Ngành tài nguyên và môi trường Phú Yên một năm nhìn lại

Mỹ Bình | 16/01/2022, 00:11

(TN&MT) - Trên cơ sở kế hoạch đề ra trong năm 2021, được sự quan tâm chỉ đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên thực hiện cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Trong năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án lớn trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các công việc của ngành; công tác phối hợp với địa phương trong kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác tài nguyên trái phép, điểm nóng môi trường được tăng cường. Công tác truyên truyền, phổ biến về tài nguyên và môi trường được đẩy mạnh.

Phú Yên hoàn thành kết quả thống kê đất đai năm 2020

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thị xã, thành phố. Tham mưu Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; tổ chức thẩm định Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện. Trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh Phú Yên.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất 7 công trình, gia hạn sử dụng đất 5 công trình, giao đất và cho thuê đất 85 công trình theo đúng thủ tục quy định. Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thống kê đất đai năm 2020 và công bố kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục xây dựng các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong năm 2021 tiếp nhận 42.070 hồ sơ, giải quyết 39.257 hồ sơ, trong đó thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho 39.634 hồ sơ đăng ký biến động các loại. Tính lũy kế cấp giấy chứng nhận lần đầu từ trước đến ngày 30/11/2021, toàn tỉnh cấp được 575.147 giấy chứng nhận với diện tích 366.990,16 ha đạt 98,50% so với diện tích đủ điều kiện cần cấp giấy chứng nhận. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thành công 150 lô đất và 4 khu đất với tổng thu 3.341,2 tỷ đồng, đạt 92,8 % chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Khai thác cát trên sông Ba

Từ đầu năm đến nay đã trình Cục Đo đạc, Bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho 10 đơn vị. Thẩm định, xét duyệt 82 các loại bản đồ trích đo, trích lục, đo chỉnh lý phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

Đã thẩm định và trình UBND tỉnh cấp 22 giấy phép về tài nguyên nước; ban hành 6 quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước (tổng số tiền phê duyệt là 200.787.775 đồng) và xem xét chấp thuận cho phép trả lại giấy phép 6 giấy phép về tài nguyên nước.

Thẩm định, trình UBND tỉnh cấp phép khai thác 3 mỏ khoáng sản; ban hành 2 Quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ và 1 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (số tiền đã phê duyệt 1.263.762.643 đồng). Tổ chức thành công đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ cát sông Ba, thôn Chí Thán, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh với diện tích 5,48 ha. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh năm 2021 với 41 mỏ khoáng sản; trong đó, có 8 mỏ đá VLXDTT, 6 mỏ cát, 6 mở sét gạch ngói và 21 mỏ đất san lấp.

Xử lý vi phạm hành chính các cơ sở, doanh nghiệp nuôi tôm ở An Hòa Hải huyện Tuy An xả thải gây ô nhiểm môi trường

Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2021 tỉnh Phú Yên; Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021 về quản lý rác thải nhựa và rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Công tác thẩm định hồ sơ về môi trường được thực hiện đúng quy trình và thời gian, từ đầu năm đến nay tiếp nhận 38 hồ sơ đánh giá tác động môi trường và cấp 8 sổ quản lý chất thải nguy hại.

Tổ chức kiểm tra việc sử dụng khu vực biển đối với 7 tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo quy định của pháp luật về giao, sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh. Trình UBND tỉnh xin chủ trương thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tỉnh Phú Yên". Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “Cắm mốc thực địa hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Phú Yên”; triển khai nhiệm vụ “Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Phú Yên”.

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tặng thùng đựng rác

Triển khai hoàn thành và ban hành kết luận thanh tra đối với 3 cuộc thanh tra, trong đó: 2 cuộc thanh tra năm 2020 chuyển sang; 1 cuộc thanh tra do UBND tỉnh giao (Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Quang Sơn và Công ty TNHH Điều Đại Hưng Phát).

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, trên cơ sở hồ sơ vi phạm hành chính đã trình người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 15 tổ chức và 1 cá nhân, tổng số tiền phạt 1.311.744.468 đồng (Khoáng sản: 8 tổ chức, số tiền 590.000.000 đồng; môi trường: 6 tổ chức và 1 cá nhân, số tiền 666.744.468 đồng; đất đai: 1 tổ chức, số tiền 55.000.000 đồng); đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Đến nay, có 15 tổ chức, cá nhân đã nộp tiền phạt, số tiền đã thu được 761.744.468 đồng; còn lại 1 tổ chức chưa nộp tiền phạt, với số tiền chưa thu 550.000.000 đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên xác định phương hướng, 9 nhiệm vụ chuyên ngàng cùng những giải pháp chủ yếu để thực hiện trong năm 2022 đạt kết quả tốt.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO