NCSP 2022: 15 năm liên tục vận hành an toàn, cung cấp khí tối đa cho khách hàng

PV | 30/12/2022, 08:09

2022 đánh dấu 15 năm liên tục Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn (NCSP) vận hành an toàn hệ thống, công trình khí, góp phần quan trọng giúp công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, cung cấp khí liên tục, tối đa theo yêu cầu của khách hàng.

Vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống khí

Năm 2022, hoạt động SXKD của NCSP chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: Sự suy giảm sản lượng do cuối đời mỏ của Block 11.2 và Block 06.1 dẫn tới giảm nguồn cung cấp khí; tác động của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ khí ở một số thời điểm trong năm. Các nguồn phát điện từ năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) làm thay đổi cơ cấu phát điện, tăng chênh lệch tiêu thụ khí giữa giờ thấp điểm và cao điểm, giữa ngày thường và cuối tuần;...

s1.-dieu-hanh.jpg
Ban Lãnh đạo điều hành Hội nghị Người lao động Công ty Đường ống Nam Côn Sơn 2022

Trong bối cảnh đó, với việc triển khai kịp thời các chỉ đạo của TCT và tận dụng sự ủng hộ của các bên; sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương và các đơn vị bạn trong TCT; cùng với sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, người lao động, NCSP đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được TCT và các bên giao trong năm 2022.

Trong đó, công ty tiếp tục đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy toàn bộ hệ thống vận chuyển và xử lý khí, cung cấp khí liên tục theo yêu cầu của khách hàng với sản lượng khí ước đạt 3,46 tỷ m3, tương đương 93,8% kế hoạch (trong bối cảnh huy động khí trên thị trường ở mức thấp, đặc biệt là huy động khí cho điện). Doanh thu (thu hộ) ước đạt 5.233 tỷ đồng, bằng 94,8% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 250 tỷ đồng, bằng 99,6% kế hoạch. NCSP quản lý hiệu quả ngân sách năm 2022 được phê duyệt, dự kiến tiết kiệm khoảng 946.000 USD (sau dự phòng), tương đương 6% so với ngân sách được duyệt. Toàn bộ các đầu việc quan trọng được thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ.

s2.-quyen-bau-cu.jpg
NLĐ thực hiện quyền bầu cử, lựa chọn các đại diện tiêu biểu của tập thể NCSP

Với việc thường xuyên duy trì, phát triển văn hóa an toàn, công tác an ninh, AT-SK-MT luôn là một điểm sáng nổi bật của NCSP. Công ty đã có 15 năm liên tục vận hành an toàn hệ thống, không để xảy ra tai nạn dẫn đến nghỉ việc (LTI) (tính từ tháng 11/2007 đến nay); đạt 414.375 giờ làm việc an toàn (tính đến hết tháng 10/2022). Hệ thống AT-SK-MT theo ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 được duy trì bởi DNV. Công tác đánh giá nội bộ tuân thủ theo các quy định, quy trình được thực hiện đúng kế hoạch và không có lỗi nghiêm trọng. Các yêu cầu pháp luật mới đối với các lĩnh vực AT-SK-MT và Hóa chất được xem xét, đánh giá và cập nhật liên tục theo quy định. Công tác quan trắc môi trường hàng quý và quan trắc môi trường lao động năm 2022 được thực hiện theo quy định. Các chỉ tiêu về môi trường được kiểm soát theo kế hoạch đề ra đầu năm. Những ghi nhận từ các đánh giá được theo dõi khắc phục để cải tiến hệ thống.

Công tác kiểm tra, giám sát, truyền thông nâng cao nhận thức người dân về đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống đường ống dẫn khí được quan tâm, thực hiện thường xuyên. Trong năm 2022, NCSP đã tổ chức truyền thông bảo vệ đường ống dẫn khí bờ cho trên 2.000 lượt người dân sống dọc hành lang tuyến ống (HLTO); Tổ chức truyền thông bảo vệ công trình đường ống khí trên biển cho ngư dân tại 8 tỉnh miền Trung, TP HCM và tỉnh BR-VT; Thực hiện tuần tra đường ống biển gần bờ (trong 12 hải lý) 10 lần/tháng, tuần tra đường ống biển xa bờ 02 lần/năm từ 12 hải lý tới KP-75. Các vi phạm hành lang tuyến ống vẫn còn tồn tại, tập trung chủ yếu ở việc người dân quanh hành lang tuyến ống thi công cải tạo các công trình dân sinh mà chưa có sự giám sát của bộ phận chức năng. NCSP tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền và kiểm tra giám sát để góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, không để xảy ra các vi phạm gây mất an ninh, an toàn và nguy cơ cháy nổ cho đường ống dẫn khí.

s3.-chuc-mung.jpg
Ban Lãnh đạo PV GAS chúc mừng thành công của NCSP

Trong năm, công tác BDSC nhằm đảm bảo an toàn, tin cậy của toàn bộ hệ thống được kiểm soát tốt. Toàn bộ công việc BDSC chính trong năm được hoàn thành đúng theo kế hoạch và ngân sách được phê duyệt. Đặc biệt đã đảm bảo tiến độ và an toàn tuyệt đối cho dự án bảo dưỡng lớn các bồn chứa condensate (10 năm/lần); Tổ chức thành công hội thảo chuyên đề “An Toàn – Vận hành” năm 2022 để thảo luận, trao đổi các vấn đề liên quan đến vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

Phong trào sáng kiến, cải tiến phát triển mạnh, thúc đẩy niềm đam mê khoa học kỹ thuật, kỹ năng quan sát giải quyết vấn đề cho NLĐ, đẩy mạnh phong trào nghiên cứu sáng tạo trong công tác vận hành, bảo dưỡng. Trong năm 2022, ghi nhận đến ngày 01/11/2022 có tổng số 44 ý tưởng, sáng kiến đã đăng ký, trong đó có 21 ý tưởng sáng kiến đã được công nhận (số sáng kiến được công nhận là 16). Tổng giá trị làm lợi do áp dụng sáng kiến là hơn 12 tỷ đồng.

Đặt con người là trọng tâm

Đặt con người là trọng tâm của tổ chức, NCSP quan tâm, chăm lo tốt cho người lao động; thường xuyên rà soát, cập nhật các chủ trương, chính sách liên quan đến đào tạo, phát triển, động viên nhân viên; Xây dựng, nâng cao và phát huy văn hóa doanh nghiệp, kỷ luật lao động; đảm bảo việc thưởng, phạt nghiêm minh.

s4.-tinh-than-ncsp.jpg
Tinh thần lao động “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động” luôn là cơ sở để tạo nên NCSP lớn mạnh

Hiện nay, công ty có 125 CBCNV. Công tác bố trí, sắp xếp lao động được thực hiện hiệu quả và ổn định, đáp ứng yêu cầu SXKD, không có lao động dôi dư. Đội ngũ CBCNV của đơn vị đều có thái độ làm việc tích cực, tinh thần trách nhiệm cao, kỷ luật tốt, có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu công việc. Công tác quy hoạch cán bộ được xem xét, đánh giá và thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo duy trì sự ổn định và làm việc hiệu quả của đội ngũ cán bộ quản lý. Quỹ tiền lương, tiền công được phân bổ và sử dụng theo đúng ngân sách được phê duyệt; thực hiện công tác chi trả lương, thưởng công bằng, hợp lý và kịp thời.

Các chính sách phúc lợi cho NLĐ được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo chính sách và ngân sách được phê duyệt; Trích nộp đẩy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật; Tuân thủ nghiêm túc các văn bản nội bộ theo quy định của pháp luật: TULĐTT, NQLĐ, Quy chế dân chủ. Các văn bản pháp lý liên quan đến lao động được định kỳ rà soát, cập nhật để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật lao động. Trong năm 2022, công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ CBCNV và khám bệnh nghề nghiệp (lần 1 vào tháng 5/22, lần 2 vào tháng 11-12/2022).

Công tác đào tạo được chú trọng, nhằm nâng cao chất lượng lao động, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu năng lực và pháp luật. Một số các khóa học bị hủy/hoãn (do ảnh hưởng của dịch Covid-19) được chuyển đổi, tăng cường đào tạo nội bộ; trong năm hoàn thành 100% các khóa huấn luyện, đào tạo theo yêu cầu pháp luật và đào tạo về an toàn cho 100% đối tượng cần đào tạo.

Công tác ASXH của NCSP được địa phương và người dân đánh giá cao với những hỗ trợ thiết thực và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tổng giá trị thực hiện năm 2022 gần 1 tỷ đồng, gồm: Hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, trường Tiểu học Đặng Văn Dực và trường Tiểu học Phan Đình Phùng (280 triệu đồng); Học bổng Nam Côn Sơn (100 suất), tổng trị giá 200 triệu đồng; Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết (180 triệu đồng); Hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ khám sức khỏe cộng đồng (145 triệu đồng); Hỗ trợ Chương trình Khúc xạ học đường (95 triệu đồng); Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đồng; Thăm và tặng quà Tết cho các hộ gia đình nghèo tại địa bàn (50 triệu đồng); Hỗ trợ chương trình Bếp cơm 2.000 đồng tại Thành phố Vũng Tàu;…

Không chủ quan, tự mãn trong công tác quản lý an toàn, vận hành; tiếp tục duy trì các chuẩn mực quốc tế trong quản lý điều hành, tập thể CBCNV NCSP không ngừng nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch được TCT và các bên giao; khẳng định thương hiệu của một công ty vận chuyển khí Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế; đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh năng lượng quốc gia.

Bài liên quan
 • NCSP chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  (TN&MT) - Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19), Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (NCSP) đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, cấp bách và đồng bộ nhằm chủ động phòng, chống và sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Petrovietanm: Sẵn sàng hợp tác trong các lĩnh vực liên quan
  (TN&MT) - Trao đổi với đoàn Doanh nghiệp Hoa Kỳ, lãnh đạo Tập đoàn khẳng định Petrovietnam luôn ủng hộ và sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong các lĩnh vực liên quan.
 • Tuổi trẻ Agribank chung sức nâng cao hình ảnh và thương hiệu Agribank
  Trong chuỗi các hoạt động chào mừng 35 năm thành lập Agribank và 92 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng ngày 22/3/2023, Agribank tổ chức Lễ Tuyên dương Thanh niên Agribank tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2019 - 2022; Chương trình đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên với đoàn viên thanh niên Agribank và trao giải Cuộc thi Clip “Tự hào 35 năm Agribank”.
 • Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản
  (TN&MT) - Những năm qua Dự án Nhà máy luyện gang thép của Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên hoạt động phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh; nỗ lực bảo vệ môi trường. Nguồn nguyên liệu tại chỗ đã cạn kiệt, Công ty chủ yếu là nhập quặng sắt từ các đơn vị cung cấp trong và ngoài tỉnh, song đơn vị luôn coi trọng, chắt chiu, tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản, phục vụ sản xuất.
 • Petrovietnam - BIDV: Tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh hợp tác
  (TN&MT) - Vừa qua, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã có buổi làm việc lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về một số nội dung thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.
 • PVFCCo: Giữ vững vị thế đứng đầu nhờ quản trị minh bạch
  (TN&MT) - Tháng 3 này đánh dấu cột mốc 20 năm xây dựng và phát triển của Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo). Trải qua hai thập kỷ phát triển, PVFCCo đã khẳng định được vị thế đứng đầu trong lĩnh vực phân bón và hóa chất dầu khí, được các tổ chức uy tín đánh giá là một trong các doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, hoạt động tốt nhất, quản trị minh bạch nhất, thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam.
 • Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh: Ngày hội văn hóa doanh nghiệp năm 2023 lan tỏa những giá trị đoàn kết, phát triển
  (TN&MT) - Với mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa Công ty, đồng thời để CBCNV Công ty có cơ hội giao lưu, gắn kết qua các hoạt động tập thể nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức chương trình “Sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa - Ngày hội văn hóa doanh nghiệp năm 2023” dành cho toàn thể CBCNV Công ty. Chương trình được tổ chức trong 3 đợt vào ngày 11, 18 và 25/2/2023 và thành công tốt đẹp.
 • 20 năm PVFCCo: Hành trình sẻ chia những điều tốt đẹp nhất
  Với mục tiêu luôn hướng tới việc tạo lập giá trị cộng đồng, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – đơn vị sản xuất và kinh doanh Phân bón Phú Mỹ) trải qua 20 năm hình thành và phát triển thì cũng bằng từng đó thời gian nỗ lực đồng hành, chia sẻ cùng nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt trên khắp mọi miền đất nước thông qua các chương trình, hoạt động an sinh xã hội.
 • Nhiều khách hàng “xuống tiền” sau khi lái thử xe máy điện VinFast
  Chuỗi sự kiện “Nối dài trải nghiệm” của VinFast diễn ra tại Aeon Mall Bình Dương và Aeon Mall Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh trong tháng 3/2023 đã thu hút hàng nghìn khách hàng trải nghiệm. Rất nhiều vị khách đã bị thuyết phục bởi những mẫu xe máy điện thông minh của VinFast và nhanh chóng quyết định xuống tiền.
 • Petrovietnam đề xuất hỗ trợ về pháp lý để đảm bảo hoạt động SXKD
  (TN&MT) - Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) về tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Lãnh đạo Petrovietnam đã kiến nghị, đề xuất với Đoàn giám sát để có ý kiến với Quốc hội sớm xem xét sửa đổi bổ sung một số Luật để đảm bảo tính đồng bộ, khả thi và phù hợp thực tiễn hoạt động của Petrovietnam trong giai đoạn hiện nay.
 • PVFCCo ra quân chương trình trồng 300.000 cây xanh
  (TN&MT) - Thực hiện kế hoạch của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) về việc triển khai chương trình trồng 3 triệu cây xanh trong toàn Tập đoàn và kế hoạch của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) về trồng 300.000 cây xanh trong toàn tổng công ty giai đoạn 2022 - 2025, PVFCCo đã tổ chức Lễ ra quân trồng cây.
 • PVFCCo: Văn hóa sáng tạo, sẻ chia góp phần làm nên giá trị thương hiệu
  (TN&MT) - Trong 20 năm hình thành và phát triển, các thế hệ lãnh đạo và CBCNV Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã nỗ lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp với các giá trị cốt lõi: Chuyên nghiệp, hiệu quả - Năng động, sáng tạo - Trách nhiệm, sẻ chia - Khát vọng vươn xa. Để tiếp tục thực hiện sứ mệnh trong giai đoạn tới, PVFCCo đề ra chiến lược phát triển mới là: Tiên phong - Sáng tạo - Chuyên nghiệp, Hiệu quả - Sẻ chia.
 • Nhanh chóng đưa xe điện vào thử nghiệm vận tải taxi
  Đại diện Ủy ban Khoa học, Công nghệ và môi trường của Quốc hội cho rằng, chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch trong kinh doanh là cần thiết. Đây là xu thế mới, tiến bộ trong phát triển kinh tế - xã hội.
 • PVFCCo: Gặp mặt các cựu cán bộ lãnh đạo, cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 20 năm thành lập
  (TN&MT) - Ngày 21/3, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức buổi họp mặt cựu cán bộ lãnh đạo Ban QLDA Nhà máy Đạm Phú Mỹ, cán bộ hưu trí và nguyên là cán bộ quản lý Petrovietnam.
 • Bảo hiểm Bảo an Tài khoản chính thức mở bán
  Ngày 21/03, Bảo hiểm Agribank tổ chức Chương trình ra mắt sản phẩm bảo hiểm Bảo an Tài khoản với sự tham gia của Đại diện các Ban Chuyên môn Ngân hàng Agribank, Công ty TNHH Môi giới Bảo hiểm Marsh Việt Nam và Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO