Mai Sơn (Sơn La): Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bền vững, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái

Nguyễn Nga | 31/08/2022, 19:19

(TN&MT) - Thực hiện Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tiến hành lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện. Đến nay, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt, huyện đã công bố công khai tại trụ sở UBND huyện, Cổng thông tin điện tử của huyện để nhân dân biết, giám sát, thực hiện.

Theo Quyết định số 1025/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Mai Sơn, về phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, toàn huyện có tổng diện tích 141.969,66ha, gồm 22 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn; trong đó, đất nông nghiệp chiếm trên 89%; đất phi nông nghiệp hơn 4,5%; còn lại là đất chưa sử dụng.

Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là hơn 635ha; đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 10,52ha. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng hơn 12.200ha.

hn-ra-soat-su-dung-dat.jpg

Mai Sơn họp bàn tăng cường rà soát công tác chuyển mục đích sử dụng đất, trật tự xây dựng.

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Mai Sơn, dự kiến, diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 289,9ha; đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 6,96ha. Kế hoạch thu hồi đất nông nghiệp là 283,79ha; đất phi nông nghiệp 69,74ha. Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng hơn 2.400ha.

Lãnh đạo UBND huyện Mai Sơn cho biết: Những năm qua, UBND luôn xác định công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong kỳ quy hoạch trước, các chỉ tiêu sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất đã theo sát chỉ tiêu UBND tỉnh phân bổ. Quá trình sử dụng đất dựa trên quan điểm khai thác sử dụng hợp lý, hiệu quả quỹ đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tạo quỹ đất cho xây dựng, cải tạo, chỉnh trang đô thị, nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nề nếp, hiệu quả.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mai Sơn được xây dựng trên cơ sở: Tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La, Đảng bộ huyện Mai Sơn nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 – 2025 của huyện, kế thừa kết quả quy hoạch phát triển của các ngành, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu về đất đai cho phát triển các ngành, các lĩnh vực. Với quan điểm: Sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, đầy đủ, hiệu quả cao, cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Quá trình lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tổng hợp, cập nhật tất cả các nghiên cứu, dự án và định hướng phát triển của các cấp, các ngành, cân đối hài hòa giữa các nhu cầu và khả năng đáp ứng về đất đai, bảo đảm tính thực tiễn, khả thi. Đồng thời, phân bổ hợp lý quỹ đất cho nhu cầu phát triển các lĩnh vực, đảm bảo hài hòa giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, giúp cho các cấp, các ngành sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí đất đai.

Theo đó, đất nông nghiệp tiếp tục có xu hướng giảm, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sản lượng lương thực ổn định. Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn được cân nhắc cho từng vùng, từng điểm, phù hợp điều kiện đặc thù từng khu vực. Đất dành cho cụm công nghiệp, dịch vụ thương mại, sẽ hình thành một số cụm có quy mô tập trung, vị trí thuận lợi, bố trí đủ đất cho tiểu thủ công nghiệp.

Các loại đất chuyên dùng khác được xem xét, tính toán cho mọi loại đất từ đất giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục, nghĩa trang… trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội cả giai đoạn và từng năm. Đất chưa sử dụng được khai thác triệt để, đảm bảo tiết kiệm, hài hòa trong sử dụng đất cũng như cân bằng tự nhiên.

ban-do-ms.jpg

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Mai Sơn.

Sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện đã tổ chức công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện, niêm yết tại trụ sở UBND huyện, các xã, thị trấn. Đồng thời, công khai diện tích bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Kiên quyết không giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Cùng với đó, huyện giao các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai, để người sử dụng đất nắm vững các quy định, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm về quản lý, sử dụng đất…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Quảng Ngãi: Cương quyết xử lý cán bộ chậm trễ giải quyết hồ sơ đất đai
(TN&MT) - Chủ tịch UBND Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương phải hạn chế thấp nhất việc chậm trễ giải quyết thủ tục đất đai cho người dân. Đồng thời, phải có báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân để xảy ra chậm trễ trong việc trễ trong việc thực hiện cấp GCNQSD đất lần đầu, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO