Mường Chà (Điện Biên) quy hoạch sử dụng đất thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Hoàng Châu | 22/08/2022, 17:00

(TN&MT) - Những năm qua, nhờ thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đã thúc đẩy việc sử dụng đất có hiệu quả góp phần tích cực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Mường Chà.

Từ khi Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp. Việc sử dụng đất đai ngày càng có hiệu quả hơn góp phần tích cực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

2(1).jpeg
Sử dụng đất đai hiệu quả góp phần tích cực trong quá trình phát triển KT_XH của huyện Mường Chà

Ông Nguyễn Quang Hợp, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Chà cho biết: Để triển khai thi hành luật đất đai năm 2013, UBND huyện Mường Chà đã ban hành các văn bản chỉ đạo cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Cùng với đó, công tác lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thực hiện theo quy định của Luật Đất đai. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Những năm qua, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, làm cơ sở cho công tác quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Đơn vị tư vấn, lập phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Mường Chà đã được phê duyệt tại Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Điện Biên. Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 286/QĐUBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Điện Biên.

1.3.jpg
Một góc huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

Hiện nay đang triển khai thực hiện việc lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, công tác lập, điều chỉnh và tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện đúng quy trình, đúng tiến độ; việc lấy ý kiến Nhân dân được quan tâm, chú trọng, do đó chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được nâng cao, đảm bảo phù hợp với thực trạng sử dụng đất và thống kê giữa các cấp. Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013.

56019357.jpg
Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giúp hạ tầng huyện Mường Chà  có nhiều khởi sắc.

Đồng thời, huyện tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; chỉ đạo rà soát, đề nghị điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, xã.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giám sát việc thực hiện sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, có kế hoạch. Hằng năm UBND huyện chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện và UBND các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ, rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý dụng đất đối với các hộ gia đình, các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO