Nguyên Bình (Cao Bằng): Nâng cao ý thức BVMT vùng đồng bào DTTS

Nguyễn Hùng | 20/04/2022, 11:38

(TN&MT) - Với đặc thù là huyện có đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm tỷ lệ cao, những năm qua, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) được huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) đặc biệt quan tâm, chú trọng và triển khai nhiều giải pháp, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, ý thức và thói quen của mỗi người dân trong công tác BVMT, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tuyên truyền nhằm thay đổi ý thức BVMT

Huyện Nguyên Bình có hơn 90% dân số là đồng bào DTTS, trình độ dân trí không đồng đều. Để thực hiện tiêu chí đảm bảo môi trường trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt ở vùng đồng bào DTTS luôn là một “bài toán khó” đối với huyện.

Để “giải bài toán” về môi trường, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, huyện Nguyên Bình xác định công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức, ý thức và thói quen trong công tác BVMT là nhiệm vụ then chốt.

1.jpg

Đồng bào dân tộc Dao tiền, xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) thường xuyên tổ chức vệ sinh nhà cửa, đường làng xóm, trồng nhiều hoa, cây xanh.

Hằng năm, huyện chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về BVMT tới toàn thể người dân, nhất là vùng đồng bào DTTS bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, lồng ghép qua các hội nghị, cuộc họp xóm, các hoạt động của đoàn thể, phương tiện truyền thanh địa phương, ra quân hưởng ứng các chiến dịch vì môi trường… Vận động, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, cảnh quan, phân loại rác thải tại nguồn để thu gom, xử lý, xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh.

Xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình có 648 hộ dân, hơn 2.900 nhân khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc Dao chiếm trên 40% dân số. So với trước đây, vấn đề BVMT, giữ gìn vệ sinh trong sinh hoạt cũng như chăn nuôi, sản xuất của bà con đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp BVMT, đến hết năm 2021, toàn huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) có 87% hộ dân được sử dụng nước sạch; 53,3% cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo quy trình BVMT; 1 xã đạt tiêu chí về chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường và 10/18 hộ thực hiện di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở, đạt 55,5% kế hoạch…

Bà Nông Thị Hiệp, Chủ tịch UBND xã Tam Kim chia sẻ: Để nâng cao nhận thức, ý thức và thay đổi thói quen của đồng bào DTTS trong công tác BVMT không phải là vấn đề “ngày một, ngày hai”. Hằng năm, UBND xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia BVMT thông qua các buổi họp xóm; phát động các buổi tổng vệ sinh tại các xóm, huy động người dân thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm…

“Năm 2021, từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Dự án CSSP tỉnh hỗ trợ cho các hộ dân thực hiện di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; xây dựng 2 điểm thu gom, xử lý rác thải tập trung tại khu vực chợ trung tâm xã và trường THCS; hỗ trợ thùng rác 3 ngăn cho 60 hộ gia đình… Qua đó, công tác BVMT dần trở thành hành động và nếp sống của mọi người, mọi nhà và cộng đồng xã hội; ý thức của người dân, nhất là vùng đồng bào DTTS trong công tác BVMT đã có sự chuyển biến rõ nét”. Bà Nông Thị Hiệp cho biết thêm.

2.jpg
Người dân xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) vệ sinh chuồng trại, đảm bảo giữ gìn môi trường trong chăn nuôi.

Đến nay, xã Tam Kim có gần 91% hộ gia đình được sử dụng nước sạch sinh hoạt; 77,8% hộ dân di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; trên 70% hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh…

Nhiều giải pháp đồng bộ để giữ môi trường xanh

Những năm qua, đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) có nhiều khởi sắc, công tác BVMT đã dẫn trở thành hành động cụ thể của người dân. Song, công tác BVMT vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Nguyên Bình vẫn còn khó khăn, hạn chế.

3(1).jpg
Để “giải bài toán” về môi trường, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, huyện Nguyên Bình xác định công tác tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức, ý thức và thói quen của người dân trong công tác BVMT là nhiệm vụ then chốt.

Ông Đàm Hải Triều, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình cho biết: Tại các khu vực nông thôn miền núi, người dân vẫn còn duy trì nếp sống theo thói quen, tập tục như chăn nuôi gia súc thả rông, phân gia súc vương vãi xung quanh nhà và đường đi. Một số người dân vùng đồng bào DTTS chưa ý thức được việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải. Các hộ gia đình sống rải rác, do đó khó khăn trong thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tập trung…

“Nguyên nhân chính dẫn đến khó khăn trên là do nhận thức, ý thức về BVMT và phát triển bền vững của người dân, nhất là vùng đồng bào DTTS còn nhiều hạn chế. Tại một số xã điều kiện cơ sở hạ tầng còn thiếu và yếu, một số điểm dân cư giao thông đi lại còn bất cập, các hộ dân sống rải rác, chưa có điện lưới quốc gia, do đó người dân bị hạn chế trong tiếp cận thông tin. Vấn đề về ngôn ngữ, giao tiếp đối với đồng bào DTTS cũng là một trong những trở ngại trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân”. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình Đàm Hải Triều cho biết thêm.

4.jpg

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giờ đây nhận thức và ý thức về BVMT, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm của người dân xóm Phai Khắt, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Trước những khó khăn trên, huyện Nguyên Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác BVMT, đặc biệt ở vùng đồng bào DTTS. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền thay đổi nhận thức, ý thức BVMT của người dân, huyện Nguyên Bình đã bố trí trên 960 triệu đồng từ ngân sách địa phương hỗ trợ hộ gia đình di dời chuồng trại, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, xây hố thu gom rác thải ở các cánh đồng. Đồng thời, áp dụng hiệu quả hệ thống pháp luật để xây dựng, hoàn thiện các quy định về quyền và trách nhiệm, về quản lý nhà nước của các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp trong lĩnh vực môi trường. Từng bước thực hiện thu phí, ký quỹ BVMT, buộc bồi thường về thiệt hại môi trường…

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác BVMT, nhất là ở vùng đồng bào DTTS, huyện Nguyên Bình tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong việc tham gia các hoạt động BVMT, giữ gìn môi trường cảnh quan, phân loại rác thải tại nguồn và thu gom, xử lý; xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh… Tăng cường quản lý nhà nước về BVMT của các cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở, từng bước tạo diện mạo mới cho vùng đồng bào DTTS, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng môi trường trên địa bàn huyện ngày càng xanh, sạch, bền vững.

Bài liên quan
 • Đồng bào tôn giáo Cao Bằng bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới
  (TN&MT) - Những năm qua, đồng bào tôn giáo tỉnh Cao Bằng luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động, sản xuất, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị của địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát triển vùng lòng hồ thủy điện Sơn La thành Khu du lịch Quốc gia
(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Định hướng phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch quốc gia.
Đừng bỏ lỡ
 • Sử dụng hiệu quả tài nguyên nước hồ thủy điện Ialy tạo sinh kế cho người dân
  (TN&MT) - Trải dài trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, hồ thủy điện Ialy không những phục vụ hiệu quả cho hoạt động khai thác thủy điện của Nhà máy thủy điện Ialy mà còn là nguồn cung cấp nước tưới tiêu cho nông nghiệp, ngư nghiệp và phát triển du lịch.
 • Sử dụng hiệu quả tài nguyên nước giúp người dân Sơn La thoát nghèo
  (TN&MT) - Phát huy lợi thế hơn 23.000 ha mặt nước diện tích lòng hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình, những năm qua, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp khai thác, sử dụng mặt nước lòng hồ để nuôi trồng thủy sản, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Thách thức trong phát triển nông nghiệp bền vững tại Tây Nguyên
  (TN&MT) - Tây Nguyên có tổng diện tích đất nông nghiệp trên 5 triệu hecta, chiếm 91,75% diện tích đất tự nhiên, trong đó có 1,3 triệu hecta đất đỏ bazan. So với 7 vùng sinh thái của nông nghiệp Việt Nam, Tây Nguyên có lợi thế cạnh tranh với quỹ đất bazan tập trung, điều kiện sinh thái và lượng mưa lớn, bình quân diện tích sản xuất hộ gia đình rộng hơn so với các nơi khác.
 • Bảo Thắng - Lào Cai: Bảo vệ tài nguyên khoáng sản để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên môi trường, quản lý và bảo vệ chặt khoáng sản chưa khai thác, nâng cao nhận thức của người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đó là cách mà huyện Bảo Thắng đang làm trong việc bảo vệ khoáng sản để phát triển bền vững và giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • “Đổi đời” từ rừng xanh
  (TN&MT) - Nhiều năm qua, việc phát triển trồng rừng gỗ lớn đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế (FSC) đã giúp người dân tại Thừa Thiên – Huế thoát nghèo và vươn lên làm giàu, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH).
 • Kon Tum: Người dân thoát nghèo nhờ quản lý, bảo vệ rừng
  (TN&MT) - Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) triển khai trên địa bàn tỉnh Kon Tum những năm qua không chỉ nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, mà còn là công cụ đắc lực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
 • Kon Tum: Tích cực vận động người đồng bào dân tộc thiểu số bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Để phong trào bảo vệ môi trường lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), các cấp chính quyền địa phương và hội, đoàn thể tỉnh Kon Tum đã tích cực vận động người dân cùng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ở thôn, làng.
 • “Xanh - sạch - sáng” các thánh đường ở Cố đô Huế
  (TN&MT) - Thời gian qua, giáo dân Công giáo ở các xứ đạo trung tâm TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan “xanh - sạch – sáng” trong khuôn viên các thánh đường, thể hiện tinh thần “sống tốt đời đẹp đạo”.
 • Gìn giữ nét đẹp truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Thành phố Sơn La có có trên 106.000 người, 12 dân tộc cùng sinh sống; trong đó, dân tộc Thái chiếm trên 52% dân số. Để gìn giữ, bảo tồn, khôi phục các phong tục tập quán tốt đẹp, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc thành phố, năm 2020, Thành ủy Sơn La đã ban hành Đề án số 04 – ĐA/TU, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thành phố, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tiểu vùng Tây Bắc giai đoạn 2020 – 2025.
 • Phát triển Kinh tế gắn với gìn giữ bản sắc văn hoá vùng DTTS&MN - Bài 1: “Đòn bẩy” từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030
  (TN&MT) - Năm 2022, các địa phương đang tích cực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; phát huy tốt nhất nguồn lực từ chương trình để từng bước thay đổi bộ mặt và nâng cao chất lượng đời sống gắn với gìn giữ bản sắc văn hoá đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
 • Bình Thuận: Nâng cao hiệu quả sử dụng đất của đồng bào DTTS
  (TN&MT) - Trong những năm qua, tỉnh Bình Thuận đã có nhiều nỗ lực trong việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần ổn định các khu dân cư, khu sản xuất cho đồng bào DTTS, đồng thời, góp phần bảo đảm cho việc phát triển toàn diện cả về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.
 • Bến Tre: Quan tâm đồng bào DTTS xây dựng quê hương giàu mạnh
  (TN&MT) - Thời gian qua, công tác tham mưu thực hiện chính sách dân tộc luôn được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành tỉnh Bến Tre; đặc biệt trong triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn, góp phần cùng cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), đoàn kết gắn bó, chung tay xây dựng quê hương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO