Ngành TN&MT Bến Tre triển khai kế hoạch công tác năm 2022 

Bạch Thanh | 13/01/2022, 18:12

(TN&MT) - Ngày 13/01, Sở TN&MT Bến Tre đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của ngành TN&MT. Ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trịnh Minh Khôi - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre cho biết: Năm 2021, tỉnh Bến Tre chịu thiệt hại và ảnh hưởng của tình trạng xâm nhập mặn và tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ của ngành TN&MT, nhưng với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo” cùng quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, Sở TN&MT Bến Tre đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Sở TN&MT Bến Tre đã giải quyết đúng hạn, trước hạn các hồ sơ thủ tục hành chính ở các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, giao đất, cho thuê đất đảm bảo chất lượng, tạo sự hài lòng của người dân và tổ chức. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã từng bước khắc phục những hạn chế, phát huy tối đa nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế, dần chuyển từ “bị động ứng phó” sang “chủ động giải quyết”.

Bên cạnh đó, công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm hơn thông qua các nhiệm vụ, dự án đã và đang thực hiện. Đồng thời, chủ động phối hợp kiểm soát, phòng ngừa không để phát sinh các sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; quan trắc môi trường được thực hiện thường xuyên, định kỳ theo đúng quy định. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai, tài nguyên, môi trường đều được xem xét, giải quyết kịp thời, thỏa đáng. 

Ông Trịnh Minh Khôi - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre báo cáo tại Hội nghị

Cũng theo ông Trịnh Minh Khôi, trong năm 2021, công tác quản lý đất đai được tập trung thực hiện, chú trọng việc rà soát quỹ đất công. Đến nay, tỉnh Bến Tre đã hoàn thành xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thành phố; lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

Sở TN&MT cũng đã tham mưu tỉnh Bến Tre ban hành Chương trình về quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước, nguồn cấp nước ngọt thích ứng với BĐKH giai đoạn 2020-2030; Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030; Đề án Bến Tre xanh.

Đặc biệt, kiểm soát tốt môi trường, xử lý ô nhiễm, nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, tập trung vào công tác phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải gây ô nhiễm, không để xảy ra điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh. Tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre đạt khoảng 93%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt nông thôn đạt 55%; tỷ lệ phân loại rác tại nguồn đạt 7% hộ dân. 

Lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre và Sở TN&MT Bến Tre chủ trì Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị thuộc Sở TN&MT Bến Tre, đại diện Phòng TN&MT các huyện, thành phố và các Sở, ngành, các đơn vị có liên quan đã tập trung thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế; đồng thời, đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành TN&MT Bến Tre đã đạt được năm 2021. Đồng thời, ông Nguyễn Minh Cảnh chỉ ra rằng: Năm qua, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án về đất đai chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ; việc kêu gọi đầu tư xã hội hóa xử lý rác thải chưa hiệu quả; các kênh, rạch có dấu hiệu dần bị ô nhiễm; hệ thống quan trắc dự báo độ mặn và giám sát chất lượng nước tự động 02 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh (dự án AMD) chưa đi vào vận hành chính thức; chậm đưa mỏ cát vào khai thác.

Để phát huy những kết quả ngành TN&MT Bến Tre đạt được trong năm 2021, khắc phục những hạn chế đã được xác định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh đề nghị: Trong năm 2022, ngành TN&MT Bến Tre cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm góp phần đạt mục tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Bến Tre về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Trước mắt, ngành TN&MT Bến Tre cần tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nguồn nhân lực phù hợp với nhiệm vụ và theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính gắn liền với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành. 

Quang cảnh Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022 của ngành TN&MT Bến Tre

Bên cạnh đó, ngành TN&MT Bến Tre cần tập trung hoàn thành và triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030; tiếp tục triển khai thực hiện dự án lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất, nhà đất công, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư; giải quyết nhanh các hồ sơ về đất đai, đặc biệt là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; phấn đấu chuyển đổi khoảng 5.000 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

Đồng thời, ngành TN&MT Bến Tre cũng cần tiếp tục triển khai phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, thực hiện các thủ tục về đấu giá quyền khai thác khoáng sản để sớm đưa mỏ cát vào khai thác; nhân rộng các mô hình phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, giải quyết có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường đối với rác thải sinh hoạt; chủ động ứng phó với BĐKH, xâm nhập mặn; vận hành hiệu quả hệ thống quan trắc dự báo độ mặn và giám sát chất lượng nước tự động.

“Về vai trò lãnh đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo, ngành TN&MT Bến Tre cần tăng cường tạo sự "đồng thuận, sáng tạo" phát huy sức mạnh tập thể, huy động có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, tạo sức lan tỏa và động lực cho cán bộ công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre năm 2022” - ông Nguyễn Minh Cảnh đề nghị.

Bài liên quan
  • Bến Tre: Đổi mới toàn diện về quản lý đất đai để phát triển kinh tế - xã hội
    (TN&MT) - Theo Tỉnh ủy Bến Tre, sau 9 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các cấp ủy Đảng, các Sở, ban, ngành và chính quyền các cấp trong tỉnh đã đưa nội dung thực hiện đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vào trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của cơ quan, đơn vị.

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO