Nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển bền vững

Cầm Bun Lộc, Phó Trưởng phòng Quản lý môi trường, Sở TN&MT tỉnh | 26/11/2022, 15:59

(TN&MT) - Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đã và đang là điểm sáng của tăng trưởng trên địa bàn tỉnh Sơn La, góp phần giúp người dân xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Song song đó, cũng gia tăng nhiều sức ép lên môi trường, yêu cầu cần triển khai các giải pháp để chủ động kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động mạnh đến kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân, từ năm 2021 đến nay, Sơn La đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương, chuyển từ “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi sản xuất kinh doanh.

a1.jpg

Những năm qua, tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, giúp người dân xóa đói giảm nghèo hiệu quả.

Kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng với điểm sáng năm 2021 là khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 7,19%, GRDP bình quân đạt 45,2 triệu đồng/người/năm. Toàn tỉnh có 235 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn, hơn 700 hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản, 17 nhà máy, 543 cơ sở chế biến nông sản. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2016- 2020 còn 15,1%, giảm 3,28% so với năm 2020.

Tuy nhiên, hoạt động nông lâm nghiệp, thủy sản cũng làm phát sinh nhiều sức ép lên môi trường. Hoạt động trồng trọt đã làm phát sinh lượng chất thải nguy hại từ vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng, gia tăng thoái hóa đất, sự xuất hiện các loài động thực vật ngoại lai. Hoạt động chăn nuôi làm gia tăng tình trạng ô nhiễm từ chất thải chăn nuôi, nhất là tại các huyện chăn nuôi tập trung như Mai Sơn, Mộc Châu, ảnh hưởng tới môi trường sống của nhân dân.

Với quan điểm lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu, kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều nhóm giải pháp hiệu quả. Trong đó, đã đổi mới công tác quản lý môi trường, chuyển từ bị động giải quyết, khắc phục sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn ô nhiễm môi trường. Gắn nội dung bảo vệ môi trường vào trung tâm của các quyết định về phát triển, kiên quyết không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế đơn thuần.

Lồng ghép công tác bảo vệ môi trường với chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trên các lĩnh vực nhằm triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu... Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm; xử lý, khắc phục các điểm nóng về ô nhiễm môi trường; xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; đẩy mạnh thu gom, xử lý chất thải; tổ chức sắp xếp bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường... Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Chất lượng môi trường khu vực đô thị, vùng nông thôn và khu dân cư tập trung từng bước được cải thiện.

a2.jpeg

Quá trình phát triển nông nghiệp cũng làm gia tăng nhiều sức ép lên môi trường từ chất thải chăn nuôi, nước thải sản xuất...

Toàn tỉnh hiện có gần 5.000 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật, đã phát động Chương trình “Đổi vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng lấy thực phẩm” tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn; xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, được đông đảo người dân hưởng ứng. Công tác vận chuyển, xử lý, tiêu hủy bao gói thuốc BVTV sau sử dụng tuân thủ các quy định trong quản lý chất thải nguy hại.

Các nhà máy, cơ sở chế biến nông sản, chăn nuôi đều được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường. Tổ chức ký cam kết việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với Giám đốc Sở TN&MT; ký cam kết về tăng cường vai trò, trách nhiệm của Trưởng phòng TN&MT các huyện, thành phố với Giám đốc Sở TN&MT trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tích cực triển khai thực hiện các biện pháp phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các cơ sở sơ chế, chế biến nông sản (cà phê, tinh bột sắn, mía đường) trên địa bàn huyện Thuận Châu, huyện Mai Sơn và Thành phố Sơn La. Đổi mới phương thức giám sát bằng hình thức trực tuyến, liên tục - camera giám sát truyền trực tiếp các khu vực xử lý chất thải về cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo kiểm tra, giám sát trong toàn bộ thời gian hoạt động của các cơ sở có hoạt động xả thải.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và bảo vệ rừng. Đã tận dụng chất thải trong trồng trọt (rơm rạ, thân ngô, lõi ngô, bã mía, lá mía, vỏ cà phê, vỏ sắn, vỏ chanh leo...) làm phân bón hữu cơ, than sinh học, thức ăn chăn nuôi, vật liệu, chất độn... Tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến như công nghệ khí sinh học, đệm lót sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ sinh học hướng đến chăn nuôi an toàn và bảo vệ môi trường. Qua đó, các cơ sở chăn nuôi tập trung đã đầu tư hệ thống xử lý chất thải; các hộ chăn nuôi nông hộ đã xây dựng trên 3.000 công trình xử lý chất thải bằng bể biogas.

Ngoài ra, giai đoạn 2016-2021, tỉnh đã nhân rộng mô hình tưới tiết kiệm nước cho các vùng sản xuất cà phê, cây ăn quả, cây trồng cạn và rau màu có giá trị kinh tế cao tại các vùng chuyên canh với diện tích hơn 1.200ha. Triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng của hệ trống trạm bơm tưới, tiêu và các hệ thống thiết bị sử dụng trong thủy lợi.

Thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường nói chung và trong sản xuất nông nghiệp nói riêng phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Phát triển lĩnh vực trồng trọt theo hướng an toàn và bền vững, ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án Phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch hành động giảm phát thải nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng; bảo tồn nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý rừng bền vững tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030.

a3.jpg

Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường trong phát triển nông nghiệp, hướng tới phát triển bền vững (Ảnh: Tổ kiểm tra, giám sát của UBND tỉnh Sơn La kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy chế biến cà phê Phúc Sinh Sơn La).

Cùng với đó, rà soát sửa đổi bổ sung và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh phù hợp với các quy định mới. Thực hiện nghiêm các quy định về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ, báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp Giấy phép môi trường, vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của các dự án. Kiểm soát chặt chẽ các khu, cụm công nghiệp trong việc xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải theo quy định của pháp luật, truyền số liệu trực tiếp về Sở TN&MT. Chú trọng xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát, ứng phó về thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, tập trung các cơ sở phát sinh chất thải lớn, các cơ sở chế biến cà phê khu vực đầu nguồn nước, các dự án lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ra các sự cố môi trường. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền.

Nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích ứng biến đổi khí hậu như: Chuyển đổi cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn; Mô hình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các vùng tái định cư thủy điện Sơn La; Mô hình trồng rau an toàn; Mô hình nuôi cá tầm của Công ty TNHH một thành viên Cá tầm Việt Nam Sơn La; Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sữa tươi giữa hộ gia đình, cá nhân với Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu...

Bài liên quan
 • Đánh thức tiềm năng lòng hồ thủy điện Sơn La
  (TN&MT) - Với hơn 10.500ha mặt nước vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, những năm qua, người dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã mạnh dạn đầu tư, phát triển nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Không những giải quyết bài toán về thiếu đất sản xuất, việc phát triển nghề nuôi trồng thủy sản đã góp phần giúp Quỳnh Nhai được Chính phủ công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thời tiết ngày 5/2: Bắc Bộ tiếp tục mưa phùn, trời lạnh vào ngày rằm tháng Giêng
(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 5/2, Bắc Bộ tiếp diễn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Ban đêm có mưa, mưa rào đều khắp và có nơi có dông, phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ tăng khá nhanh.
Đừng bỏ lỡ
 • Phục hồi Đất ngập nước: Hãy bắt đầu từ hôm nay !
  (TN&MT) - “Hãy phục hồi đất ngập nước ngay từ hôm nay” là lời kêu gọi toàn thế giới hãy cứu lấy vùng đất ngập nước (ĐNN) khi đã có hơn 35% diện tích ĐNN tự nhiên đã bị mất trong 50 năm qua. Thông điệp đã nêu bật vấn đề cấp thiết và kêu gọi tất cả mọi người thực hiện các hành động có thể để phục hồi vùng ĐNN đang bị suy thoái.
 • Thời tiết ngày 2/2, Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi
  Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, dự báo thời tiết hôm nay (2/2), khu vực Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, từ đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.
 • Nghệ An: Chùa Viên Quang phóng sinh 10 tấn cá xuống sông Lam
  Chùa Viên Quang vừa tiến hành phóng sinh 10 tấn cá các loại xuống sông Lam. Đây là một trong những hoạt động thường niên của ngôi chùa này, góp phần không nhỏ làm tái tạo nguồn lợi thủy sản, cân bằng sinh thái, góp phần thúc đẩy bảo vệ môi trường.
 • Quảng Ngãi: Sẽ bơm, hút 8.000 lít dầu từ tàu hàng gãy đôi trên biển để hạn chế ô nhiễm
  (TN&MT) - Phương án đưa ra là sẽ thả phao quanh tàu hàng gặp nạn, không cho rò rỉ dầu, sau đó sẽ khảo sát để lắp ráp hệ thống ống bơm, hút dầu và đưa vào bờ.
 • Văn Bàn - Lào Cai: Nỗ lực dập tắt các điểm cháy, tránh lan vào rừng
  Thông tin từ UBND huyện Văn Bàn (Lào Cai), trong 2 ngày 30 và 31/1, trên địa bàn huyện Văn Bàn đã xảy ra 2 vụ cháy tại Tiểu khu 529 và Tiểu khu 591b. Hiện cơ quan chức năng huyện Văn Bàn đang tập trung lực lượng để khống chế các điểm cháy, không để lan vào rừng.
 • Điện Biên: Phát huy vai trò thanh niên trong bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu
  (TN&MT) - Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, có tính cấp bách đối với sự phát triển của đất nước. Vì vậy, để bảo vệ môi trường sống và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cần có sự đóng góp công sức của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên.
 • Dự báo thời tiết ngày 1-2, cả nước trời trở rét
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 1-2, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đến khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa, trời rét gió đông bắc cấp 2-3.
 • Thừa Thiên – Huế phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023
  Ngày 31/1 (mùng 10 tháng Giêng), tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão năm 2023 tại khu di tích Chứng tích lịch sử Chín Hầm (TP. Huế).
 • Bộ Công an phấn đấu năm 2025 đạt kết quả cao nhất trong Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh
  Phát biểu tại buổi Lễ phát động “Tết trồng năm 2023 của Bộ Công An– Vì một Việt Nam xanh”, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng rằng, với khí thế mới, vận hội mới, quyết tâm mới cùng với hình ảnh, không khí trang trọng của buổi lễ phát động trồng cây đầu xuân và số cây được trồng tại Đất Tổ - Phú Thọ phong trào “Tết trồng năm 2023 của Bộ Công an - Vì một Việt Nam xanh” sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực...
 • Sơn La: Các địa phương đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây 2023
  (TN&MT) - Từ ngày 27/1-31/1, các huyện, thành phố và một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão 2023.
 • Châu Âu và cuộc “chuyển đổi năng lượng” ngoạn mục
  (TN&MT) - Dù đối mặt với khủng hoảng kép về thiếu hụt nguồn cung khí đốt từ Nga và sự sụt giảm sản lượng điện, các nước Châu Âu không quay trở lại sử dụng nhiệt điện than như dự báo mà tiếp tục phát triển năng lượng tái tạo ở mức kỷ lục trong năm 2022.
 • Tín chỉ các-bon - “tài nguyên” mới nổi
  (TN&MT) - Việt Nam đang sở hữu một nguồn tài nguyên vô cùng dồi dào nhưng chưa được khai phá, đó là tín chỉ các-bon quy đổi khi thực hiện các hoạt động cắt giảm phát thải hoặc hấp thụ khí nhà kính. Loại “tài nguyên xanh” dành cho “thị trường xanh” này đang trở nên hấp dẫn trên thế giới, nhất là trong bối cảnh các quốc gia sẽ áp dụng các loại thuế các-bon trong thời gian sắp tới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO