Mỏ Việt Bắc: Năm 2022 hướng đến “nhà máy nằm trong công viên”

Phương Linh | 17/01/2022, 15:44

(TN&MT) - Đó là đề nghị của Chủ tịch HĐTV TKV tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và hội nghị người lao động năm 2022 của Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP.

Ngày 17/1, tại Hà Nội, Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và hội nghị người lao động năm 2022.

Vượt qua khó khăn của dịch bệnh về đích các chỉ tiêu kinh tế

Báo cáo tại Hội nghị, Quyền TGĐ Tổng công ty Trịnh Hồng Ngân cho biết, năm 2021, dưới sự chỉ đạo giúp đỡ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ và người lao động, Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đã tích cực triển khai các giải pháp chủ động trong phòng chống dịch và tổ chức sản xuất kinh doanh, đoàn kết nhất trí khắc phục mọi khó khăn; thực hành tiết kiệm chi phí, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị

Doanh thu sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty đạt 5.176 tỷ đồng bằng 108% NQ HN NLĐ, trong đó: Doanh thu sản xuất than đạt 1.859 tỷ đồng, doanh thu sản xuất xi măng đạt 2.256 tỷ đồng và doanh thu sản xuất kinh doanh khác đạt 1.061 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 381,8 tỷ đồng, bằng 132%  TKV giao, bằng 118% NQ HN NLĐ trong đó lợi nhuận sản xuất than 224,5 tỷ đồng, lợi nhuận sản xuất kinh doanh khác 157,3 tỷ đồng. Tổng công ty đã nộp ngân sách: 662 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch. 

Tiêu thụ than của Tổng công ty bằng 102% kế hoạch năm và bằng 98% so với năm 2020, trong đó: than giao cho Nhiệt điện Na Dương là 506.273 tấn bằng 93% so với năm 2020, Nhiệt điệt Cao Ngạn: 491.737 tấn bằng 93% so với năm 2020, than giao cho các đơn vị sản xuất xi măng của Tổng công ty là 320.012 tấn và bằng 106% so với năm 2020.

Về tiêu thụ xi măng, các đơn vị sản xuất xi măng đã chủ động, linh hoạt với các diễn biến của thị trường để có chính sách bán hàng phù hợp, qua đó đã giữ vững được các thị trường truyền thống và từng bước nâng sản lượng tiêu thụ tại các thị trường có giá bán cao. Khối lượng sản xuất, tiêu thụ xi măng và Clinke của các đơn vị đạt 2.682.662 tấn, đây là năm có sản lượng tiêu thụ cao nhất từ trước tới nay. Giá bán xi măng cuối năm 2021 đã ngang bằng hoặc cao hơn với giá của các đơn vị trên từng vùng tiêu thụ.

Quyền TGĐ Tổng công ty Trịnh Hồng Ngân phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Tổng công ty đã nghiêm túc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo Cuộc vận động của Tập đoàn Công nghiệp Than  –  Khoáng sản Việt Nam. Đảng bộ Tổng công ty đã kiện toàn Ban chỉ đạo, ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động. Tổng công ty có tỷ lệ sử dụng vật tư thiết bị trong ngành cao, góp phần vào việc tạo thêm việc làm cho người lao động, tăng hiệu quả sử dụng vốn của các đơn vị trong ngành và trong Tổng công ty. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đã tham gia, phối hợp với chuyên môn thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt Cuộc vận động và tham gia quá trình kiểm tra, giám sát thực hiện.

Đặc biệt, Tổng công ty đã thực hiện tốt các điều khoản đã cam kết trong Thoả ước lao động tập thể. Tổng công ty và các đơn vị đã cố gắng đảm bảo việc làm, thực hiện đúng các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các quy chế về phân phối tiền lương. Kịp thời giải quyết các chính sách, động viên giúp đỡ người lao động khi gặp khó khăn và có nguyện vọng nghỉ hưu sớm, chấm dứt Hợp đồng lao động. Quyền lợi của người lao động trong Tổng công ty được đảm bảo.

Quy chế dân chủ tiếp tục thực hiện tốt, việc tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc đề nghị theo nguyện vọng của người lao động có lý, có tình và tương đối thoả đáng.

Chủ tịch HĐTV TKV  Lê Minh Chuẩn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

An toàn - Phát triển - Hiệu quả 

Bước sang năm 2022, mục tiêu tổng quát của Tổng công ty đó là: Kiểm soát tốt dịch bệnh theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt. Điều hành sản xuất theo nhu cầu thị trường, đầu tư hợp lý phát triển bền vững các ngành nghề than, vật liệu xây dựng và cơ khí; hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới quản trị doanh nghiệp để tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững. Từng bước xây dựng và triển khai chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng các quy trình số trong lĩnh vực quản lý để thực hiện chuyển đổi số. Thực hiện mục tiêu chung của TKV đề ra là: An toàn - Phát triển - Hiệu quả.     

Về tiêu thụ than, năm 2022, Tổng công ty hướng đến mục tiêu đảm bảo nguồn than cung cấp đủ cho Công ty nhiệt điện Cao Ngạn, Na Dương và các Nhà máy xi măng La Hiên, Tân Quang, Quán Triều; các nhu cầu tiêu thụ khác. Phấn đấu sản xuất và tiêu thụ trên 1.520.000 tấn; trong đó Công ty Than Núi Hồng: 370.000 tấn; Công ty Than Na Dương: 530.000 tấn và Công ty Than Khánh Hòa: 620.000 tấn.

Về tiêu thụ xi măng, quản lý, vận hành đảm bảo an toàn, phát huy công suất của các nhà máy sản xuất xi măng, phấn đấu sản xuất và tiêu thụ xi măng trên 2.450.000 tấn, trong đó Công ty cổ phần Xi măng La Hiên - VVMI trên 740.000 tấn, Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang –VVMI trên 920.000 tấn và Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều – VVMI trên 790.000 tấn.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV TKV ông Lê Minh Chuẩn đánh giá cao sự nỗ lực của toàn Tổng công ty trong năm 2021 trước những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 gây ra. Năm 2022, dự báo đại dịch Covid-19 sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với những khó khăn, thách thức trong sản xuất, tiêu thụ than, xi măng, ông Chuẩn đề nghị Tổng công ty tập trung vào giải quyết 10 vấn đề, trong đó vấn đề về môi trường được ông nhấn mạnh. Cụ thể, các mỏ và nhà máy xi măng cần đưa ra các giải pháp để hướng đến “nhà máy nằm trong công viên” cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh khu vực mỏ và nhà máy xi măng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch Công đoàn phát động thi đua sản xuất năm 2022

Cùng với đó, Chủ tịch HĐTV TKV đề nghị Tổng công ty tiếp tục đầu tư phát triển các dự án bền vững, đầu tư vào khoa học công nghệ, quản trị doanh nghiệp bằng công nghệ số với cách mạng 4.0 với mục tiêu là tăng năng suất lao động. Đồng thời, hoàn thiện chiến lược kế hoạch phát triển Tổng công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tập trung phát triển vào 3 nền tảng: than, xi măng, cơ khí.

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Tổng công ty phát động thi đua sản xuất năm 2022.

 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
PV Drilling hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023
Hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023, Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) phối hợp cùng Ban An toàn Chất lượng thực hiện kiểm tra công tác An toàn - An ninh - Vệ sinh lao động - Môi trường - Phòng chống cháy nổ tại 12 đơn vị thành viên, liên doanh thuộc PV Drilling trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đừng bỏ lỡ
 • Trồng rừng - “mục tiêu kép” của PVEP trong nỗ lực giảm phát thải
  Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đang tích cực triển khai những giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính (KNK), hướng tới mục tiêu “net-zero” theo cam kết COP26 vào năm 2050. Một trong những giải pháp được PVEP lựa chọn là trồng rừng, đây là một giải pháp cụ thể để đảm bảo “mục tiêu kép” vừa giảm phát thải KNK, vừa thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ môi trường.
 • Thị trường LNG chuyển biến thuận lợi - giải pháp cho năng lượng Việt Nam
  Giá LNG tại các thị trường châu Á và châu Âu liên tục giảm mạnh do khí hậu và lượng hàng tồn kho lớn. Đây là cơ hội để Việt Nam có thể nhập khẩu và chuyển dịch dài hạn sang điện khí LNG. PV GAS là đơn vị tiên phong nhập khẩu chuyến tàu LNG về Việt Nam, hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, nhu cầu tiêu thụ khí, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 • PVEP - 35 năm: Viết tiếp truyền thống tự hào
  Trong quá trình 35 năm xây dựng và phát triển, dưới sự định hướng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) luôn bám sát mục tiêu, sứ mệnh và tầm nhìn của mình để trở thành đơn vị chủ lực, cốt lõi của Petrovietnam trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí.
 • EVNGENCO1 quyết liệt triển khai các giải pháp tiết kiệm điện
  Mục tiêu là mỗi cơ quan, đơn vị trong toàn Tổng công ty tiết giảm điện tối thiểu 10% so với cùng kỳ năm 2022; riêng trong các tháng cao điểm (tháng 5, 6, 7/2023) tiết giảm tối thiểu 15% so với cùng kỳ năm 2022.
 • EVN phản hồi về khoản lỗ hơn 26.000 tỷ đồng và việc nhập khẩu điện
  Ngày 3/6/2023, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Trần Đình Nhân đã có văn bản gửi đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên (đoàn Điện Biên) phản hồi về  khoản lỗ 26.235 tỷ đồng và việc nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc mà không mua điện gió và điện mặt trời.
 • Cùng nông dân phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại
  Phát huy vai trò ngân hàng thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, những năm qua, Agribank Hoàng Su Phì tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng nông dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, cùng nông dân phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh.
 • PV Power “Đổi pin cũ - Nhận quà xanh” hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới
  Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã triển khai chương trình “Đổi pin cũ - Nhận quà xanh” nhằm hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm 2021 - 2025 “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ, cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26 về biến đổi khí hậu.
 • PV GAS PMC tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho người lao động
  Công ty Quản lý dự án Khí (PV GAS PMC) đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Các hoạt động được triển khai rộng rãi, có hiệu quả, được các cấp ủy đảng, chính quyền và NLĐ ghi nhận, hưởng ứng tích cực.
 • 5 doanh nghiệp Dầu khí thuộc top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023
  Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023 của Forbes Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự hiện diện của 5 doanh nghiệp ngành Dầu khí, gồm: Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) và Công ty CP PVI (PVI).
 • PV GAS 11 năm liên tiếp lọt top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam
  Ngày 5/6, Forbes Việt Nam đã công bố “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023”. Đây là lần thứ 11, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) liên tiếp vinh dự có mặt trong danh sách này.
 • Doanh nghiệp sữa Cô Gái Hà Lan hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2023 tại Bình Dương
  (TN&MT) - Ngày 5/6, tại huyện Bàu Bàng, với cam kết bền vững “Chung tay nuôi dưỡng hành tinh của chúng ta”, FrieslandCampina Việt Nam (Tập đoàn sở hữu sữa Cô Gái Hà Lan, Friso, Yomost, Fristi…) đã đồng hành cùng Sở TN&MT Bình Dương hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2023 với sự tham gia của hơn 500 người gồm đại biểu, khách mời, các em học sinh và người dân địa phương.
 • PVOIL: Hành trình 15 năm hoàn thành tốt sứ mệnh và nâng cao vị thế
  Tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng khẳng định PVOIL đã thực hiện tốt sứ mệnh tham gia vào đảm bảo cung cầu năng lượng thương mại sơ cấp; cùng với Chính phủ, Nhà nước, góp phần bảo đảm ổn định, an ninh năng lượng quốc gia và là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái kinh doanh của tổ hợp Petrovietnam.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO