Mai Sơn (Sơn La): Tạo chuyển biến trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Nguyễn Nga | 11/08/2022, 10:07

(TN&MT) - Nằm trong trục động lực phát triển kinh tế dọc quốc lộ 6, huyện Mai Sơn có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La. Những năm qua, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường (BVMT) luôn được huyện Mai Sơn quan tâm, chỉ đạo thực hiện sát sao, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế gắn với BVMT bền vững.

Khơi thông nguồn lực tài nguyên tạo đà cho phát triển

Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước lĩnh vực tài nguyên môi trường, huyện Mai Sơn đã triển khai các giải pháp đồng bộ trên các lĩnh vực, trọng tâm là thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), chuyển mục đích sử dụng đất, khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu, BVMT, tài nguyên khoáng sản chưa khai thác... Xây dựng Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong quản lý trật tự xây dựng, đô thị, đất đai, BVMT, khoáng sản; kiện toàn Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT, tài nguyên nước, khoáng sản và đất đai của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Tổ chức ký cam kết về tăng cường vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND 22 xã, thị trấn với Chủ tịch UBND huyện trong công tác quản lý tài nguyên và BVMT.

10-1-.jpg

Cán bộ Phòng TN&MT huyện Mai Sơn rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022.

Đến nay, Mai Sơn đã hoàn thành quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, định hướng 2050; kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện; thống kê đất đai năm 2021. Hoàn thành đo đạc lập bản đồ địa chính 8/22 cấp xã, 14/22 xã cơ bản hoàn thành đo đạc, lập bản đồ trích đo địa chính. Triển khai kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu gồm 12 khu đất; tổ chức đấu giá thành công 14 thửa đất tại 4 khu quy hoạch với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện nghiêm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội địa phương.

Đẩy mạnh rà soát, xây dựng, bổ sung, sửa đổi bộ thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực TN&MT để giảm thời gian thực hiện. Thực hiện công bố công khai niêm yết danh mục TTHC các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước cấp huyện tại Trụ sở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả cấp huyện với 29 thủ tục lĩnh vực TN&MT.

Trong lĩnh vực khoáng sản, tích cực chỉ đạo rà soát, khoanh vùng, theo dõi, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Công tác bảo vệ tài nguyên nước được quan tâm thực hiện, đã thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước sinh hoạt đối với Nhà máy cấp nước số 1, số 2 TP. Sơn La (nguồn nước suối Nậm La) và Nhà máy cấp nước Mai Sơn (nguồn nước suối Nậm Pàn) với tổng số 472/472 điểm mốc tại 8 xã. Đã rà soát danh mục giếng khoan không sử dụng phải trám lấp; hoàn thành hướng dẫn 54 hộ gia đình, cá nhân trám lấp giếng khoan không sử dụng.

Nâng cao vai trò từ cơ sở

Trong công tác BVMT, UBND huyện đã ban hành các văn bản thực hiện quản lý, BVMT, trọng tâm là BVMT khu vực đầu nguồn nước trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước, môi trường trong khu dân cư; đôn đốc, hưởng ứng đầy đủ các ngày lễ về môi trường; hướng dẫn các xã tổ chức, thực hiện tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng Nông thôn mới (NTM), tiêu chí 15 về cảnh quan môi trường và an toàn thực phẩm của Bộ tiêu chí NTM nâng cao. Ban hành quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về TN&MT.

Các xã, thị trấn đã quan tâm hơn tới công tác quản lý Nhà nước về BVMT. Ngay từ đầu năm, các địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác BVMT; thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT, tài nguyên nước và khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Tuyên truyền, hướng dẫn các bản, tiểu khu triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và huyện về BVMT trong sản xuất, kinh doanh và trong khu dân cư tại các buổi họp giao ban với ban quản lý các bản, tiểu khu. Đến nay, 100% các hộ gia đình đã ký cam kết với UBND xã về chấp hành Luật Bảo vệ môi trường; 327/327 thôn, bản, tiểu khu đã xây dựng hương ước, quy ước về BVMT; duy trì Ngày về cơ sở xây dựng NTM vào thứ 7 hằng tuần để hướng dẫn người dân thực hiện tiêu chí 17 và 15.2 về xây dựng cảnh quan môi trường và an toàn thực phẩm…

Đẩy mạnh bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới

Ông Phạm Duy Hùng - Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Mai Sơn cho biết: Là địa phương có sản lượng cà phê lớn với nhiều cơ sở sơ chế quy mô hộ gia đình, từ năm 2021 tới nay, huyện Mai Sơn đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do sơ chế cà phê. Niên vụ 2021 - 2022, hầu hết các hộ dân có hoạt động sơ chế cà phê quả tươi quy mô nông hộ đã đào hố, lót bạt chống thấm HDPE, lắp đặt biogas để xử lý nước thải sơ chế. Công tác phối hợp kiểm tra về BVMT đối với các tổ chức, cá nhân được tăng cường nên mức độ ô nhiễm được hạn chế.

Từ năm 2021 tới nay, Đoàn liên ngành của UBND huyện Mai Sơn đã tăng cường kiểm tra nắm bắt địa bàn, tập trung vào các điểm tiềm ẩn nguy cơ khai thác khoáng sản trái phép; kiểm tra các cơ sở sơ chế nông sản, chăn nuôi; các trường hợp hành nghề khoan giếng trên địa bàn. Qua đó, đã phát hiện, lập hồ sơ, trình Chủ tịch UBND huyện xử lý vi phạm hành chính với 20 trường hợp, tổng số tiền phạt trên 600 triệu đồng.

Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 8 trường hợp vi phạm về BVMT, tài nguyên nước với tổng số tiền phạt 425 triệu đồng; phối hợp với Tổng cục Cảnh sát môi trường thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp, số tiền xử phạt trên 1,2 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác thu gom, xử lý rác thải từng bước chuyển biến; việc giải quyết đơn thư, ý kiến cử tri và dư luận xã hội được xem xét, kiểm tra, xử lý kịp thời đã hạn chế được “điểm nóng”, bức xúc về môi trường trên địa bàn.

Thời gian tới, huyện Mai Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về BVMT, chú trọng tập trung vào Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, nhằm tạo chuyển biến căn bản về ý thức trách nhiệm và sự chủ động trong công tác BVMT.

Rà soát, khoanh vùng các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước trên địa bàn để có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả thải; phòng ngừa ô nhiễm môi trường, nguồn nước ngay từ ban đầu; xác định các dự án, cơ sở cần ưu tiên quản lý, kiểm tra, giám sát trong quá trình hoạt động. Đẩy mạnh phong trào toàn dân BVMT thông qua các phong trào Ngày về cơ sở xây dựng NTM do Huyện ủy phát động; Ngày Chủ nhật xanh của tuổi trẻ Mai Sơn…

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các thôn, bản, tiểu khu xây dựng hương ước, quy ước gắn với BVMT. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn, phòng chống rác thải nhựa; thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, bao bì hóa chất bảo vệ thực vật; tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi, chế biến trong khu dân cư di dời ra khỏi khu dân cư. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về BVMT với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt là kiểm tra đột xuất, phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý vi phạm ngay từ khi các cơ sở mới có hành vi vi phạm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Dự báo thời tiết ngày 22/3, cả nước nắng nóng
(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTVQG, ngày 22/3, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Nam Bộ chiều tối mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đừng bỏ lỡ
 • Điện Biên mưa đá dông lốc đột ngột gây thiệt hại gần 1tỷ đồng
  (TN&MT) - Chiều tối 19-3, tỉnh Điện Biên đã xảy ra mưa đá, dông lốc kèm theo gió giật mạnh. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng, mức độ thiệt hại nhẹ do thời gian mưa, lốc kéo dài trong vòng 20 phút và chỉ xảy ra một số xã nằm trong vòng xoáy của gió.
 • Giải pháp quản lý 3,3 triệu ha rừng chưa có chủ
  (TN&MT) - Ngày 20/3, tại Hà Nội, Hội chủ rừng Việt Nam phối hợp với Trung tâm Giáo dục và Phát triển tổ chức tọa đàm “Giải pháp quản lý và sử dụng 3,3 triệu ha rừng chưa giao do UBND xã quản lý”.
 • Xuân Long quyết tâm giữ vững và nâng cao tiêu chí môi trường
  Xuân Long là một trong những xã vùng sâu, vùng xa của huyện Yên Bình (Yên Bái) với trên 90% là đồng bào dân tộc sinh sống. Vì vậy, việc hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới đã khó, việc giữ vững và nâng cao tiêu chí này lại càng khó hơn.
 • Nâng cao nhận thức, thích ứng và chống chịu BĐKH tại Thừa Thiên – Huế
  UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa tổ chức tổng kết dự án thí điểm NAMA – Hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng hiệu quả ở TP. Huế (VIE/401) và dự án thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu (BĐKH - VIE/433) do Chính phủ Luxembourg tài trợ. Thừa Thiên - Huế là địa phương đầu tiên của cả nước nhận hỗ trợ từ Quỹ này.
 • Thời tiết 20/3: Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nắng đẹp, Tây Nguyên có mưa dông vài nơi
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày hôm nay 20/3 tại các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Tây Nguyên chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
 • Thêm 7 cây cổ thụ tại Sơn La được công nhận Cây di sản Việt Nam
  (TN&MT) - Nằm trong chuỗi các hoạt động tại Ngày hội hoa sơn tra 2023, UBND xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Bằng Công nhận cây di sản Việt Nam cho đại diện 4 bản: Nà Tâu, Phày, Lướt, Mường Chiến.
 • Thừa Thiên - Huế phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2023
  Sáng 19/3, tại TP. Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức Lễ phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2023 với chủ đề “Hãy hành động để Thừa Thiên - Huế thêm xanh - sạch - sáng”.
 • Thời tiết ngày 19/3: Bắc Bộ tăng nhiệt, trưa chiều trời nắng
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, thời tiết ngày 19/3, Bắc Bộ trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng, cao nhất có nơi 32 độ C, tuy vậy vùng núi cần đề phòng mưa rào và dông có thể xuất hiện vài nơi.
 • Nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023
  (TN&MT) - Sáng 18/3, tại, Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Chương trình công bố các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 và Phát động giải chạy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.
 • WMO - Hành động của chúng ta hôm nay sẽ kiến tạo Trái đất mai sau
  (TN&MT) - Ngày Khí tượng Thế giới năm 2023 diễn ra trong dịp kỷ niệm 150 năm thành lập WMO. Đây là mốc đánh dấu những thành tựu đạt được trong quá khứ, những thành quả hiện tại và tiềm năng trong tương lai - từ những phương thức điện báo và dự báo hàng hải cuối thế kỷ 19 đến siêu máy tính và công nghệ vũ trụ hiện nay.
 • Thời tiết 18/3: Hà Nội sáng có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng gần sáng và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác.
 • Lượng giá dịch vụ hệ sinh thái góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đất ngập nước
  (TN&MT) - Lượng giá dịch vụ hệ sinh thái được coi là cần thiết để hiểu rõ hơn giá trị của đa dạng sinh học và giá trị các loại hình dịch vụ hệ sinh thái khác nhau, từ đó thúc đẩy các hoạt động bảo tồn, khai thác bền vững nguồn tài nguyên; giúp người dân địa phương nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO