Long An: Tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường

Tường Tú | 17/05/2022, 12:56

(TN&MT) - Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hành vi của cộng đồng dân cư và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT), Sở TN&MT Long An vừa ban hành Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về BVMT, tài nguyên nước (TNN), khoáng sản và biến đổi khí hậu (BĐKH) năm 2022.

Ông Nguyễn Tân Thuấn - Phó Giám đốc Sở TN&MT Long An cho biết: Kế hoạch yêu cầu phải phù hợp định hướng công tác tuyên truyền về lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2022 của Bộ TN&MT; đồng thời, phải đảm bảo các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nắm biết thông tin, hiểu các quy định mới ban hành về tài nguyên và môi trường và nhận thức được BVMT là vấn đề sống còn của xã hội, hiểu rõ hậu quả của BĐKH và nước biển dâng, nắm được kế hoạch hành động của chính quyền địa phương; tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả và đáp ứng được các mục tiêu đề ra.

Theo đó, trong năm 2022, Sở TN&MT Long An tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; Kế hoạch Hành động ứng phó BĐKH tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050...; đồng thời, Sở TN&MT cũng sẽ giải đáp các thắc mắc có liên quan đến việc áp dụng Luật, Nghị định, Chỉ thị... khi triển khai Kế hoạch này.

t14.jpg

Một buổi tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 do Sở TN&MT Long An tổ chức.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Long An tiếp tục tổ chức triển khai các lớp hội thảo tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các văn bản chi tiết thi hành và công tác BVMT cho các doanh nghiệp; đồng thời, Sở TN&MT sẽ tổ chức hội thảo tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các văn bản chi tiết thi hành và công tác BVMT cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Long An.

Ngoài ra, Sở TN&MT Long An sẽ tổ chức lớp tập huấn công tác bảo vệ TNN, khoáng sản và BĐKH cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày kỷ niệm, phong trào, chiến dịch hành động vì môi trường; tổ chức Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tuần lễ Nước Thế giới và Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2022.

Mặt khác, Sở TN&MT Long An tiếp tục phối hợp liên tịch triển khai thực hiện công tác truyền thông về môi trường trên địa bàn tỉnh Long An năm 2022. Cụ thể, trong năm 2022, Sở TN&MT Long An sẽ tăng cường công tác phối hợp hành động BVMT với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn Long An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An, Hội Cựu chiến binh tỉnh Long An, Hội Luật gia, Hội Người cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc da cam.

Căn cứ Kế hoạch này, Phòng Quản lý Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Sở TN&MT, Phòng Khoáng sản, Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn, Thanh tra Sở TN&MT, chủ động triển khai công tác truyền thông về BVMT năm 2022; đồng thời, hướng dẫn các huyện thực hiện hưởng ứng các ngày lễ về môi trường; phối hợp với các huyện tổ chức các lớp tập huấn về BVMT năm 2022.

Cũng theo ông Nguyễn Tân Thuấn, trong năm 2022, để sớm đưa Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 đi vào thực tiễn cuộc sống tại địa phương, Sở TN&MT Long An tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của Luật Bảo vệ Môi trường, như: Đánh giá tác động môi trường sơ bộ; cấp phép môi trường; phân cấp quản lý môi trường cho địa phương; quản lý chất thải và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; tăng cường công khai thông tin, tham vấn và phát huy vai trò giám sát, phản biện của cộng đồng dân cư trong công tác BVMT... trên địa bàn tỉnh.

Bài liên quan
  • Long An: Siết chặt công tác quản lý, bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, Sở TN&MT Long An đã và đang tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Quảng Bình: Xây dựng đô thị sinh thái thích ứng BĐKH
(TN&MT) - Thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) là một trong các khu vực dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu (BĐKH), thiên tai cực đoan.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO