Nghệ An: Cấp bách thực hiện các giải pháp quản lý chất thải rắn

Phạm Tuân | 11/04/2021, 11:48

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản yêu cầu thực hiện một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý chất thải rắn hiện nay theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Công văn số 2006/UBND-NN, ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành thị và Ủy ban MTTQ tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý chất thải rắn hiện nay.

Trong văn bản trên, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở TN&MT tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành về quản lý chất thải rắn; tham mưu tổ chức triển khai quy định pháp luật về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh theo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) trên cơ sở quy định cụ thể của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đôn đốc UBND cấp huyện khẩn trương có phương án cải tạo, nâng cấp và xử lý ô nhiễm, phục hồi môi trường tại các bãi chôn lấp chất thải rắn không hợp vệ sinh, các khu vực bị ô nhiễm do chất thải rắn theo quy định pháp luật.

Tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện các giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức, cá nhân hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức của người dân, các tổ chức trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt tập trung vào việc tuyên truyền, khuyến khích hoạt động thu gom, phân loại chất thải rắn tại nguồn, hạn chế chất thải rắn nhựa.

Các Sở như Sở Xây dựng; Khoa học và Công nghệ; Sở NN&PTNT; Mặt trận Tổ quốc tỉnh…theo chức năng nhiệm vụ được giao tích cực triển khai các giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý chất thải rắn.

UBND các huyện, thành thị tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp xã trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn quản lý.

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn UBND cấp xã nâng cao năng lực đáp ứng các nội dung tiêu chí môi trường trong triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới; tổ chức, chỉ đạo công tác thu gom, vận chuyển và xử lý bao bì đựng hóa chất, thuốc BVTV, phân bón sau sử dụng trong nông nghiệp theo quy định.  Khuyến khích áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xử lý, tái chế các phụ phẩm nông nghiệp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường của đạo Tin Lành
(TN&MT) - Cộng đồng đạo Tin Lành Việt Nam đang phát huy nhiều sáng kiến, triển khai những mô hình hay nhằm chung tay với các tôn giáo thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO