Nâng tầm công tác dân tộc để bảo vệ quyền lợi của đồng bào DTTS

Ngọc Trâm | 26/08/2021, 06:50

(TN&MT) - Đó là một trong những nội dung được nêu trong cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT) nghe báo cáo Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc thay thế Nghị định số 13/2017/NĐ-CP. Cuộc họp do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì. Dự họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông.


Tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Phạm Thúc Thủy đã báo cáo tổng hợp về Dự thảo Tờ trình Chính phủ, Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban. Đến nay, Vụ đã nhận được 21 ý kiến của các Vụ, đơn vị, Vụ đã giải trình và tiếp thu các ý kiến đóng góp. Theo đó, Vụ đề nghị bổ sung 1 nhiệm vụ (Khoản 11) và sửa đổi, bổ sung 4 Khoản (3, 10, 15, 19).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: ubdt.gov.vn

Các đại biểu cơ bản nhất trí với Dự thảo Tờ trình Chính phủ, Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc do Vụ Tổ chức Cán bộ báo cáo.

Có nhiều đại biểu đã góp ý thêm về cơ cấu tổ chức, bộ máy của cơ quan Ủy ban như đề xuất thành lập Cục Công tác Dân tộc phía Nam; công tác xây dựng Viện Chiến lược Công tác Dân tộc; cần có dự báo về việc đổi tên Vụ, đơn vị khi nhận các nhiệm vụ mới; nâng tầm của công tác dân tộc trong việc bảo vệ quyền lợi của đồng bào DTTS;

Đề xuất xây dựng Dự thảo Nghị định theo hướng mở; bổ sung Nghị quyết 88/2019/QH14 về phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và Nghị quyết 120/2020/QH14 về phê duyệt Chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 vào Dự thảo Nghị định…

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: ubdt.gov.vn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho rằng, Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 13 phải thiết kế được cơ chế để vận hành, thực hiện, phát huy tốt nhất chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc trên cơ sở xác định công tác dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Theo đó, Bộ trưởng đề nghị tập trung nhiệm vụ nghiên cứu các chính sách của Chính phủ đang triển khai ở vùng đồng bào DTTS, từ đó tham mưu hiệu quả cho Chính phủ trong thực hiện các chính sách dân tộc; chủ trì các đề án, chương trình, kế hoạch có liên quan đến đời sống đồng bào DTTS. Tham gia ý kiến hoặc có ý kiến thẩm định khi Chính phủ giao đối với các đề án của Bộ, ngành khi được xin ý kiến. Đề xuất Chính phủ quy định các nhiệm vụ cụ thể đối với cơ quan dân tộc các cấp, triển khai nhiệm vụ được giao về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu Ban soạn thảo Tờ trình, Dự thảo Nghị định đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Xây dựng bố cục Dự thảo phải đầy đủ, hợp lý, đúng thể thức. Nội dung của Nghị định phải theo nguyên tắc kế thừa tối đa những hiệu quả của Nghị định 13 còn hiệu lực pháp lý. Cần cập nhật, bổ sung tất cả những nội dung mới có liên quan đến chức năng của công tác và chính sách dân tộc trong Nghị quyết Đại hội Đảng XIII; bám sát Kết luận 65 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 88, Nghị quyết 120 của Quốc hội, cập nhật các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đồng thời, nghiên cứu các chủ trương mới về tổ chức bộ máy để Nghị định mới thể hiện rõ chủ trương, quan điểm về công tác dân tộc.

“Dự thảo Nghị định cần thiết kế thành từng nhóm cụ thể (nhóm trình Chính phủ, nhóm trình Thủ tướng Chính phủ, nhóm chủ trì, nhóm phối hợp). Chú trọng sắp xếp, bổ sung, cập nhật các nội dung liên quan đến tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ để đưa vào Dự thảo Nghị định; dành thời gian tối đa để triển khai các nội dung công việc được sớm nhất” - Bộ trưởng Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Cuối giờ họp buổi sáng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã nghe Vụ Tuyên truyền trình bày Đề xuất danh mục các nhiệm vụ thực hiện “Đề án Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” năm 2022 theo Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Bài liên quan
 • Ưu tiên tuyên truyền về phòng, chống Covid-19 tới vùng DTTS và miền núi
  (TN&MT) - Ngày 10/8, Ủy ban Dân tộc đã có Văn bản gửi các Báo, Tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg đề nghị tiếp tục phối hợp, tăng cường tuyên truyền đến đồng bào vùng DTTS và miền núi các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, trong đó ưu tiên hàng đầu hiện nay là phòng, chống dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Ủy ban Dân tộc phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng hướng đến phát triển vùng đồng bào DTTS nơi phên dậu Tổ quốc
(TN&MT) - Tại Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2016 - 2021 và ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị, chương trình phối hợp giai đoạn mới, 2 cơ quan thường xuyên trao đổi thông tin; lựa chọn những nhiệm vụ cụ thể hàng năm, có kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện có hiệu quả, hướng đến phát triển vùng DTTS.
Đừng bỏ lỡ
 • Hà Nội: Nhiều quyết sách, chính sách thiết thực chăm lo cho đồng bào DTTS
  (TN&MT) - Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến biểu dương hộ gia đình làm kinh tế giỏi và hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) tại TP. Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bà Hoàng Thị Hạnh đánh giá cao việc Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã có nhiều quyết sách, chính sách thiết thực chăm lo cho đồng bào DTTS. Bộ mặt nông thôn miền núi Thủ đô đã có sự phát triển đồng bộ rõ rệt nhờ các chính sách mang tính hệ thống.
 • Điều chỉnh chính sách dân tộc phù hợp trong giai đoạn mới
  (TN&MT) - Phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái về thực hiện công tác dân tộc, công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ̣̣(DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã đề nghị tỉnh Yên Bái kiện toàn bộ máy tổ chức, đồng thời rà soát, điều chỉnh chính sách dân tộc phù hợp trong giai đoạn mới.
 • Phát huy vai trò Người có uy tín trong triển khai Chương trình MTQG
  (TN&MT) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Yên Bái, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị để triển khai thực hiện Chương trình MTQG thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; phát huy vai trò của đội ngũ Người có uy tín trong việc chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước tới đồng bào DTTS.
 • Nhiều đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin cho vùng đồng bào DTTS
  (TN&MT) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghệ CMC, trao đổi về Chiến lược chuyển đổi số cho Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Các chuyên gia của CMC đã giới thiệu nhiều đề xuất về giải pháp số hóa, chuyển đổi số phù hợp với Chương trình MTQG và ứng dụng thành tựu của công nghệ thông tin vào đời sống của đồng bào.
 • Quảng Ninh đảm bảo môi trường hơn 600 khu di tích, danh thắng luôn sạch, đẹp
  (TN&MT) - Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các ngành, địa phương và phối hợp với các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường tại các khu di tích, danh thắng, tạo ra không gian cảnh quan luôn xanh, sạch, đẹp.
 • Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu loại bỏ các nghi lễ ảnh hưởng xấu đến môi trường
  (TN&MT) - Để loại bỏ các hình thức và nghi lễ lãng phí về kinh tế, ảnh hưởng xấu đến môi trường, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Trị sự đã ban hành Văn bản về việc tổ chức nghi lễ nguyện cầu bình an cho Phật tử và nhân dân tại các chùa gửi Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành.
 • Hà Nam cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu cho cơ sở tôn giáo đạt 92,4%
  (TN&MT) - Theo Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam, thực hiện Nghị quyết số 19 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai.
 • Đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong triển khai Chương trình MTQG tại Tuyên Quang
  (TN&MT) - Trong buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang về thực hiện công tác dân tộc, công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ̣̣(DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị tỉnh cần quan tâm đến công tác chỉ đạo điều hành, kiện toàn bộ máy tổ chức hệ thống cơ quan công tác dân tộc, hoàn thiện hệ thống pháp lý, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất
 • Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
  (TN&MT) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1945/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh là Trưởng ban.
 • Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
  (TN&MT) - Đó là yêu cầu của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khi tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư thôn Dộc Vầu, thôn Mãn Sơn, xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang sáng 18/11.
 • Nghệ An: Có 33 điểm thường xuyên sạt lở, chủ yếu ở miền núi
  (TN&MT) - Theo số liệu từ UBND tỉnh Nghệ An, hiện trên địa bàn tỉnh này có 33 điểm sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến 612 hộ dân với 3.044 nhân khẩu. Các địa phương phải luôn túc trực và sẵn sàng sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là khi có mưa to, kéo dài.
 • Trà Bồng (Quảng Ngãi): Có gần 20 điểm sạt lở lớn
  (TN&MT) - Sau những trận mưa lớn, huyện miền núi Trà Bồng (Quảng Ngãi) đã xảy ra nhiều đợt sạt lở nghiêm trọng. Nguy hiểm nhất là các điểm sạt lở trong mùa mưa lũ năm 2020 đã sạt lở trở lại.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO