miễn giảm tiền sử dụng đất

Chuyên đề: Chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số
Bài 1:
Trách nhiệm của Nhà nước về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó, có nhiều chính sách về đất đai hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất để từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho hộ dân tộc đồng bào thiểu số.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO