Ngành TN&MT Bình Dương: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

24/07/2018, 22:30

(TN&MT) - Ngày 23/7, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của ngành TN&MT. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dung1
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực TN&MT trong 6 tháng đầu năm đảm bảo đúng tiến độ chương trình, kế hoạch công tác năm 2018. Ngành TN&MT đã thực hiện có chất lượng, hiệu quả một số công việc phát sinh mới, tích cực tham mưu ban hành các chương trình, kế hoạch ngay từ đầu năm, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước của ngành và đạt được một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Theo đó, ngành TN&MT Bình Dương đã tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng thẩm quyền, đảm bảo chất lượng và kịp thời điều chỉnh một số vấn đề phát sinh trong quá trình chỉ đạo, điều hành và quản lý Nhà nước ở địa phương; chủ động cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 26/90 thủ tục; trong đó, đã thực hiện áp dụng nộp và nhận hồ sơ đối với 6 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sonng song đó, thực hiện kịp thời công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất và thống kê đất đai; tăng cường công tác quản lý sử dụng đất, đặc biệt trong quản lý đất công; chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các công trình trọng điểm của tỉnh; thực hiện hiệu quả thanh - kiểm tra, phát hiện các sai phạm để ngăn ngừa và xử lý kịp thời, đặc biệt là trình trạng phân lô, bán nền.

Đối với công tác quản lý, bảo vệ môi trường; ngành TN&MT Bình Dương đã chủ động, giải quyết kịp thời các sự cố môi trường xảy ra tại các khu công nghiệp; nâng cao tỷ lệ các doanh nghiệp được xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; kiểm soát được tình hình ô nhiễm môi trường thông qua quan trắc tự động; công tác hỗ trợ tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng tăng.

Ngành TN&MT Bình Dương cũng đã tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước, khoáng sản. Qua đó, ngành TN&MT đã kịp thời phát hiện và nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật; thực hiện kịp thời công tác điều chỉnh quy hoạch, xây dựng kế hoạch trong lĩnh vực khoáng sản; tập trung tăng cường thực hiện các nhiệm vụ quản lý về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

dung2
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng, đề nghị ngành TN&MT Bình Dương cần chủ động thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2018 theo đúng kế hoạch. Trong đó, tham mưu để trình UBND tỉnh Bình Dương thông qua HĐND tỉnh ban hành 03 Nghị quyết về quản lý đất đai; hoàn thiện để tham mưu UBND tỉnh ban hành 04 Quyết định về quản lý đất đai, môi trường và tài nguyên nước.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của cộng đồng và trình độ nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, công chức viên chức trong toàn hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã về lĩnh vực TN&MT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động hỗ trợ tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật về môi trường.

Mặt khác, hoàn thiện Quy chế tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng; tiếp tục thực hiện các giải pháp giải quyết thủ tục hành chính đúng, trước hạn đối với thời gian quy định đạt trên 99%; triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính theo kế hoạch; triển khai thực hiện tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính của Sở TN&MT.

Ngoài ra, tăng cường công tác bảo mật hệ thống công nghệ thông tin ngành TN&MT; nâng cấp, cải tạo, hoàn thiện các Phần mềm ứng dụng; thực hiện thu thập, chỉnh lý tài liệu và bảo quản hồ sơ lưu trữ theo kế hoạch; hoàn thành nghiệm thu dự án lưu trữ; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động về các chế độ, chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hơn nữa, tiếp tục đẩy mạnh quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về sử dụng đất, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khai thác khoáng sản trái phép; đối thoại, vận động hòa giải để nâng cao số vụ hòa giải thành trong lĩnh vực TN&MT trên địa bàn tỉnh...


(0) Bình luận
Nổi bật
Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số
(TN&MT) - Tổ chức Helvetas vừa phối phối hợp với Liên minh Đất đai LANDA/Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) tổ chức Hội thảo Kết thúc dự án “Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số” (L4A) tại thành phố Hòa Bình, tình Hòa Bình.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO