Ngành TN&MT Sơn La tạo đột phá để phát triển bền vững

Nguyễn Nga | 11/01/2023, 14:11

(TN&MT) - Ngày 11/1, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường năm 2022; triển khai nhiệm vụ ngành TN&MT Sơn La năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Hậu chủ trì Hội nghị.

Mỗi cụm dân cư sẽ là một mô hình quản lý môi trường

Năm 2022, thực hiện nội dung cam kết đã ký, các huyện, thành phố đã chủ động triển khai các nội dung quản lý đồng bộ trên các lĩnh vực. Đến nay, đã hoàn thành lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022-2023 cấp huyện; tổ chức công bố, công khai theo quy định.

a5.jpg

Quang cảnh Hội nghị.

UBND các huyện, thành phố đã phối hợp với Sở TN&MT tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 13 Nghị quyết HĐND, 6 quyết định QPPL để thực hiện quản lý đất đai. Chủ động đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường quản lý, xử lý vi phạm hành chính về đất đai và trật tự xây dựng.

Tiếp tục triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường trong sơ chế cà phê. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh có hoạt động xả thải; đổi mới phương thức giám sát qua hình thức trực tuyến, liên tục - camera giám sát truyền trực tiếp qua App điện thoại về các thiết bị di động thông minh để cập nhật, kiên quyết không để phát sinh điểm nóng về ô nhiễm môi trường, nguồn nước; giải quyết kịp thời, thỏa đáng các kiến nghị, phản ánh của người dân về ô nhiễm môi trường.

Thực hiện có hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn. Nâng cao chỉ số thu gom và xử lý rác thải gắn với xây dựng các mô hình về quản lý, bảo vệ môi trường, tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức đoàn thể hướng tới mục tiêu “Mỗi cụm dân cư là một mô hình quản lý môi trường an toàn và bền vững”.

Rà soát, thẩm định 14 hồ sơ, dự án có nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Thẩm định, trình UBND tỉnh đấu giá quyền khai thác khoáng sản 5 mỏ; cấp 5 giấy phép thăm dò, 4 giấy phép khai thác; phê duyệt trữ lượng 4 mỏ, phê duyệt đề án đóng cửa 3 mỏ, thu hồi 1 giấy phép khai thác, tạm dừng hoạt động 2 mỏ. Phối hợp với các sở, ngành kiểm tra, giám sát, trả lời dư luận xã hội về hoạt động khai thác khoáng sản tại Mỏ Niken bản Phúc, mỏ than Vân Hồ, Phù Yên…

a2.jpg

Lãnh đạo các huyện, thành phố tham gia thảo luận các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, BVMT trong năm 2023.

Công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm hành chính về tài nguyên, môi trường tiếp tục được siết chặt. Trong năm, đã phát hiện, xử lý 301 vụ vi phạm về lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng; 2 cơ sở vi phạm về môi trường; 18 vụ vi phạm khai thác và vận chuyển khoáng sản trái phép. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 1,4 tỷ đồng.

Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm quản lý TNMT từ cơ sở

Ông Phùng Kim Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Sở TN&MT Sơn La cho biết: Ngay sau khi ký cam kết, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đã cơ bản thực hiện đầy đủ, có hiệu quả trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Thành lập các tổ giám sát, các đoàn kiểm tra đánh giá kết quả triển khai, chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn ký cam kết với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; ký cam kết với các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến nông sản trên địa bàn về bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất thải, cam kết không xả chất thải chưa xử lý gây ô nhiễm.

a3.jpg
a1.jpg

Lễ ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường vai trò, trách nhiệm trong quản lý TN&MT năm 2023.

Về kết quả thực hiện cam kết của Chủ giấy phép khai thác khoáng sản với Chủ tịch UBND tỉnh, năm 2022, có 25 chủ giấy phép khai thác khoáng sản đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về khoáng sản, đất đai và bảo vệ môi trường.

Qua 1 năm thực hiện, cơ bản các Chủ giấy phép đã nghiêm túc chấp hành các quy định, chủ động khắc phục các hạn chế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình thanh, kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản. Sử dụng công nghệ, vật liệu thân thiện với môi trường, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, chủ động cải tạo phục hồi môi trường theo quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn có một số Chủ giấy phép khai thác không thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành. Năm 2022, Sở TN&MT đã xử phạt vi phạm 3 đơn vị, tổng tiền phạt trên 1,7 tỷ đồng do vi phạm về khai thác ngoài phạm vi cấp phép, không thực hiện đúng theo nội dung được cấp phép về khoáng sản, bảo vệ môi trường…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Hậu đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả ngành TN&MT đã đạt được năm 2022.

Trong năm qua, ngành TN&MT đã tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa các quy định về cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với điều kiện của tỉnh; góp phần phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển KT-XH theo hướng bền vững. Hoàn thành 19/19 nhiệm vụ UBND tỉnh giao, đưa Sơn La xếp hạng thứ 18 trên 63 tỉnh, thành phố về chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường.

a4.jpg

Ký cam kết giữa chủ các giấy phép khai thác khoáng sản với Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện nghiêm quy định về đất đai, khoáng sản, BVMT.

Năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành TN&MT tiếp tục tập trung tham mưu, triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh với phương châm: "Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; chủ động, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả". Với tinh thần đã nói là làm; đã cam kết là thực hiện; tranh thủ thời cơ, vận hội, "biến nguy thành cơ".

Tăng cường cơ chế phối hợp giữa Sở TN&MT với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong thực thi, hoàn thiện chính sách, pháp luật. Tiếp tục rà soát, tham mưu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền cấp tỉnh về tài nguyên, môi trường. Thiết lập hệ thống theo dõi đánh giá việc quản lý sử dụng tài nguyên; chuyển hoạt động thanh tra, kiểm tra từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Đẩy mạnh Chương trình chuyển đổi số ngành TN&MT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phù hợp với mục tiêu Bộ TN&MT đã đề ra. Tập trung Quy hoạch đồng bộ, quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, phát huy tối đa nguồn lực đất đai cho phát triển KT-XH. Triển khai hiệu quả Quy hoạch sử dụng đất tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; Kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải. Triển khai hiệu quả các cơ chế điều phối, giám sát liên ngành trong quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước lưu vực sông, suối với sự tham gia giám sát của cộng đồng.

Hoàn thành 100% theo kế hoạch 3 chỉ tiêu môi trường trong hệ thống các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023 của tỉnh. Thiết lập các kênh thông tin (đường dây nóng, thư điện tử, hệ thống hỏi đáp)... để kịp thời lắng nghe, xử lý những ý kiến của nhân dân, doanh nghiệp về công tác quản lý tài nguyên, môi trường.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Sơn La đã triển khai Lễ ký cam kết giữa Chủ tịch UBND 12 huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường vai trò, trách nhiệm trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường năm 2023 với 6 nội dung; cam kết giữa chủ giấy phép khai thác khoáng sản với Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường với 5 nội dung.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO