Mộc Châu – Sơn La: Chủ động ứng phó BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên

28/06/2018, 16:04

(TN&MT) - Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Mộc Châu – Sơn La: Chủ động ứng phó BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên
Huyện Mộc Châu ra quân thu gom thuốc bảo vệ thực vật, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2018

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 1/8/2013 của Tỉnh ủy Sơn La, huyện Mộc Châu đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt, xây dựng và ban hành chương trình hoạt động, kế hoạch để thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao. Trong đó, đã đưa nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường vào chương trình ngoại khóa trong các trường học, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ ngành tài nguyên cấp huyện và cấp xã. Xây dựng và thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực về môi trường trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư; hình thành các văn hóa, đạo đức môi trường trong xã hội. Tổ chức điều tra, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên đất, nước, khoáng sản và môi trường trên địa bàn huyện; khai thác, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên. Bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng – an ninh với các quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên đất, nước, khoáng sản, đa dạng sinh học và công tác ứng phó biến đổi khí hậu.

Ông Trương Hoa Bắc, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu cho biết: Để chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, huyện Mộc Châu đã tập trung hoàn thiện hệ thống tổ chức, nâng cao năng lực quản lý biến đổi khí hậu tại cấp huyện. Lồng ghép, tích hợp biến đổi khí hậu vào công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của huyện. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị, tổ chức tích cực chủ động trong công tác tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu với sự tham gia của cộng đồng trong việc phục hồi, phát triển các hệ sinh thái tự nhiên phù hợp với bối cảnh biến đổi khí hậu. Thực hiện đảm bảo an toàn hồ chứa nước, bảo vệ không gian thoát lũ trên các lưu vực sông, suối, bảo vệ, đẩy mạnh phục hồi, trồng rừng phòng hộ đầu nguồn. Hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu và giống cây trồng, vật nuôi, điều chỉnh mùa vụ, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu.

Thực hiện nghiên cứu, đánh giá nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo các kịch bản biến đổi khí hậu của tỉnh Sơn La. Tăng cường trồng rừng, chống mất rừng, suy thoái rừng, phát triển rừng. Thực hiện một số giải pháp thân thiện với khí hậu trong sản xuất nông nghiệp như sử dụng nước, phân bón, thức ăn chăn nuôi phù hợp, quản lý và xử lý chất thải trong chăn nuôi, phát triển và sử dụng khí sinh học.

Trong công tác quản lý tài nguyên, huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Đất đai 2013 nhằm nâng cao trình độ hiểu biết, nhận thức về pháp luật. Hoàn thành và tổ chức thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mộc Châu. Đẩy mạnh ứng dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác trên đất dốc, kết hợp bảo vệ diện tích, độ phì nhiêu của đất canh tác nông nghiệp, đẩy mạnh khai thác quỹ đất chưa sử dụng.

Huyện Mộc Châu đã tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường, tạo môi trường sống xanh – sạch – đẹp
Huyện Mộc Châu đã tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường, tạo môi trường sống xanh – sạch – đẹp

Rà soát, đề xuất giải quyết dứt điểm những trường hợp đất đã giao cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đoàn thể nhưng không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích, lãng phí. Triển khai nhiều đợt kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức kinh tế, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất sai mục đích; lấn, chiếm, tự ý chuyển nhượng, cho thuê lại toàn bộ hoặc một phần diện tích. Thu hồi những lô đất vi phạm pháp luật đất đai để bán đấu giá quyền sử dụng đất, nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Triển khai quan trắc một số điểm ô nhiễm và có nguy cơ ô nhiễm tài nguyên nước trên địa bàn huyện. Thực hiện quan trắc chất lượng môi trường tại các điểm có nguy cơ gây ô nhiễm, tác động xấu đến môi trường, nhằm nắm bắt được diễn biến chất lượng môi trường. Trong giai đoạn 2013-2018, đã ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với các trường hợp gây ô nhiễm môi trường trong lĩnh vực sản xuất tinh bột dong bún, phở.

Bên cạnh đó, huyện đã có nhiều nỗ lực nhằm bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường trong và sau khai thác khoáng sản. Kiểm soát việc sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ, hóa chất bảo quản nông sản. Đẩy mạnh thu gom, xử lý bao bì thuốc trừ dịch hại, phân bón, hóa chất, thức ăn chăn nuôi. Khuyến khích ứng dụng các quy trình sản xuất sạch trong sản xuất nông nghiệp. Chú trọng bảo vệ, khai thác hợp lý cảnh quan, dịch vụ hệ sinh thái và di sản thiên nhiên, thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, dịch vụ du lịch thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Do nhận thức về vấn đề bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên của hầu hết cộng đồng dân cư chưa cao, đặc biệt là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, nên gặp khó trong công tác tuyên truyền, quản lý và xử lý vi phạm. Cộng thêm điều kiện giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, dẫn đến hạn chế trong quá trình vận động hộ gia đình, cộng đồng dân cư nâng cao nhận thức trong phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Việc sắp xếp dân cư, bố trí tái định cư có nơi chưa phù hợp tập quán canh tác, dẫn đến một số hộ tự tìm nơi ở mới, phá rừng làm nương rẫy làm suy thoái nguồn tài nguyên rừng, tác động mạnh mẽ đến biến đổi khí hậu. Tình trạng sử dụng, khai thác bừa bãi nguồn tài nguyên gây ô nhiễm môi trường còn diễn ra.

Trong thời gian tới, huyện Mộc Châu đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La tham mưu UBND tỉnh bổ sung các chính sách để cụ thể hóa các quy định pháp luật về bảo vệ tài nguyên đất, nước, khoáng sản, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường phù hợp từng giai đoạn phát triển. Đảm bảo phát triển hài hòa giữa kinh tế - xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện của tỉnh Sơn La.

 


(0) Bình luận
Nổi bật
Sơn La: Các địa phương đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây 2023
(TN&MT) - Từ ngày 27/1-31/1, các huyện, thành phố và một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão 2023.
Đừng bỏ lỡ
 • Định hình ưu tiên thích ứng biến đổi khí hậu của Việt Nam
  (TN&MT) - Ngày 16/1, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã tổ chức Hôi thảo tổng kết Dự án “Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam” (Dự án NAP-GCF).
 • Hành động để hiện thực hóa mục tiêu Net Zero
  (TN&MT) - Ngày 12/1, tại Hà Nội, Viện Chính sách kinh tế môi trường phối hợp cùng Hội Chiếu sáng Việt Nam, Tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống, Tạp chí Kinh tế môi trường tổ chức Diễn đàn "Phát thải ròng bằng 0 (Net Zero 2050): Từ cam kết đến hành động".
 • Viện Khoa học KTTV&BĐKH đề ra định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ đến năm 2030
  (TN&MT) - Viện Khoa học Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTV&BĐKH) vừa tổ chức tổng kết những thành tích quan trọng đạt được năm 2022 vừa qua, đồng thời đưa ra mục tiêu xây dựng định hướng phát triển KHCN dài hạn năm 2023 đến năm 2030.
 • Dự báo thời tiết ngày 11-1, cả nước cục bộ có mưa, trời rét
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 11-1, khu vực Hà Nội và phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Khu vực Nam Bộ cục bộ có mưa và dông lốc.
 • Đà Nẵng ứng phó với nước biển dâng: Lồng ghép nhiều kế hoạch
  (TN&MT) - Những năm gần đây, Đà Nẵng ghi nhận mực nước biển dâng trung bình tăng từ 3mm/năm, đe dọa các khu dân cư và cơ sở hạ tầng dọc bờ biển thường xuyên hơn. Hiện, địa phương đang triển khai các kế hoạch, chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và vùng bờ.
 • Liên hợp quốc kiên trì theo đuổi các thỏa thuận khí hậu toàn cầu
  (TN&MT) - Có nhiều bằng chứng cho thấy hoạt động của con người có tác động lớn đến các sự kiện thời tiết khắc nghiệt. Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng nhiên liệu do xung đột quân sự ở Ukraine khiến lượng khí thải nhà kính tiếp tục tăng. Trong bối cảnh đó, Liên hợp quốc đặt tình trạng khẩn cấp về khí hậu lên hàng đầu trong các ưu tiên toàn cầu, trong đó có các thỏa thuận lớn về tài chính khí hậu và đa dạng sinh học.
 • Dự báo thời tiết ngày 4-1, Bắc Bộ có mưa, trời rét
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 4-1, phía Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét. Khu vực từ Thanh Hoá đến Bình Thuận mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 • Phát triển bền vững lựa chọn tất yếu
  (TN&MT) - Phát triển bền vững là đích đến quan trọng của thế giới và Việt Nam là một mảnh ghép trong bức tranh chung đó. Hơn lúc nào hết, phát triển xanh, bền vững phải là mệnh lệnh của cuộc sống hiện tại và tương lai.
 • Vì sự an toàn của Nhân dân
  (TN&MT) - Thông tin khí tượng thủy văn (KTTV) là đầu vào quan trọng của các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, phục vụ cuộc sống hằng ngày của người dân và góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia, phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước. Năm 2022, với sự đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Tổng cục KTTV đã giữ vững sự chủ động trong mọi tình huống, góp phần mang lại an toàn cho người dân trong các đợt thiên tai nguy hiểm.
 • Đẩy mạnh công nghệ dự báo thủy văn: Tập trung theo lưu vực sông
  (TN&MT) - Năm 2022, trong bối cảnh thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp, công tác dự báo thủy văn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, theo dõi chặt chẽ và dự báo sát tình hình thiên tai, đặc biệt trong các trận mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, phát hành các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai kịp thời, đầy đủ phục vụ công tác phòng chống thiên tai (PCTT), giảm thiểu thiệt hai do thiên tai gây ra.
 • Dự báo thời tiết ngày 28-12, Bắc Bộ rét đậm rét hại
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 28- 12, khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác, trời rét đậm. Khu vực Nam Bộ đêm trời trở lạnh.
 • Đổi mới công tác dự báo thủy văn theo hướng đồng bộ, liên thông theo lưu vực sông
  (TN&MT) - Năm 2022 tiếp tục là năm với nhiều loại hình thiên tai thủy văn, xuất hiện trên nhiều tỉnh thành của cả nước. Lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại về người và tài sản ngay trong những tháng đầu của mùa mưa lũ ở khu vực Bắc Bộ; mưa lũ trong năm 2022 tiếp tục tác động lớn gây ngập lụt sâu rộng tại nhiều tỉnh thành tại khu vực miền Trung, gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân trong khu vực.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO