Mai Sơn (Sơn La): Đảm bảo chất lượng công tác thống kê đất đai 2021

Nguyễn Nga | 22/08/2022, 15:38

(TN&MT) - Theo kết quả thống kê đất đai huyện Mai Sơn năm 2021, đến ngày 31/12/2021, tổng diện tích đất huyện Mai Sơn có gần 142.000ha, gồm: Hơn 117.000ha đất nông nghiệp, chiếm 82,7%; 5.770ha đất phi nông nghiệp, chiếm hơn 4%; hơn 18.700ha đất chưa sử dụng, chiếm 13,1%.

Thực hiện nhiệm vụ thống kê đất đai 2021, UBND tỉnh đã giao Sở TN&MT hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố tiến hành thống kê theo quy định. UBND huyện đã chỉ đạo phòng TN&MT, các phòng ban có liên quan, UBND các xã phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện tổng hợp các trường hợp biến động trong kỳ thống kê, rà soát xác định các lô, khoanh đất có thay đổi mục đích sử dụng đất, đối tượng sử dụng đất. Tổng hợp, lập biểu và cung cấp số liệu cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thống kê đất đai.

a1(1).jpg

Thực hiện thống kê đất đai nhằm đánh giá thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất, đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về đất đai.

Công tác thống kê được thực hiện dựa trên nguồn số liệu từ kết quả kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; kết quả thống kê đất đai năm 2020 của các xã và cấp huyện. Qua kiểm tra thực địa, đối chiếu với các nguồn số liệu, tài liệu đã thu thập được, UBND huyện nhận thấy các tài liệu, số liệu thu thập được đã phản ánh đúng tình hình quản lý đất đai ở địa phương, có đầy đủ tính pháp lý, độ tin cậy để sử dụng vào việc thống kê đất đai năm 2021 trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở biến động các loại đất từ 1/1-31/12/2021, các xã đã tiến hành rà soát, chỉnh lý, cập nhật biến động các loại đất theo từng đơn vị hành chính cấp xã trên bản đồ khoanh đất và trên phần mềm TK-Desktop; sau đó gửi số liệu và tích hợp lên hệ thống TK-Online của Tổng cục Quản lý đất đai để tổng hợp số liệu thống kê đất đai cấp huyện.

Theo đánh giá của UBND huyện Mai Sơn, số liệu thống kê đất đai năm 2021 của huyện với kiểm kê năm 2019 và thống kê đất đai năm 2020 có ít biến động. Chủ yếu biến động ở loại đất lâm nghiệp do chuyển trong nội bộ khi xác định ranh giới các loại rừng và cập nhật diễn biến tài nguyên rừng, một phần nhỏ diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang một số loại đất phi nông nghiệp như đất ở, đất có mục đích công cộng; đất chưa sử dụng biến động chủ yếu cho mục đích lâm nghiệp để khoanh nuôi bảo vệ, trồng mới diện tích rừng và một phần cho mục đích phi nông nghiệp.

Thông qua thực hiện thống kê đất đai, đã góp phần đánh giá thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Đây cũng là căn cứ để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và xây dựng chiến lược phát triển KT-XH đến năm 2030, tầm nhìn 2050 của huyện; là cơ sở để đề xuất điều chỉnh chính sách, pháp luật về đất đai. Cùng với đó, cung cấp số liệu để xây dựng niên giám thống kê các cấp và phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động KT-XH, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và các nhu cầu khác của Nhà nước và xã hội.

Bài liên quan
  • Mai Sơn (Sơn La): Tạo chuyển biến trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Nằm trong trục động lực phát triển kinh tế dọc quốc lộ 6, huyện Mai Sơn có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La. Những năm qua, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường (BVMT) luôn được huyện Mai Sơn quan tâm, chỉ đạo thực hiện sát sao, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế gắn với BVMT bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO