Môi trường

Nghệ An nhanh chóng đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 vào cuộc sống

Đình Tiệp 10:04 25/04/2023

(TN&MT) - Nhận thức được việc bảo vệ môi trường (BVMT) luôn có vai trò rất quan trọng, thậm chí mang tính quyết định để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, vì thế, tỉnh Nghệ An luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nội dung này.

Đặc biệt, từ khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 được ban hành và có hiệu lực, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, đưa Luật Bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống và có những dấu ấn tích cực, đậm nét.

Nhanh chóng đưa Luật vào cuộc sống

Ông Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nghệ An cho biết, để kịp thời phổ biến chủ trương chính sách về công tác quản lý BVMT trên địa bàn, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 từng bước đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức về BVMT ở địa phương. Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 02/3/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2022 - 2030 và UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 509/KH-UBND ngày 14/7/2022 triển khai thực hiện. Trong đó, phân công cụ thể trách nhiệm cho các đơn vị trong tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường gắn với địa phương, lĩnh vực quản lý.

anh-1-9-.jpg
Một góc KCN VSIP Nghệ An - nơi được coi là một trong những KCN “xanh” ở Nghệ An

Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo tích hợp nội dung bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học vào Dự thảo Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ban hành Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh đã giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tham mưu xây dựng 8 văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các quy định của Luật Bảo vệ môi trường ở địa phương, gồm có: quy định khu vực địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển; quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải cồng kềnh, chất thải y tế, chất thải rắn xây dựng, bùn thải; quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; các cơ chế chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tại chỗ của các tổ chức, hộ gia đình; hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải nông nghiệp, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn; chính sách khuyến khích tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai các chuyên đề làm cơ sở tham mưu ban hành quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải cồng kềnh, chất thải y tế, chất thải rắn xây dựng và bùn thải.

Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền với hình thức đa dạng, nội dung dễ hiểu, phong phú phù hợp với các nhóm đối tượng đã được các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình, các đơn vị thực hiện trong năm 2022, góp phần thiết thực đưa các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 đến với các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân địa phương.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020, tỉnh Nghệ An đã đạt được một số kết quả tích cực. Đặc biệt là đã phát huy rất tốt vai trò của người dân, doanh nghiệp cùng tham gia BVMT”.

Ông Hoàng Quốc Việt
Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nghệ An

Vấn đề công khai thông tin môi trường (báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, kết quả quan trắc môi trường) đã được Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện thực hiện kịp thời trên website của đơn vị, tạo điều kiện để cộng đồng dân cư tham gia vào các hoạt động BVMT trên địa bàn tỉnh.

Về triển khai thực hiện các thủ tục hành chính, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 25/07/2022 về việc Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong đó, kết quả đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết: cắt giảm 20 - 40% thời gian thực hiện 8/8 (cấp tỉnh); 4/4 (cấp huyện) thủ tục hành chính so với quy định của Trung ương. Hiện nay, 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường được tiếp nhận qua hệ thống https://dichvucong.nghean.gov...., thanh toán trực tuyến. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường đều được xử lý đúng và trước hạn, không có thủ tục hành chính xử lý chậm so với quy định. Ngoài ra, UBND tỉnh đang chỉ đạo triên khai xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh.

Cần “tháo gỡ” nhiều vướng mắc

Mặc dù đạt được một số kết quả tích cực, việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể như:

Điều 75, 79 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định, chậm nhất là ngày 31/12/2024 phải triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt từ các hộ gia đình, cá nhân thành 3 loại: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đang triển khai thí điểm ở một số địa phương, trong đó có xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về thành phần các loại rác cụ thể trong 3 nhóm trên, do đó, tỉnh chưa có căn cứ để ban hành hướng dẫn, quy định về giá dịch vụ thu gom chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, hạ tầng thu gom, xử lý riêng biệt các loại chất thải sau phân loại trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng để triển khai trên thực tế như chưa có nhà máy xử lý chất thải thực phẩm tập trung; việc đầu tư trang thiết bị để phân loại rác thải tại nguồn, trang thiết bị thu gom vận chuyển rác thải theo phân loại đòi hỏi các tổ chức, cá nhân, cơ quan bố trí kinh phí lớn, phải được triển khai đồng bộ mới đảm bảo tính hiệu quả.

Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường quy định các cụm công nghiệp đang hoạt động phải hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trong thời gian 24 tháng kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành, tức là thời hạn chậm nhất là 31/12/2024. Tuy nhiên, đến nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 12 cụm công nghiệp đang hoạt động mà chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đều là các cụm công nghiệp do UBND cấp huyện quản lý, để đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường cần bố trí khối lượng lớn kinh phí, trong khi ngân sách hạn hẹp.

Việc xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt với khối lượng công việc, thông tin, số liệu đầu vào lớn, đặc biệt là nội dung đánh giá khả năng chịu tải, phân vùng xả thải nên UBND tỉnh xác định thời hạn xây dựng Kế hoạch này là vào năm 2027.

Để triển khai hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường 2020, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các đơn vị liên quan tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu bảo vệ môi trường tại Kế hoạch số 509/KH-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh.

Cùng với đó, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An, các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai mạnh mẽ các giải pháp, xây dựng lộ trình để giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại về môi trường.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Bão KOINU đổi hướng di chuyển trước khi tiến vào Biển Đông
(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão KOINU ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h.
Đừng bỏ lỡ
 • Dự báo xâm nhập mặn đến sớm ở Đồng bằng sông Cửu Long
  Mùa mưa năm nay theo dự báo chỉ tập trung ở Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 9 - 10 và sẽ kết thúc sớm vào giữa tháng 11. Do vậy, mùa khô năm 2023 - 2024, xâm nhập mặn dự báo xuất hiện sớm so với trung bình nhiều năm một tháng (bắt đầu vào giữa hoặc cuối tháng 12).
 • Bão KOINU có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, 7 giờ sáng 4/10, cơn bão KOINU cách phía Nam đảo Đài Loan khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10km/h.
 • Bão KOINU cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 410km
  (TN&MT) - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết hồi 19 giờ ngày 3/10, vị trí tâm bão KOINU ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 124,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-Dông (Philippin), cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 410km về phía Đông Đông Nam.
 • Chỉ số bảo vệ môi trường Điện Biên xếp 19/63 tỉnh, thành trong cả nước
  (TN&MT) - Chỉ số bảo vệ môi trường của tỉnh Điện Biên trong 2 năm 2020 và 2021 luôn đứng trong top khá, xếp thứ 19/63 tỉnh thành trong cả nước. Thực tế cho thấy, những năm qua Điện Biên là tỉnh không để phát sinh mới về các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Đây là một trong những nỗ lực lớn của ngành tài nguyên môi trường trong việc kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường trong những năm trở lại đây.
 • Bộ TN&MT đứng thứ 2 về Chỉ số ICT Index 2022
  (TN&MT) - Tại Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam lần thứ 24 năm 2023 vừa được tổ chức, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index 2022). Bộ TN&MT đã bứt phá ngoạn mục, tăng hạng mạnh, vươn lên xếp thứ 2/17 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công về chỉ số ICT Index 2022.
 • Dự báo thời tiết ngày 3/10: Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 3/10, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).
 • Quảng Ninh: Chuyển đổi cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu
  (TN&MT) - Biến đổi khí hậu (BĐKH) diễn ra theo chiều hướng ngày càng cực đoan, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
 • Chủ động ứng phó với bão KOINU ở vùng biển phía Đông Bắc Philippin
  (TN&MT) - Sáng 3/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai ban hành Văn bản số 3688/VPTT về việc chủ động ứng phó với bão KOINU ở vùng biển phía Đông Bắc của Philippin.
 • Hậu Giang: Tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang luôn được các cấp, các ngành, người dân quan tâm triển khai thực hiện, góp phần hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng ổn định, bền vững.
 • Lai Châu: Nhiều giải pháp bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, các cấp, các ngành và địa phương, tỉnh Lai Châu đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường. Qua đó, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ.
 • Người dân Cẩm Lệ chung tay xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường
  (TN&MT) - Cẩm Lệ là quận vùng ven của Đà Nẵng nhưng những năm qua, địa phương luôn nỗ lực, quyết tâm cao để xây dựng quận xanh - sạch - đẹp, chung tay đưa Đà Nẵng trở thành Thành phố môi trường.
 • Ngành KTTV liên tục hiện đại hóa phục vụ cảnh báo sớm thiên tai
  (TN&MT) - Với truyền thống 78 năm xây dựng và phát triển, Ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam đã hoàn thiện thể chế chính sách, tăng cường năng lực quản lý nhà nước về lĩnh vực KTTV, tập trung đẩy mạnh việc xây dựng chính sách, pháp chế trong công tác điều tra cơ bản, dự báo phục vụ cộng đồng, thông tin lưu trữ tư liệu, giám sát biến đổi khí hậu, đặc biệt ngành liên tục đổi mới, hiện đại hóa công nghệ phục vụ cảnh báo sớm thiên tai.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO