Ngành TN&MT Lạng Sơn vượt khó, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng

Hoàng Nghĩa | 06/01/2022, 10:44

(TN&MT) - Năm 2021 đã khép lại. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, nhưng với sự cố gắng, nỗ lực, Sở TN&MT Lạng Sơn đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ đề ra từ đầu năm, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng để ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT Lạng Sơn, bước vào triển khai nhiệm vụ năm 2021, ngành TN&MT Lạng Sơn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch bệnh covid- 19 diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Sở TN&MT Lạng Sơn đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục chủ động thực hiện "mục tiêu kép" vừa triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid vừa thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành tài nguyên và môi trường.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được Sở TN&MT Lạng Sơn thực hiện nghiêm túc.

Chủ động đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các biện pháp thiết thực, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; bảo vệ môi trường; quản lý tài nguyên nước, khoáng sản. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư được tăng cường, thực hiện kiên quyết việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, môi trường, đã từng bước đưa ngành TN&MT hoạt động có hiệu quả, chặt chẽ đúng pháp luật.

Lãnh đạo Sở chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ rõ ràng, quyết liệt, có kiểm tra đôn đốc, thường xuyên nhắc nhở tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Sở tại các cuộc họp giao ban hàng tuần và hàng tháng, từ đó đã tạo sự chuyển biến, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Các văn bản chỉ đạo điều hành, thông báo kết luận cơ bản chỉ rõ việc, lãnh đạo phụ trách, phòng chủ trì, phối hợp và thời gian hoàn thành.

Sở đã chủ động phối kết hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tham gia đóng góp ý kiến đầy đủ, đúng thời gian quy định khi các cơ quan liên quan có yêu cầu. Bằng nhiều biện pháp, Sở đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2021 góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo kế hoạch UBND tỉnh đã đề ra.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT Lạng Sơn đã nỗ lực hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng của năm 2021.

Theo đó, Sở đã hoàn thành việc cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính đối với các xã đã được tích hợp trên hệ thống với hơn 24.000 thửa đất, đạt 241 % so với chỉ tiêu giao; Hoàn thành công tác thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2021; đồng thời trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện kỳ dầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện, làm căn cứ triển khai thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết vướng mắc đối với gần 210 dự án; Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 48 quyết định giao đất, thu hồi đất cho 48 tổ chức, diện tích 58,64 ha; 16 quyết định thuê đất cho 16 tổ chức, diện tích 129,4 ha; 9 quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất, điều chỉnh phương án bồi thường, chuyển hình thức nộp tiền thuê đất, điều chỉnh quyết định giao đất; phê duyệt giá đất cụ thể 27 dự án; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận lần đầu được 93 thửa cho tổ chức và 4.133 thửa cho hộ gia đình, cá nhân; Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích 20.319 m2, tổng số tiền thu được là 387.380 triệu đồng.

Cùng với đó, trình UBND tỉnh phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh và phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Chủ trì kiểm tra 18 đơn vị, phối hợp thanh tra, kiểm tra 70 đơn vị về lĩnh vực môi trường; chủ trì tổ chức giám sát xả thải các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đối với 12 cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Hiện tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là 98 TTHC. Trong đó đưa ra thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là 92 TTHC (mức độ 2 là 26 TTHC, mức độ 3 là 40 TTHC, mức độ 4 là 32 TTHC), lựa chọn, đề xuất 11 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ”, toàn bộ quy trình giải quyết TTHC đều được công bố công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở để phục vụ việc tra cứu, nộp hồ sơ của người dân và doanh nghiệp….

Những đóng góp của ngành TN&MT Lạng Sơn đã góp phần để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đã đề ra.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT Lạng Sơn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022, Sở sẽ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ TN&MT về các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Bên cạnh đó, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đối với các lĩnh vực: đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường nhằm nâng cao chất lượng tham mưu cho UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước TN&MT, không để chậm hẹn các nhiệm vụ được cấp trên giao.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số
(TN&MT) - Tổ chức Helvetas vừa phối phối hợp với Liên minh Đất đai LANDA/Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) tổ chức Hội thảo Kết thúc dự án “Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số” (L4A) tại thành phố Hòa Bình, tình Hòa Bình.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO