Người đại diện là "những cánh tay nối dài" giúp Petrovietnam đảm bảo an toàn, phát triển nguồn vốn đầu tư

PV | 14/01/2022, 12:24

(TN&MT) - Người đại diện Tập đoàn tại các đơn vị trong thời gian qua, với vị trí, vai trò của mình đã chèo lái, dẫn dắt đơn vị vượt qua khó khăn, thách thức, đứng vững trên thương trường, hướng tới mục tiêu ngày càng phát triển bền vững của đơn vị, của Tập đoàn.

Ngày 13/1,  Tâp đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị người đại diện theo hình thực trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu.

Hội nghị là cơ hội để Tập đoàn cùng nghe các báo cáo, chia sẻ về hoạt động của Người đại diện và công tác quản lý Người đại diện, các tham luận từ thực tiễn để rút ra các bài học kinh nghiệm và cùng đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo với mục tiêu từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm Người đại diện Tập đoàn tại các đơn vị và công tác quản lý Người đại diện của Tập đoàn được hiệu quả hơn.

Hội đồng Thành viên Petrovietnam chủ trì Hội nghị

Thông qua Hội nghị lần này, lãnh đạo Tập đoàn mong muốn được lắng nghe tham luận, các bài học kinh nghiệm, các ý kiến đóng góp của các đại biểu với một tinh thần cầu thị, cởi mở để công tác quản trị điều hành doanh nghiệp của Petrovietnam nói chung, cũng như công tác quản lý vốn, tài sản của Tập đoàn tại các đơn vị, quản lý người đại diện của Tập đoàn ngày càng được hoàn thiện.

 

Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng khẳng định Người đại diện Tập đoàn tại các doanh nghiệp có vai trò, vị trí vô cùng quan trọng đối với Tập đoàn, là những “cánh tay nối dài” của Tập đoàn tại doanh nghiệp/đơn vị, luôn bám sát hoạt động của doanh nghiệp/đơn vị, phản ánh thông tin chính xác, kịp thời, giúp cho Tập đoàn có chỉ đạo, giải pháp kịp thời trong quá trình hoạt động, đồng thời đảm bảo an toàn nguồn vốn góp/đầu tư của Tập đoàn tại các doanh nghiệp/đơn vị.

Tính đến thời điểm hiện nay, Petrovietnam đã thực hiện đầu tư, góp vốn vào 27 đơn vị, với số vốn đầu tư vào công ty con theo giá trị sổ sách là gần 156 nghìn tỷ đồng, đầu tư vào công ty liên doanh liên kết gần 26 nghìn tỷ đồng. Số lượng Người đại diện của Tập đoàn tại các đơn vị là 217 cán bộ.

Trong các năm qua về công tác quản lý và nâng cao hiệu quả phần vốn góp/đầu tư của Petrovietnam tại doanh nghiệp, đơn vị thành viên cho thấy hoạt động, vai trò của Người đại diện Tập đoàn tại doanh nghiệp ngày càng đạt hiệu quả tích cực, giúp Tập đoàn thực hiện tốt hơn quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu, cổ đông tại doanh nghiệp. Phần lớn Người đại diện của Tập đoàn tại các đơn vị, với vai trò là lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp/đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành tốt kế hoạch, nghị quyết, chỉ đạo của Tập đoàn, của Đại hội đồng cổ đông doanh nghiệp giao/thông qua, góp phần vào kết quả và thắng lợi chung trong hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Trong thời gian qua, mặc dù đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức, Tập đoàn và tập thể Người đại diện đã từng bước vượt qua khó khăn, khắc phục tồn tại để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, tiếp tục phấn đấu để thực hiện thành công Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 và kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) giai đoạn 2021 - 2025.

Với quyết tâm cao và sự tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, có hiệu quả của tập thể Lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu và đoàn kết của cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong toàn Tập đoàn, trong giai đoạn 2016 - 2020, Petrovietnam đã đạt được một số kết quả, thành tựu quan trọng, tiếp tục khẳng định là Tập đoàn kinh tế trụ cột của đất nước; hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đóng góp to lớn cho Ngân sách, cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Ông Phan Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT PTSC trình bày tham luận tại Hội nghị

Theo đó, Tập đoàn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất và tài chính đã được Chính phủ phê duyệt, gồm: gia tăng trữ lượng dầu khí vượt 22,8%; khai thác dầu thô vượt 9,6%; khai thác khí đạt 100% kế hoạch; sản xuất đạm vượt 8,9% kế hoạch; sản xuất các sản phẩm lọc dầu đạt 100% kế hoạch; tổng doanh thu toàn Tập đoàn vượt 2,8% kế hoạch; Nộp NSNN toàn Tập đoàn vượt 11% kế hoạch. Theo báo cáo tài chính được kiểm toán các năm trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt khoảng 2.900 nghìn tỷ đồng, nộp NSNN toàn Tập đoàn đạt khoảng 500 nghìn tỷ đồng.

Cùng với đó, quy mô tài sản, vốn sở hữu của Tập đoàn tăng vượt trội, tổng tài sản hợp nhất Tập đoàn cuối kỳ (năm 2020) tăng 12,3% so với đầu kỳ (đến 31/12/2020 là 852,9 nghìn tỷ đồng/đầu kỳ 01/01/2016 là 759,3 nghìn tỷ đồng); Vốn Chủ sở hữu hợp nhất tăng 5,6% so với đầu kỳ (đến 31/12/2020 là 463,9 nghìn tỷ/đầu kỳ 01/01/2016 là 439,4 nghìn tỷ đồng).

Tập đoàn đã thực hiện tốt vai trò là một trong những trụ cột kinh tế của đất nước; các sản phẩm chủ lực của Tập đoàn là dầu thô, xăng dầu, khí thiên nhiên, khí hóa lỏng, điện, đạm… chiếm tỷ trọng lớn, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Hàng năm đóng góp lớn cho NSNN với tỷ trọng trên 8,0% tổng thu ngân ngân sách cả nước. Mặc dù phải ứng phó với nhiều khó khăn, song giai đoạn 2016 - 2020, Tập đoàn đã đóng góp cho NSNN vượt 101,1 nghìn tỷ đồng - tương đương khoảng 4,43 tỷ USD so với kế hoạch hàng năm Chính phủ.

Tổng số vốn đầu tư của Tập đoàn vào 29 công ty trong giai đoạn 2016 - 2020 là 189,2 nghìn tỷ đồng, cổ tức/lợi nhuận được chia trong giai đoạn này là 72,5 nghìn tỷ đồng.

Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị

Để đạt được kết quả trên trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của đa số các đơn vị đều rất khó khăn là do có sự đóng góp không nhỏ của Người đại diện Tập đoàn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tập đoàn. Với cương vị là lãnh đạo các đơn vị, tham gia điều hành hoạt động SXKD của đơn vị hoặc tham gia Ban kiểm soát của đơn vị, đều đã thể hiện được vai trò vô cùng quan trọng trong việc góp phần giám sát, nâng cao hiệu quả đầu tư vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn cũng như cụ thể hóa các chủ trương, định hướng và mục tiêu phát triển Tập đoàn đã được Chính phủ phê duyệt.

Cũng tại Hội nghị, Người đại diện của Tập đoàn tại các đơn vị đã có các tham luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả công tác quản trị, quản lý, điều hành doanh nghiệp. Đồng thời, thảo luận xung quanh những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của Người đại diện trong quá trình quản lý vốn đầu tư, trong lĩnh vực tổ chức nhân sự cũng như công tác quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác đối với sự phát triển của đơn vị; đưa ra các đề xuất, kiến nghị với Tập đoàn xem xét, tháo gỡ các khó khăn, tạo cơ chế, điều kiện nhằm đem lại hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp, đơn vị và Nhà nước.

Hội nghị cũng được nghe bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính trình bày nội dung "Khung quản trị công ty và triển khai các quy định về kiểm toán nội bộ theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP". Bà Lê Thị Tuyết Nhung cũng trao đổi, trả lời các câu hỏi của các đại biểu tập trung vào nội dung làm rõ chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, Ban điều hành, giải thích rõ một số nội dung liên quan về chức năng, yêu cầu và sự cần thiết của kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp.

Ông Cao Hoài Dương - Chủ tịch HĐQT PVOIL trao đổi tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Người đại diện Tập đoàn tại các đơn vị trong thời gian qua, với vị trí, vai trò của mình đã chèo lái, dẫn dắt đơn vị vượt qua khó khăn, thách thức, đứng vững trên thương trường, hướng tới mục tiêu ngày càng phát triển bền vững của đơn vị, của Tập đoàn.

Trong thời gian tới, để phù hợp với các quy định mới của pháp luật về Người đại diện, nâng cao hiệu quả hoạt động, Tập đoàn đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát để hoàn thiện hệ thống quy định/quy chế nội bộ về công tác quản lý Người đại diện, theo hướng phân cấp, phân quyền một cách rõ ràng, đầy đủ, nhằm tạo điều kiện cho Người đại diện Tập đoàn tại các đơn vị được chủ động hơn nữa trong việc chỉ đạo, giải quyết công việc trong hoạt động SXKD của đơn vị. Bên cạnh đó, lãnh đạo Tập đoàn cam kết sẽ xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị, tiếp tục quan tâm đến chính sách, đồng hành với Người đại diện Tập đoàn để Người đại diện yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Tập đoàn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả và thắng lợi chung trong hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Bài liên quan
  • Petrovietnam – 8 dấu ấn năm 2021
    (TN&MT) - Năm 2021 ghi dấu chặng đường 60 năm khởi nguồn và phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; cũng là năm đầu thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; năm 2021 cũng là năm đạt được những dấu ấn rất quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi để Petrovietnam phát triển ổn định và bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO