Nghệ An: Phấn đấu đến năm 2023, TP Vinh trở thành thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ

Đình Tiệp | 16/11/2020, 10:18

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 634/KH-UBND ngày 12/11/2020, thực hiện Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2023.

Về xây dựng, quản lý thực hiện quy hoạch, trong đó, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng tỉnh này chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan hướng dẫn UBND thành phố Vinh và các huyện, thị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh; tập trung xây dựng Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh với quy mô diện tích tự nhiên khoảng 250 km2.

Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh với quy mô diện tích tự nhiên khoảng

250 km2 bao gồm cả thị xã Cửa Lò

Hoàn thành lập quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) các phường, xã thuộc Thành phố, trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định; tổ chức lập quy hoạch xây dựng một số dự án mũi nhọn theo lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thương mại dịch vụ. Tập trung chỉnh trang đô thị đảm bảo xây dựng thành phố Vinh hiện đại, văn minh, xanh - sạch - đẹp; ban hành Quy chế quản lý quy hoạch; Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Vinh; Chương trình phát triển đô thị thành phố Vinh đến năm 2030.

Về quy hoạch sử dụng đất, UBND tỉnh giao UBND thành phố Vinh chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT tổ chức lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với quy hoạch chung thành phố Vinh, đảm bảo tiết kiệm, phát huy hiệu quả sử dụng đất. Đồng thời, tổng hợp đầy đủ các Chương trình, Đề án, dự án có nhu cầu sử dụng đất vào phương án quy hoạch sử dụng đất để làm cơ sở hoàn tất các thủ tục đất đai liên quan. Rà soát hiện trạng thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn để có các giải pháp điều chỉnh thích hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý sử dụng đất đai, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất, quản lý tốt hệ thống kết cấu hạ tầng.

Về nhiệm vụ phát triển các ngành, lĩnh vực trọng tâm để Thành phố Vinh trở thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị triển khai theo nội dung đơn vị quản lý, gồm: Phát triển về tài chính, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm; Phát triển lĩnh vực thương mại; Phát triển lĩnh vực du lịch; Phát triển khoa học - công nghệ…

Phối cảnh tổng thể Đại Lộ Vinh - Cửa Lò

Về nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan và UBND thành phố Vinh tích cực huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước, từ các thành phần kinh tế, vận động vốn vay ODA để đầu tư cho các công trình trọng điểm, cấp bách có sức lan tỏa và tạo đột phá; đẩy nhanh tiến độ các công trình dở dang để sớm đưa vào vận hành, khai thác…

Để đảm bảo thực hiện được các nhiệm vụ đề ra, UBND tỉnh giao các Sở, ngành, UBND thành phố Vinh và các huyện, thị xã liên quan cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu. Đó là, huy động các nguồn lực đầu tư; phát triển nguồn nhân lực; sử dụng quỹ đất hợp lý; nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ; cải cách hành chính và phát triển hợp tác kinh tế.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO