Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quy trình vận hành liên hồ chứa

Thanh Tùng | 19/05/2022, 19:36

Trong những năm qua, việc vận hành các hồ chứa theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa đã đạt được những kết quả quan trọng, giúp cắt, giảm lũ cho hạ du vào mùa lũ và điều tiết nước cho sản xuất và sinh hoạt vào mùa cạn. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng bộc lộ những tồn tại, hạn chế nhất định, hiện đang được Bộ TN&MT tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh.

Các hồ chứa đã tham gia cắt, giảm lũ,điều tiết nước hiệu quả

Báo cáo tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ TN&MT, chiều 18/5, ông Ngô Mạnh Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết, Cục đã thành lập Tổ theo dõi, giám sát việc vận hành các hồ chứa theo quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông theo Quyết định số 256/QĐ-TNN ngày 20/10/2021.

12(3).jpg
Ông Ngô Mạnh Hà phát biểu tham luận tại Hội nghị

Theo ông Ngô Mạnh Hà, kể từ khi 11 Quy trình vận hành liên hồ chứa được ban hành, ngoài việc thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa, Bộ TN&MT đã chỉ đạo đơn vị chức năng xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu vận hành hồ, thực hiện theo dõi, giám sát thường xuyên, liên tục việc vận hành của các hồ chứa để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn các chủ hồ thực hiện nghiêm túc việc vận hành theo quy trình thông qua hình thức văn bản, điện thoại, email,...

Với việc vận hành theo quy trình các liên hồ chứa, các hồ trong quy trình đã tham gia cắt, giảm lũ cho hạ du rất hiệu quả, giảm ngập lụt đáng kể cho hạ du các lưu vực sông. Cụ thể, cắt giảm đỉnh lũ từ 30-98% tùy từng cơn lũ, cắt giảm tổng lượng lũ từ 30-80% tổng lượng lũ (một số cơn lũ cắt được 85-92%).

Ngoài ra, vào mùa cạn, các hồ đã giúp điều tiết, bổ sung một lượng nước tương đối lớn cho hạ du, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm nguồn nước cấp nước cho các ngành sử dụng nước, giảm thiểu khá lớn thiệt hại do hạn hán gây ra.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình cung ứng điện và vấn đề cấp than, khí cho sản xuất điện, Cục Quản lý tài nguyên nước đã báo cáo Bộ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh tạm thời chế độ vận hành các nhà máy thủy điện từ nay đến hết hết tháng 10/2022, vận hành linh hoạt các hồ chứa thủy điện trong điều kiện thiếu hụt điện than và phù hợp với việc huy động các nhà máy điện mặt trời nhằm đáp ứng an ninh năng lượng và đảm bảo nhu cầu nước cho sản xuất và dân sinh hạ du.

66.jpg
Hoạt động theo Quy trình vận hành liên hồ chứa đã giúp điều tiết hiệu quả nguồn nước

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Quy trình

Mặc dù đã đạt được những kết quả to lớn, tuy nhiên ông Ngô Mạnh Hà cũng thừa nhận, quá trình vận hành quy trình liên hồ chứa cũng còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Đó là hiệu quả trong công tác phối hợp còn chưa cao, một số địa phương còn lúng túng trong công tác chỉ đạo, điều hành các hồ chứa. Vấn đề chia sẽ thông tin, dữ liệu vận hành, KTTV, phối hợp giữa các địa phương còn chưa hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương còn thiếu các công cụ hỗ trợ trong việc ra quyết định điều hành vận hành hồ chứa. Năng lực các hồ khu vực miền Trung-Tây Nguyên hạn chế, chỉ có thể cắt, giảm lũ cho các địa phương ở khu vực hạ du chịu ảnh hưởng bởi sự điều tiết của các hồ mà không thể giải quyết được toàn bộ các vấn đề lũ lụt phía hạ du trên toàn bộ lưu vực sông. Mặt khác, trên các lưu vực hiện nay còn có hàng nghìn công trình hồ chứa thủy lợi đơn mục tiêu khác, tuy nhiên các công trình này chủ yếu là tràn toàn tuyến, rất ít công trình có cửa van điều tiết nên khả năng điều tiết lũ là rất hạn chế so với tổng lượng lũ trên lưu vực.

Tại cuộc họp về khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên tháng 12/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Bộ TN&MT đánh giá việc vận hành xả lũ của các hồ chứa trong thời gian mưa lũ vừa qua, tổ chức rà soát các quy trình vận hành liên hồ chứa để kịp thời điều chỉnh, đảm bảo vận hành phù hợp, hiệu quả, khắc phục những bất cập trong vận hành liên hồ.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ TN&MT đã có Văn bản số 100/BTNMT-TNN gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, các chủ hồ báo cáo cụ thể các nội dung về công tác chỉ đạo, ban hành lệnh đối với các hồ chứa và các kiến nghị liên quan đến sửa đổi, bổ sung các Quy trình. Đồng thời, chỉ đạo, tổ chức các đoàn công tác thực địa và tổ chức cuộc họp tại địa phương với các Cơ quan và đơn vị quản lý vận hành hồ chứa về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quy trình vận hành liên hồ và đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (vào ngày 4/4/2022) và lưu vực sông Ba (vào ngày 18/4/2022) và dự kiến sắp tới là lưu vực sông Kôn, Trà Khúc.

Trên cơ sở tổng hợp, ý kiến của 10 Ban Chỉ huy, 41 chủ hồ và ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, thấy rằng các ý kiến đề xuất kiến nghị về nội dung điều chỉnh Quy trình vận hành chủ yếu tập trung vào các nhóm vấn đề: thẩm quyền vận hành các hồ chứa, công tác phối hợp vận hành giữa các cơ quan, đơn vị quản lý vận hành hồ chứa, công tác cung cấp, chia sẻ và trao đổi thông tin, dữ liệu vận hành hồ chứa, đặc biệt là trong mùa lũ.

Theo ông Ngô Mạnh Hà, Cục Quản lý tài nguyên nước đang tiếp tục rà soát, dự kiến trước mắt sẽ báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành một Quyết định điều chỉnh chung, trong đó kiến nghị sửa đổi một số điều của các Quy trình vận hành liên hồ chứa trên một số lưu vực sông để giải quyết một số vấn đề còn tồn tại, bất cập chung của các quy trình, đặc biệt là bổ sung cơ chế phối hợp vận hành, cung cấp thông tin, dữ liệu,…Đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung theo hướng linh hoạt để thích nghi với biến đổi khí hậu, bảo đảm hài hòa trong tích nước phục vụ sản xuất điện và cấp nước hạ du,…

Cục Quản lý tài nguyên cũng kiến nghị các địa phương, các chủ hồ cần xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ để tổ chức thực thi Quy trình đảm bảo an toàn hiệu quả cao. Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương trong thời gian trước mắt thành lập các Trung tâm điều hành vận hành liên hồ chứa (theo hướng xã hội hóa các nguồn nước, huy động đóng góp của các chủ hồ,…) có đầy đủ, năng lực, công cụ để vận hành, điều tiết, giám sát vận hành.

Nội dung trích dẫn...

 Bộ TN&MT đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 11 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên 11 lưu vực sông lớn, quan trọng gồm sông: Hồng, Mã, Cả, Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Trà Khúc, Kôn - Hà Thành, Sê San, Srepok và Đồng Nai. Khoảng 134 hồ chứa, đập dâng trên 11 lưu vực sông đã được điều tiết, vận hành theo cơ chế liên hồ với nguyên tắc ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn công trình, cắt, giảm lũ cho hạ du trong mùa lũ, ưu tiên duy trì dòng chảy tối thiểu, cấp nước hạ du phục vụ hoạt động sản xuất và dân sinh trong mùa cạn.

Bài liên quan
 • Đảm bảo quy trình liên hồ chứa sát thực tiễn nhất
  (TN&MT) - Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường – Phó trưởng BCĐ Trung ương về PCTT, trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay, cần tính đến kịch bản để các hồ chứa thủy điện đảm bảo an toàn, phục vụ cho an ninh năng lượng và an ninh nguồn nước sử dụng chung cũng như sản xuất ở hạ du.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát triển bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình
(TN&MT) - Ngày 29/6, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo “Định hướng quản lý, khai thác, sử dụng phát triển bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình”. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành tới dự và phát biểu tại Hội thảo.
Đừng bỏ lỡ
 • Khơi nguồn nước sạch Ba Vì
  (TN&MT) - Cùng với thiên nhiên ưu đãi cho vùng đất xứ Đoài tiềm năng kinh tế, địa linh cũng tạo cho con người nơi đây những phẩm chất nhân văn. Nước sạch ở Ba Vì là một trong những câu chuyện tử tế nhân văn ấy.
 • Đảm bảo tiến độ xây dựng Luật Tài nguyên nước (Sửa đổi)
  Chiều 16/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Công Thành đã có buổi làm việc trực tuyến với Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan về công tác sửa đổi Luật Tài nguyên nước năm 2012.
 • Tập trung cao độ vận hành điều tiết các hồ chứa trong mùa lũ năm 2022
  (TN&MT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 3256/BTNMT-TNN gửi các Bộ; UBND tỉnh, thành phố về việc vận hành các hồ chứa theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2022.
 • Hà Tĩnh: Nước không phải là tài nguyên vô hạn cần được sử dụng tiết kiệm
  Hầu hết người dân đang nghĩ nước là một nguồn tài nguyên vô hạn và thoải mái sử dụng. Quan niệm sai lầm đó đã dẫn đến những khó khăn tại địa phương Hà Tĩnh nói riêng và nhiều địa phương khác trên cả nước nói chung trong điều phối nước, khiến cho tình trạng thiếu nước đang ngày một nghiêm trọng hơn.
 • Sơn La: Giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương về quản lý tài nguyên nước
  (TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 2051/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giao rõ nhiệm vụ cụ thể cho 15 sở, ngành, các tổ chức có liên quan và UBND 12 huyện, thành phố, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên nước, hướng tới phát triển bền vững.
 • Đơn giản hóa hồ sơ khai thác sử dụng nước của các công trình thủy lợi đã vận hành
  (TN&MT) - Thực tế, tại nhiều địa phương, trong đó có Tuyên Quang hiện chưa thực hiện cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp đối với các công trình thủy lợi có quy mô từ 0,1m3/giây trở lên theo quy định tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP do việc cấp phép phức tạp, gặp nhiều vướng mắc.
 • Chủ động nguồn nước - an toàn hồ đập đảm bảo cho phát triển bền vững
  (TN&MT) - An ninh nguồn nước là loại hình an ninh phi truyền thống, liên quan đến các yếu tố tự nhiên xuyên biên giới, có tác động đến sự ổn định, phát triển bền vững của quốc gia. Phóng viên Báo TN&MT đã phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk nhằm làm rõ thêm vấn đề an ninh nguồn nước với Việt Nam hiện nay.
 • TP.HCM: Tiến tới chấm dứt khai thác nước ngầm
  (TN&MT) - UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thực hiện Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm trên địa bàn thành phố năm 2022. Theo đó, TP.HCM đặt mục tiêu đảm bảo cung cấp nước an toàn trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH); đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu giảm khai thác nước dưới đất của giai đoạn 2021 - 2023.
 • Thượng nghị sĩ và nhóm hữu nghị Pháp - Việt chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách quản lý tài nguyên nước
  Tiếp nối các hoạt động trong chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm về quản lý tài nguyên nước phục vụ xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) của phái đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thứ trưởng Lê Công Thành dẫn đầu, sáng ngày 31/5/2022, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có buổi gặp gỡ chính thức các Thượng nghị sĩ và nhóm hữu nghị Pháp - Việt nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các chính sách quản lý tài nguyên nước.
 • Quảng Ninh: Bảo vệ nguồn nước để phát triển bền vững
  (TN&MT) - Những năm gần đây, thời tiết diễn biến cực đoan, hạn hán kéo dài, nên mực nước trong các hồ chứa tại tỉnh Quảng Ninh rơi vào tình trạng khô hạn, xảy ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn.
 • Cao Bằng: Quản lý, bảo vệ tài nguyên nước ngầm
  (TN&MT) - Cao Bằng là một tỉnh miền núi, biên giới. Luôn xác định nước ngầm là nguồn tài nguyên quan trọng phục vụ cho sinh hoạt và hoạt động sản xuất trên các lĩnh vực, vì vậy, Sở TN&MT Cao Bằng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nâng cao công tác quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên nước (TNN) ngầm trên địa bàn tỉnh.
 • Cao Bằng nỗ lực đưa nước sạch về nông thôn
  (TN&MT) - Nhằm nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, thời gian qua, tỉnh Cao Bằng đã quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa và tăng cường công tác quản lý khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt. Nhiều công trình cấp nước sạch được đầu tư xây mới đã giúp người dân tại các vùng nông thôn có nước sạch sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO