lưu vực sông liên tỉnh

Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
(TN&MT) - Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh. Đây là cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, quản lý chất lượng, tổ chức thực hiện việc lập và điều chỉnh quy hoạch tổng hợp lưu vực sông…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO