việc giữ rừng ở Điện Biên còn gian nan và đầy cam go, quyết liệt.

Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, sống phụ thuộc vào nương rẫy là áp lwucj lớn đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Để giải quyết những khó khăn trên, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc để sớm triển khai các hoạt động cụ thể về lâm nghiệp. Cùng với đó, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, sự chủ động của mỗi công chức, viên chức ở mỗi vị trí việc làm; tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; kịp thời khen thưởng, động viên những trường hợp làm tốt, điển hình; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp để xảy rà vi phạm.

Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan như Công an, Quân đội và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện quản lý bảo vệ rừng. Tăng cường năng lực cho công chức, viên chức trong lĩnh vực lâm nghiệp đặc biệt là năng lực về khoa học công nghệ đáp ứng với yêu cầu tình hình thực tế hiện nay. Các hoạt động quản lý bảo vệ rừng: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tuần tra rừng; theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, các vụ cháy rừng… phải được chú trọng ngay từ cơ sở.

“Thời gian tới, Sở sẽ đẩy nhanh việc tham mưu giúp UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển kinh tế lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Điện Biên.” - Ông Bùi Minh Hải cho biết thêm.

Bài liên quan
 • Động lực để người dân Mường Chà (Điện Biên) bảo vệ rừng
  (TN&MT) - Trong những năm gần đây, nhận thức của người dân huyện vùng cao Mường Chà (Điện Biên) về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được nâng lên rõ rệt; không còn tình trạng chặt phá, lấn chiếm rừng làm nương rẫy. Rừng đã có chủ; người dân được hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và độ che phủ của rừng tăng nhanh qua mỗi năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Lục Yên (Yên Bái): Các đoàn thể "đua nhau" thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng Nông thôn mới
(TN&MT) - Trong thời gian qua, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường, góp phần giúp các xã hoàn thành tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.
Đừng bỏ lỡ
 • Ấn tượng với mô hình Đưa gia súc ra khỏi gầm sàn ở Ít Ong (Sơn La)
  (TN&MT) - Tháng 10/2020, Hội liên hiệp phụ nữ thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La chính thức tổ chức ra mắt Mô hình đưa gia súc ra khỏi gầm sàn tại tiểu khu Ít Bon, góp phần thay đổi ý thức bảo vệ môi trường sống cho người dân.
 • Yên Bái: Đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi trong mùa mưa lũ
  (TN&MT) - Thời gian qua, để ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa bão, tỉnh Yên Bái đã chú trọng công tác bảo đảm an toàn công trình đập, hồ chứa thủy lợi góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, ổn định phát triển kinh tế - xã hội địa phương .
 • Quỳnh Nhai (Sơn La): Thi đua thực hiện hoàn thành tiêu chí môi trường
  (TN&MT) - Để đạt mục tiêu đưa huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2025, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La vừa xây dựng kế hoạch thi đua, đẩy mạnh thực hiện hoàn thành 5 chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 17 về môi trường với các xã chưa đạt.
 • Đào giếng lấy nước sản xuất nông nghiệp trái phép bị phạt như thế nào?
  (TN&MT) - Gia đình tôi trước đây có đào 1 cái giếng lấy nước sinh hoạt gia đình. Nay, gia đình tôi mở rộng diện tích trồng cam, bưởi nên cần lượng nước lớn để tưới cây. Gia đình tôi muốn đào thêm 1 giếng khoan nữa để láy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Xin hỏi, gia đình tôi có phải xin phép đào giếng hay không? Nêú không xin phép thì bị phạt như thế nào? (Hoàng Xuân Cơ, Tuyên Quang).
 • Vĩnh Châu (Sóc Trăng): Đồng bào dân tộc Khmer tích cực tham gia bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch Covid-19
  (TN&MT) - TX. Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng là nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chiếm 53% (tương đương 88.000 người) trên tổng dân số toàn thị xã. Trong thời gian qua các cấp chính quyền, đoàn thể và Trụ trì các chùa Khmer trên địa bàn thị xã đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bà con các biện pháp bảo vệ môi trường, đồng thời thực hiện tốt quy định giãn cách xã hội phòng ngừa dịch bệnh.
 • Đầm Hà (Quảng Ninh): Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường vùng đồng bào DTTS
  (TN&MT) - Từ đầu năm 2021 đến nay, UBND huyện Đầm Hà đã tổ chức nhiều lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường tại các xã vùng cao có đông đồng bào vùng DTTS. Từ đó góp phần giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại địa phương.
 • Nét đa dạng sinh học ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt
  (TN&MT) - Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Hoạt nằm trên địa bàn 9 xã thuộc huyện vùng biên Quế Phong (tỉnh Nghệ An), gồm xã Tiền Phong, Thông Thụ, Hạnh Dịch, Nậm Giải, Đồng Văn, Tri Lễ, Nậm Nhoóng, Cắm Muộn và Châu Thôn. Đây là Khu bảo tồn có tính đa dạng sinh học rất cao ở miền Tây xứ Nghệ với các loại động, thực vật vô cùng đa dạng, phong phú.
 • Bình Định xây dựng phương án giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Để tạo điều kiện cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện An Lão và Vân Canh có đất sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa chỉ đạo xây dựng phương án giao đất cho đồng bào DTTS.
 • Đắk Nông: Chú trọng công tác bảo tồn đa dạng sinh học
  (TN&MT) - Hiện tại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 3 khu rừng đặc dụng với nhiều loại động thực vật phong phú và đa dạng. Trong đó, Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Nam Nung có nhiều loại nằm trong “sách đỏ” Việt Nam và thế giới. Những năm qua, đơn vị đã tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, gắn với bảo tồn đa dạng sinh học tại đây.
 • Chiềng Cọ (TP Sơn La) thực hiện Tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới nâng cao
  (TN&MT) - Năm 2016, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ đó đến nay, xã đã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nỗ lực nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí để xây dựng NTM nâng cao, nhất là tiêu chí về môi trường.
 • Giáo xứ Mỹ Động chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị
  (TN&MT) - Người dân Giáo xứ Mỹ Động thuộc phường Hiến Thành, Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương bao đời đoàn kết, chăm chỉ làm ăn với cây mủa, cây hành, sản xuất nông nghiệp, buôn bán nhỏ. Giờ đây khu phố Mỹ Động ngày càng sầm uất sạch, đẹp, cuộc sống khá giả, bình yên nhờ người dân trên dưới một lòng xây dựng quê hương, sống tốt đời đẹp đạo.
 • Chú trọng nguồn lực tài chính khắc phục hậu quả thiên tai khu vực miền núi
  (TN&MT) - Thiên tai ngày càng diễn biến bất thường, khó dự báo kết hợp với biến đổi khí hậu đã tạo ra nhiều loại hình thiên tai nguy hiểm, với tần suất ngày càng tăng, gây thiệt hại nặng nề, trước hết là về kinh tế.
 • Huyện Bù Đốp hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng biên
  (TN&MT) - Huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) là địa bàn biên giới đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, kinh tế xã hội phát triển còn chậm. Nhưng với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của người dân triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, nhờ đó, đời sống người dân trên địa bàn vùng biên ngày một khởi sắc, nâng cao.
 • Quảng Bình: Giáo xứ Thủy Vực đồng lòng góp sức xây dựng quê hương
  (TN&MT) - Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền địa phương, bà con giáo dân tại Giáo xứ Thủy Vực đã tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng cho các dự án làm đường giao thông nông thôn, chung tay xây dựng quê hương. 
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO