Ngành TN&MT Lạng Sơn triển khai nhiệm vụ năm 2023

Hoàng Nghĩa | 05/01/2023, 21:15

(TN&MT) - Chiều 5/1, Sở TN&MT Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành TN&MT năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số Sở, Ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND, Phòng TN&MT các huyện, thành phố.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn Nguyễn Hữu Trực cho biết, trong năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ TN&MT; sự phối kết hợp chặt chẽ, thường xuyên của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, cùng với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành TN&MT Lạng Sơn đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành. Tích cực tham mưu trong chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực TN&MT. Chủ động phối hợp với các Sở, Ban, ngành, cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao, đã phần nào khắc phục được những hạn chế, yếu kém và cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần vào hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

20230105_140528.jpg
Ngành TN&MT Lạng Sơn triển khai nhiệm vụ năm 2023 với chủ đề "Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”.

Theo ông Nguyễn Hữu Trực, trong năm Sở TN&MT Lạng Sơn được giao thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm, đến nay Sở đã hoàn thành 4/4 nhiệm vụ. Sở đã trình UBND tỉnh ban hành 102 quyết định thu hồi, giao đất, trong đó có 88 quyết định giao đất, thu hồi đất cho 88 tổ chức, diện tích 99,23 ha; 12 quyết định cho 9 tổ chức thuê đất, diện tích 94,91 ha và 2 quyết định chuyển hình thức nộp tiền thuê đất, sửa đổi tên tổ chức thuê đất. Ký 61 Hợp đồng thuê đất với các tổ chức sử dụng đất và phê duyệt giá đất cụ thể 54 dự án. UBND cấp huyện đã ban hành quyết định giao 1.384,6 ha đất; thu hồi 86,93 ha đất; chuyển mục đích sử dụng đất 40,64 ha.

Bên cạnh đó, Sở tham mưu tháo gỡ 124 nội dung khó khăn, vướng mắc về mặt bằng của 55 dự án, đáp ứng yêu cầu đầu tư. Tham mưu trình HĐND tỉnh thông qua 5 Nghị quyết về Danh mục dự án phải thu hồi đất, Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác; điều chỉnh Danh mục dự án phải thu hồi đất, Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác đã được HĐND tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh; Công trình, dự án đã quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hoàn thiện 5 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức được 950 Giấy, đạt 558 % chỉ tiêu giao; cấp giấy cho hộ gia đình cá nhân được 12.000 Giấy, đạt 133% chỉ tiêu giao.

20230105_140911.jpg
Phó Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn Nguyễn Hữu Trực báo cáo tổng kết công tác ngành TN&MT năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Về lĩnh vực tài nguyên nước, trình UBND tỉnh cấp 20 giấy phép tài nguyên nước; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được 10 công trình với số tiền 1.219,36 triệu đồng; cấp 11 giấy phép thăm dò khoáng sản; phê duyệt và xác nhận trữ lượng khoáng sản 11 mỏ; phê duyệt 2 đề án đóng cửa mỏ và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với số tiền 1.005,2 triệu đồng.

Trong lĩnh vực môi trường đã trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 21 dự án và cấp Giấy phép môi trường cho 12 dự án. Tổ chức triển khai tập huấn công tác thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới đối với các xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu xã điểm năm 2022 được 11 lớp cho 16 xã với gần 1.130 học viên tham gia. Tính đến thời điểm hiện tại, Sở đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và thẩm định hồ sơ đề nghị thẩm định việc thực hiện tiêu chí về môi trường của 8/10 xã xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành công tác giám sát xả thải 11 cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, ngành TN&MT Lạng Sơn cũng tổ chức phát động hưởng ứng các sự kiện, phong trào đối với lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; đa dạng sinh học như: Khí tượng Thủy văn trong em, cuộc thi Đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học...

Trong năm 2022, Sở TN&MT Lạng Sơn cũng đã hoàn thành 9 cuộc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường, kiểm tra 46 cuộc và hậu kiểm 13 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường với tổng số tiền xử phạt 2.853,89 triệu đồng (cấp tỉnh 333,69 triệu đồng, cấp huyện 2.520,2 triệu đồng).

Đối với công tác chuyển đổi số, trong năm đã đưa vào vận hành chính thức Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn tích hợp CSDL địa chính 164 xã, thị trấn (nay là 148 xã, thị trấn) và bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2021 - 2030 các huyện, thành phố đưa vào sử dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin thửa đất. Cổng thông tin dữ liệu đất đai từ khi được đưa vào vận hành, đến nay đã có hơn 68.200 lượt truy cập; số khách hàng đã đăng ký tài khoản là 1.478 tài khoản. Bên cạnh đó, ngành cũng đã thực hiện rà soát, cắt giảm 11 thủ tục hành chính lĩnh vực TN&MT, đạt tỷ lệ 29,47%.

20230105_161800.jpg
Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn Bùi Văn Côi phát biểu kết luận Hội nghị

Theo Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn Bùi Văn Côi, năm 2023, ngành TN&MT Lạng Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, triển khai có hiệu quả chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. Mục tiêu của ngành là tập trung tham mưu cho tỉnh tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quản lý TN&MT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính; chuyển đổi số; kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ; phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý nhà nước về TN&MT; phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, 2021 - 2025 của tỉnh Lạng Sơn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
 • Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao thích ứng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn
  (TN&MT) - Phát biểu tại Chương trình gặp mặt cán bộ đoàn các thời kỳ và Tọa đàm “Khát vọng tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TN&MT tổ chức chiều 28/3, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành mong muốn trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Bộ cần tập trung thường xuyên trau dồi kỹ năng, kiến thức cho mỗi đoàn viên, thanh niên nhằm thực hiện mục tiêu “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao thích ứng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn”.
 • Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
  (TN&MT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 40/NQ-CP 2023 về Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 • Sửa đổi chính sách lồng ghép thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP 26
  (TN&MT) - Từ nay đến năm 2025, Bộ TN&MT sẽ sửa đổi Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Địa chất và khoáng sản, trong đó lồng ghép các nội dung thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.
 • Hà Nội: Bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
  (TN&MT) - Ngày 23/3, tại quận Nam Từ Liêm, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc điều động ông Nguyễn Huy Cường, Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Quận Nam Từ Liêm đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở.
 • Công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Cục Khoáng sản Việt Nam
  (TN&MT) - Chiều 20/3, tại Hà Nội, Cục Khoáng sản Việt Nam tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn Cục Khoáng sản Việt Nam và ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời Cục Khoáng sản Việt Nam. Ông Dương Trung Thành - Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT dự và trao Quyết định.
 • Ngành TN&MT cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới kinh tế xanh
  (TN&MT) - Phát biểu tại phiên cấp cao Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) sáng 19/3, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên khẳng định: Ngành tài nguyên và môi trường cam kết luôn lắng nghe, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong nước và ngoài nước để hoàn thiện cơ chế chính sách, nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
 • Bộ TN&MT hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023
  (TN&MT) - Bộ TN&MT vừa có Công văn gửi các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam đề nghị quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.
 • Thúc đẩy nghiên cứu biến đổi khí hậu phục vụ quá trình phát triển bền vững
  (TN&MT) - Ngày 17/3, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KHKTTV&BĐKH) đã tổ chức Hội thảo Khoa học thường niên lần thứ XXV với chủ đề “Thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số và khoa học mở trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững đất nước”.
 • Phổ biến các quy định pháp luật ứng phó BĐKH trong Luật Bảo vệ môi trường cho các tỉnh, thành miền Trung
  (TN&MT) - Sáng ngày 16/3, tại Đà Nẵng, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ môi trường” cho đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị ở khu vực miền Trung.
 • Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong ứng phó với biến đổi khí hậu
  (TN&MT) - Ngày 16/3, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo “Khí hậu Việt Nam - Hợp tác giáo dục nhằm đạt được sự thay đổi bền vững tại các vùng đồng bằng Việt Nam” do Chính phủ Hà Lan tài trợ trong khuôn khổ Chương trình Tri thức Orange và được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt cho giai đoạn 2019 - 2023, nhằm nâng cao nguồn chất lượng nhân lực và giải quyết những thách thức trong bối cảnh biến đổi khí hậu mà Việt Nam đang phải đối mặt.
 • Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, khai thác quỹ đất công: Triển khai nhiều giải pháp
  (TN&MT) - Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã từng bước đi vào nền nếp và đạt được một số kết quả nhất định. Điển hình là công tác quản lý, khai thác quỹ đất công luôn được các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo hiệu quả quản lý, sử dụng hợp lý, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 • Tiếp tục rà soát, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước để hoàn thiện Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
  Chiều 15/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành Phiên họp.
 • Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy nguồn lực từ đất đai
  Chiều 15/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cùng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Đoàn Thị Thanh Mai chủ trì buổi Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp, liên hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan, đơn vị cho dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi).
 • Bổ nhiệm 3 lãnh đạo Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường
  (TN&MT) - Ngày 15/3, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng và 2 Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Khối thi đua số VI, Bộ TN&MT: Thi đua tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
  (TN&MT) - Sáng 15/3, tại Hà Nội, Khối thi đua số VI, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. ông Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và bà Vũ Thị Mai Lan, Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể dự và chỉ đạo Hội nghị.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO