Nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên khoáng sản ở vùng đồng bào dân tộc

Mai Đan | 28/08/2021, 22:30

(TN&MT) - Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản là giải pháp quan trọng để đưa luật vào cuộc sống, để đạt mục tiêu quản lý nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả trong nhận thức và hành động về lĩnh vực khoáng sản.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản

Ngay sau khi có Luật Khoáng sản và văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành, Bộ TN&MT đã chỉ đạo triển khai, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn cả nước. Theo đó, đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai đề án “Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật về tài nguyên môi trường"; tổ chức hội thảo, tập huấn tại nhiều địa phương như Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh; khu vực Tây Nguyên, Tây Nam Bộ… trong đó chú trọng những nội dung quy định mới và chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên khoáng sản vùng đồng bào dân tộc.

Trong năm 2016, Bộ TN&MT đã chỉ đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật về tài nguyên, môi trường (tập trung cho lĩnh vực khoáng sản)”. Kết quả đã thực hiện được gồm: xây dựng video phóng sự tài liệu Địa chất Việt Nam - Tiềm năng chưa đánh thức có thời lượng 25 phút giới thiệu về di sản địa chất núi lửa và hang động liên quan đến thành tạo đá bazan khu vực Tây Nguyên; tuyên truyền và phổ biến pháp luật về khoáng sản trên báo chí gồm 25 bài viết và 23 tin; 19 bài tuyên truyền trên các tạp chí; tổ chức Hội nghị trưng bày mẫu vật địa chất - khoáng sản và các tài liệu tuyên truyền về địa chất, khoáng sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế; hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại thành phố Đà Nẵng; tổ chức giao lưu trực tuyến với các Sở TN&MT, người dân, doanh nghiệp để tiếp nhận các câu hỏi, những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường, trong đó có lĩnh vực khoáng sản.

Đồng thời, Bộ TN&MT còn chỉ đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phối hợp với một số Sở TN&MT có hoạt động khoáng sản sôi động tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, lãnh đạo các địa phương; trả lời các tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật về khoáng sản, quản lý và cấp phép hoạt động khoáng sản.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản được tiếp tục quan tâm và thực hiện dưới nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, hội thảo trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực khoáng sản. Trong năm 2018, Bộ TN&MT đã chỉ đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh, Ninh Thuận tổ chức hội thảo Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông, bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật triển khai một số VBQPPL mới ban hành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. Đồng thời tổ chức giao ban vùng, làm việc, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với một số địa phương để cùng tháo gỡ những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản.

Chú trọng nâng cao nhận thức của người dân miền núi

Trong Đề án “Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật về tài nguyên, môi trường (tập trung cho lĩnh vực khoáng sản)”, các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể đều tập trung vào việc nâng cao nhận thức của người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững.

Nâng cao nhận thức của người dân miền núi về công tác bảo vệ môi trường.

Theo đó, việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phải bám sát mục tiêu, yêu cầu của Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo theo Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015; Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 29/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011.

Ngoài ra, công tác đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo cho người dân nông thôn và đồng bào các dân tộc thiểu số phải có trọng tâm, trọng điểm, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn bảo vệ tài nguyên khoáng sản, sử dụng tiết kiệm, hợp lý tài nguyên khoáng sản phù hợp với tiềm năng, thế mạnh phát triển và phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, miền.

Bên cạnh đó, huy động nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị - xã hội tham gia vào công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân nông thôn và đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo về tài nguyên khoáng sản.

Đề án cũng đặt mục tiêu cụ thể nhằm tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo người dân nông thôn, đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của các Bộ, ngành và các cấp về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; phổ biến, hướng dẫn chi tiết việc quản lý, khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.... phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.

Có thể thấy, trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và yêu cầu khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên. Đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên khoáng sản cho người dân vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo đã giúp bà con nhân dân các dân tộc nâng cao hiểu biết pháp luật, tự mình bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình về tài nguyên khoáng sản.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Xây dựng khối đoàn kết, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi
(TN&MT) - Ủy ban Dân tộc vừa ra Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022, sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I từ năm 2021- 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Đừng bỏ lỡ
 • Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
  (TN&MT) - Tối ngày 10/12, Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 do Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội.
 • Ngày 10/12 sẽ diễn ra Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
  (TN&MT) - Ngày 28/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Chương trình Họp báo Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 do Ủy ban Dân tộc tổ chức . Theo đó, ngày 10/12 tới, tại Hà Nội sẽ diễn ra Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
 • Bình Thuận: Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước giúp giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) -Thời gian qua, thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, tỉnh Bình Thuận không những tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tham gia vay và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để phát triển kinh tế, mà còn thực hiện nhiều giải pháp nhằm kịp thời ứng phó với tình hình hạn hán, giải quyết nhu cầu về nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho người dân địa phương.
 • Mở rộng đối tượng chi trả dịch vụ môi trường rừng giúp người dân tăng thêm thu nhập
  (TN&MT) - Nuôi trồng và khai thác thuỷ sản trong rừng ngập mặn là một trong những hoạt động đang được ngành nông nghiệp định hướng sẽ chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Bước đầu, việc xây dựng thí điểm mô hình về chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với rừng ngập mặn tại xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã cho thấy hiệu quả tích cực.
 • Nông dân Đắk Lắk thay đổi tư duy để phát triển kinh tế
  (TN&MT) - Trong những năm qua, biến đổi khí hậu đã tác động rất lớn đến quá trình canh tác của người nông dân. Trước thực trạng đó, nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng và ứng dụng khoa học công nghệ để thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm mục đích tăng giá trị kinh tế giúp người dân ổn định đời sống
 • Bà Rịa – Vũng Tàu: Phát huy lợi thế nguồn lực đất đai phục vụ giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) -Thời gian qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai nhiều chính sách, kế hoạch theo đề án giảm nghèo của Nhà nước nhằm cải thiện đời sống, giảm thiểu số hộ nghèo trong toàn tỉnh. Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao cho các sở, ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
 • Thanh Hóa: Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác khoáng sản
  Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản chặt chẽ và hiệu quả, thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
 • Sử dụng hiệu quả tài nguyên nước hồ thủy điện Ialy tạo sinh kế cho người dân
  (TN&MT) - Trải dài trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, hồ thủy điện Ialy không những phục vụ hiệu quả cho hoạt động khai thác thủy điện của Nhà máy thủy điện Ialy mà còn là nguồn cung cấp nước tưới tiêu cho nông nghiệp, ngư nghiệp và phát triển du lịch.
 • Sử dụng hiệu quả tài nguyên nước giúp người dân Sơn La thoát nghèo
  (TN&MT) - Phát huy lợi thế hơn 23.000 ha mặt nước diện tích lòng hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình, những năm qua, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp khai thác, sử dụng mặt nước lòng hồ để nuôi trồng thủy sản, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Thách thức trong phát triển nông nghiệp bền vững tại Tây Nguyên
  (TN&MT) - Tây Nguyên có tổng diện tích đất nông nghiệp trên 5 triệu hecta, chiếm 91,75% diện tích đất tự nhiên, trong đó có 1,3 triệu hecta đất đỏ bazan. So với 7 vùng sinh thái của nông nghiệp Việt Nam, Tây Nguyên có lợi thế cạnh tranh với quỹ đất bazan tập trung, điều kiện sinh thái và lượng mưa lớn, bình quân diện tích sản xuất hộ gia đình rộng hơn so với các nơi khác.
 • Để đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo
  (TN&MT) - Tỉnh Đắk Nông đã cùng phối hợp mở một số lớp dạy nghề phù hợp với đời sống và tập tục truyền thống của người đồng bào nơi vùng đất đầy nắng và gió như Tây Nguyên.
 • Bảo Thắng - Lào Cai: Bảo vệ tài nguyên khoáng sản để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  (TN&MT) - Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên môi trường, quản lý và bảo vệ chặt khoáng sản chưa khai thác, nâng cao nhận thức của người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đó là cách mà huyện Bảo Thắng đang làm trong việc bảo vệ khoáng sản để phát triển bền vững và giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO