Ngành TN&MT Thừa Thiên - Huế: Tiếp tục phát huy nguồn lực, góp phần phát triển KT - XH năm 2022

Văn Dinh | 14/01/2022, 14:28

(TN&MT) - Ngày 14/1, Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Quý Phương chủ trì Hội nghị.

Nổ lực vượt qua khó khăn

Ông Lê Bá Phúc - Giám đốc Sở TN&MT Thừa Thiên - Huế cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) 5 năm 2021 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong điều kiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch COVID -19.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và Bộ TN&MT cũng như sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ của cán bộ, ngành TN&MT tỉnh đã nắm bắt kịp thời vận động của thực tiễn; đổi mới trong công tác điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước qua đó cơ bản hoàn thành tốt kế hoạch đã đặt ra.

Sở TN&MT Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Cụ thể, năm 2021, Sở đã tiếp nhận, giải quyết 24.305 văn bản đến và phát hành 6.385 văn bản đi, lớn hơn rất nhiều so với cùng kỳ, nhận 1.259 ý kiến chỉ đạo từ UBND tỉnh và đã thực hiện hoàn thành 1.245 ý kiến chỉ đạo.

Tính đến ngày 31/12/2021, Sở đã tham mưu UBND tỉnh giao đất cho 9 trường hợp, với diện tích 82,80 ha; cho thuê đất 65 trường hợp, với diện tích 398,06 ha đối với các tổ chức; thu hồi đất 30 trường hợp với diện tích 166,34 ha, trong đó thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai theo Điều 64 Luật đất đai là 2 trường hợp với diện tích 1,47 ha, còn lại là thu hồi đất do hết hạn thuê đất và tự nguyện trả lại theo Điều 65 Luật Đất đai.

Đến nay, toàn tỉnh đã cấp được 9.582 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 216.551,98 ha, đạt 99,84% so với tổng diện tích cần cấp giấy chứng nhận. Trong năm 2021 cấp được 423 giấy chứng nhận với diện tích là 381,5 ha. Tổng thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thực hiện ước đạt 534 tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch giao đầu năm (437,8 tỷ đồng).

Để khai thác nguồn lực tài nguyên khoáng sản phục vụ KT - XH đặc biệt là các dự án lớn trên địa bàn, Sở TN&MT đã chủ động tham mưu tỉnh cấp 8 giấy phép thăm dò khoáng sản; cấp 6 giấy phép khai thác khoáng sản và 12 quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản; cấp 24 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 2 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

Tiếp nhận và thẩm định, phê duyệt 43 hồ sơ dự án báo cáo ĐTM. Tiến hành khảo sát, quan trắc, đo đạc và phân tích 54 điểm quan trắc không khí; 100 điểm quan trắc nước mặt ở các sông, hồ, hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; 15 điểm quan trắc nước thải trên địa bàn toàn tỉnh; 11 điểm quan trắc chất lượng nước biển ven bờ; 19 điểm quan trắc chất lượng nước dưới đất; 18 điểm quan trắc môi trường đất...

Ông Lê Bá Phúc - Giám đốc Sở TN&MT phát biểu tại hội nghị

Cũng trong năm qua, Sở TN&MT đã thực hiện 9 cuộc thanh, kiểm tra đối với 10 tổ chức, đơn vị và 9 cá nhân trong lĩnh vực đất đai, ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 284.000.000 đồng, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại 16.444.386.000 đồng, chuyển hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 7 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại tổng số tiền 1.205.916.000 đồng.

Thực hiện 8 cuộc thanh, kiểm tra đối với 22 tổ chức trong lĩnh vực khoáng sản, ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổng số tiền phạt là 140.000.000 đồng, chuyển hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt đối với 12 tổ chức với số tiền 2.035.000.000 đồng, buộc nộp lại số lợi 459.501.000 đồng, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu khoáng sản được quy đổi thành tiền với số tiền 1.078.462.000 đồng.

Thực hiện 7 cuộc kiểm tra đối với 21 tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực môi trường, ban hành 8 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 380.880.000 đồng, chuyển hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt theo thẩm quyền đối với 2 tổ chức với số tiền 883.912.000 đồng...

Phát huy nguồn lực

Lãnh đạo Sở TN&MT thông tin, năm 2022 với chủ đề của toàn tỉnh là “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID - 19; phục hồi tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, mục tiêu đặt ra đối với ngành là quản lý chặt chẽ, phát huy nguồn lực tài nguyên và môi trường cho phát triển KT - XH; bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Để đạt được mục tiêu trên, trong năm 2022, toàn ngành cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; rà soát đánh giá tình hình thực thi pháp luật, xác định những tồn tại, hạn chế, kịp thời tham mưu chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc; khai thác tối đa nguồn lực tài nguyên và môi trường nhằm tạo động lực cho phát triển KT - XH.

Tại hội nghị, các đơn vị thuộc Sở TN&MT tỉnh, đại diện Phòng TN&MT các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan đã tập trung thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế; đồng thời kiến nghị, góp ý, đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Quý Phương chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Phan Quý Phương - Phó Chủ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của ngành TN&MT tỉnh dù vừa trải qua một năm khó khăn, đóng góp một phần rất quan trọng, tích cực vào việc phát triển KT – XH, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo ông Phương, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo thế và lực mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là triển khai Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Tỉnh tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,5 - 7,5%; thu ngân sách phấn đấu đạt 12.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD...

“Ngành TN&MT là lĩnh vực cực kỳ quan trọng, rộng lớn và lãnh đạo tỉnh luôn giành rất nhiều thời gian quan tâm cho ngành, đề nghị ngành cần tập trung triển khai các nhiệm vụ năm 2022 ngay từ bây giờ dựa trên tổng kết, ý kiến chỉ đạo của Bộ TN&MT, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Thời gian tới, ngành TN&MT cần chú trọng đẩy nhanh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát đất ở, đất nông nghiệp, đất rừng... đủ điều kiện thì chuyển đổi, cấp giấy chứng nhận cho người dân, đảm bảo quy hoạch đô thị, hạ tầng, nhà ở...; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng nhất là các dự án mang tính thỏa thuận; tăng cường công tác thanh tra kiểm tra; điều chỉnh quy hoạch các mỏ phù hợp, kêu gọi chủ đầu tư có nặng lực, hạn chế chỉ định; cần có các giải pháp đồng bộ về luật Bảo vệ môi trường...”, ông Phương nhấn mạnh.

Năm 2022, ngành TN&MT Thừa Thiên - Huế phấn đấu đạt 100% số thửa đất được kê khai đăng ký quyền sử dụng đất. 100% xã, phường, thị trấn hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Tỷ lệ diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cá nhân đạt 98,56%, tổ chức đạt 100%. Có 50% số phường, thị trấn thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; 100% số xã, phường, thị trấn triển khai các mô hình thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt...
Bài liên quan
  • TP Huế: Giảm 30% lượng thất thoát rác thải nhựa vào năm 2024
    (TN&MT) - TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cam kết giảm 30% lượng thất thoát rác nhựa vào năm 2024. Đây là một trong những nội dung quan trọng hội thảo khởi động Dự án “Huế - Đô thị Giảm Nhựa ở miền Trung Việt Nam” do UBND TP. Huế và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) vừa tổ chức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO