Lộn xộn thu, nộp thuế ở các khu chế xuất

24/09/2013, 00:00

Tình hình quản lý thu thuế ở các khu chế xuất, các doanh nghiệp chế xuất khá lộn xộn, nhiều kẽ hở trong quản lý, có nguy cơ gây thất thu lớn cho ngân sách nhà...

   
Cuộc thanh tra về tình hình quản lý thu thuế tại các khu chế xuất Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai do Thanh tra Chính phủ (TTCP) mới kết thúc cho thấy tình hình quản lý thu thuế ở các khu chế xuất, các doanh nghiệp chế xuất khá lộn xộn, nhiều kẽ hở trong quản lý, có nguy cơ gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước…
   
Nhiều doanh nghiệp báo lỗ, có dấu hiệu chuyển giá
   
  Theo TTCP, tại thời điểm 31.12.2011, có 399 doanh nghiệp ở các khu chế xuất thuộc bốn tỉnh, thành phố trên có số thuế các loại phải nộp gần 688 tỉ đồng. Trong số này, có 125 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 31,3% có doanh thu 32.563 tỉ đồng, hạch toán lỗ 1.956 tỉ đồng. Trong số 125 doanh nghiệp báo lỗ này thì có 36 doanh nghiệp lỗ ba năm liên tiếp, lỗ 2.856,8 tỉ đồng. Số doanh nghiệp lỗ hai năm liên tiếp là 69, lỗ trên 1.829,8 tỉ đồng.
   
Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Sản phẩm Công nghiệp Toshiba Asia tháng 12/2008
    
   
   
  Đáng chú ý, một số doanh nghiệp báo lỗ lớn: công ty TNHH Sumitomo Bakelite Việt Nam (Hà Nội) báo cáo lỗ ba năm trên 777,67 tỉ đồng; công ty TNHH sản phẩm công nghiệp Toshiba Asia (Đồng Nai) lỗ ba năm trên 430,4 tỉ đồng; công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam (Hà Nội) ba năm lỗ với số tiền gần 301 tỉ đồng; công ty TNHH Sài Gòn STEC (Bình Dương) lỗ ba năm trên 218 tỉ đồng. Công ty TNHH Olympus Việt Nam (Đồng Nai) lỗ hai năm trên 256 tỉ đồng.
   
  Tính ra có đến 57% số doanh nghiệp chế xuất hạch toán lỗ hoặc không có lãi, báo lỗ kéo dài liên tục nhiều năm, thậm chí có không ít doanh nghiệp có số lỗ vượt quá số vốn chủ sở hữu. Nhưng đáng ngạc nhiên là tốc độ tăng doanh thu nhiều doanh nghiệp vẫn cao, liên tục mở rộng phạm vi kinh doanh.
   
  Cũng có những nguyên nhân mà một số doanh nghiệp chưa có hiệu quả và lỗ thật như do vẫn đang trong giai đoạn đầu tư, chưa có doanh thu, bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế thời kỳ 2007 – 2009. Nhưng theo đánh giá của TTCP, có dấu hiệu chuyển giá trong giao dịch liên kết: chuyển lợi nhuận ra nước ngoài qua việc nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị với giá cao và xuất khẩu với giá thấp để tạo lỗ, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp.
   
  “Tình trạng này không chỉ gây thất thu cho ngân sách nhà nước mà còn gây mất công bằng trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư…”, TTCP nhận định.
   
  Tuy nhiên, cũng như nhiều cơ quan thanh tra, kiểm tra trước đây, TTCP cũng chỉ nhận định đây là những dữ liệu, thông tin có dấu hiệu chuyển giá ở các doanh nghiệp mà chưa xác minh được thông tin đầu ra với doanh nghiệp nước ngoài nên các cơ quan thuế không đủ cơ sở xem xét, xử lý các doanh nghiệp này.
   
Công ty TNHH Olympus Việt Nam (Đồng Nai)lỗ hai năm trên 256 tỉ đồng
    
   
Nợ thuế và hạch toán sai
   
  Số nợ thuế của các doanh nghiệp chế xuất của bốn tỉnh, thành phố trên cũng khá lớn. Tại thời điểm 31.12.2011, có tới 62 doanh nghiệp nợ thuế trên 9,4 tỉ đồng, bình quân 151 triệu đồng/doanh nghiệp. Có doanh nghiệp nợ khá lớn là công ty TNHH TF (TP.HCM) nợ trên 1,17 tỉ đồng. Trong ba năm 2009 – 2011, có 83 doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra, đã bị xử lý, truy thu và phạt trên 67 tỉ đồng, đồng thời phải hạch toán lại, giảm lỗ 344 tỉ đồng.
   
  Theo thanh tra tổng cục Thuế và cục thuế các địa phương, các dạng sai phạm ở các doanh nghiệp chế xuất thuộc bốn tỉnh, thành phố này rất nhiều dạng: trích khấu hao không đúng, chi phí sai nguồn, trợ cấp thất nghiệp quá mức, giảm tiền thuế thu nhập cá nhân của thẻ golf…
   
  Tuy nhiên, TTCP cho rằng, việc tổ chức thanh tra, kiểm tra ở các địa phương không được thường xuyên, liên tục. Như cục Thuế Đồng Nai, cả năm 2009 không thanh tra doanh nghiệp chế xuất nào. Việc thanh tra, giám sát của hải quan các tỉnh, thành phố này cũng không đều. Từ năm 2009 – 2011, có 15 doanh nghiệp chế xuất được thanh tra, kiểm tra về hải quan. Riêng năm 2011, có 15 doanh nghiệp chế xuất được kiểm tra, truy thu và phạt trên 16,6 tỉ đồng. Nhưng cục Hải quan Hà Nội không tổ chức cuộc nào, Hải quan TP.HCM chỉ thanh tra một doanh nghiệp. Trong lĩnh vực này, nhiều doanh nghiệp chế xuất đã tuỳ tiện thay đổi mục đích sử dụng hàng hoá, nguyên phụ liệu nhập khẩu được miễn thuế mà không kê khai để nộp thuế, khai tăng so với định mức tiêu hao nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; lập và khai không đúng nhiều số liệu…
   
Công ty TNHH Sài Gòn STEC (Bình Dương) lỗ ba năm trên 218 tỉ đồng
    
   
Quản lý lỏng lẻo, yếu kém
   
  Để xảy ra nhiều sai phạm ở các doanh nghiệp chế xuất, ngoài nguyên nhân việc thanh tra, kiểm tra ở một số địa phương còn chưa kịp thời, thường xuyên; thì có một nguyên nhân đáng nói là sự thiếu thống nhất trong việc áp dụng chính sách, hướng dẫn chính sách ở một số bộ, ngành.
   
  TTCP đã phát hiện rất nhiều trường hợp cho thấy các bộ: Tài chính, Công thương, tổng cục Hải quan và cục Hải quan các tỉnh hướng dẫn, thực hiện nhiều quy định không chính xác, thống nhất. Ví dụ, công văn số 207/TCT-KTNB của tổng cục Thuế ngày 17.1.2011 hướng dẫn xác định doanh thu, thu nhập chịu thuế, phương pháp chuyển lỗ và thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty Loteco (Đồng Nai) không đúng quy định của thông tư số 128/2003/TT của bộ Tài chính.
   
Có doanh nghiệp nợ thuế khá lớn là công ty TNHH TF (TP.HCM) nợ trên 1,17 tỉ đồng
    
   
  Đoàn thanh tra cũng phát hiện tổng cục Thuế có ba văn bản hướng dẫn quy định về chính sách thuế, ưu đãi thuế theo thông tư số 134/2007/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng không thống nhất. Bộ Công thương cũng có một công văn hướng dẫn về thực hiện quyền xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp không thống nhất với chính quy định của bộ này. Trong một số trường hợp, việc các bộ, ngành ra văn bản hướng dẫn sai cũng đã gây thiệt hại cho ngân sách. Ví dụ một số văn bản hướng dẫn của bộ Tài chính và tổng cục Thuế về thuế thu nhập doanh nghiệp với thu nhập khác từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp, đã trái với thông tư 130/2008/TT-BTC của chính bộ Tài chính, làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trên 10,47 tỉ đồng; một số văn bản hướng dẫn khác về thuế thu nhập doanh nghiệp với thu nhập khác từ bán phế liệu, phế phẩm, theo TTCP cũng trái với thông tư số 13/2008/TT-BTC làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trên 26,4 tỉ đồng ở nhiều doanh nghiệp.
   
  Cuộc thanh tra này đã cho thấy, mặc dù về phía các doanh nghiệp được thanh tra, có những doanh nghiệp cố tình lập lờ, làm trái quy định, báo cáo, kế khai sai… để giảm thuế. Nhưng về phía các cơ quan quản lý nhà nước, có rất nhiều điều phải chấn chỉnh về công tác thanh tra, giám sát, về việc xây dựng, ban hành các văn bản theo thẩm quyền… để tránh tình trạng quản lý lỏng lẻo, hướng dẫn sai, mâu thuẫn, gây thất thu cho ngân sách và để các doanh nghiệp lợi dụng, trốn thuế.
   
        
Theo TTCP, kết thúc đợt thanh tra này, tổng số tiền thuế được TTCP đề nghị xem xét, xử lý (không tính số thuế thu nhập doanh nghiệp trên 19,7 tỉ đồng, số lỗ tăng thêm hơn 21,5 tỉ đồng đề nghị cơ quan thuế điều chỉnh) tại TP.HCM là 38 tỉ đồng; Đồng Nai 14,28 tỉ đồng và 1,35 triệu USD; Bình Dương 1,25 tỉ đồng; Hà Nội gần 5,2 tỉ đồng. Sau khi có biên bản thanh tra, các doanh nghiệp đã tự giác nộp 5,47 tỉ đồng vào các tài khoản tạm giữ của TTCP và các cục thuế.
        
    
   
Mạnh Quân – M. Minh (Báo Sài Gòn Tiếp Thị)
   
   

(0) Bình luận
Nổi bật
Quảng Bình sẽ xây dựng 15 nghìn căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
Ngày 2/10, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 2777/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" tỉnh Quảng Bình.
Đừng bỏ lỡ
 • Phân bón Cà Mau đưa bà con tham quan nhà máy
  Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau sẽ dành trọn tháng 10/2023 để đón tiếp hàng nghìn hộ nông dân tham quan nhà máy Đạm Cà Mau.
 • Thị trường cuối năm, dự án sắp bàn giao lên ngôi
  (TN&MT) - Thị trường nhà ở những tháng cuối năm 2023 đang trở nên sôi động hơn khi mặt bằng giá ở mức hấp dẫn và nhu cầu sở hữu nhà của người dân tăng lên. Trong đó, những dự án căn hộ đã hoàn thiện hoặc chuẩn bị bàn giao có nhiều lợi thế, thu hút nhiều khách hàng quan tâm.
 • EVNSPC: Tập trung gỡ khó cho các công trình điện
  (TN&MT) - Hiện nay, các công trình đầu tư phát triển lưới điện 110kV do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) làm chủ đầu tư tại địa bàn tỉnh Đồng Nai và Trà Vinh đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Vừa qua, EVNSPC đã làm việc với lãnh đạo các địa phương này để bàn giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ các công trình điện.
 • Đoàn Lãnh sự quán Canada tại TP.HCM đến thăm và làm việc tại THAGRI LIVESTOCK
  Vừa qua, đoàn Lãnh sự quán Canada tại TP.HCM, Cục chăn nuôi, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai đã đến thăm và làm việc tại Công ty TNHH Chăn nuôi THAGRI (THAGRI LIVESTOCK) về nội dung sản xuất thức ăn chăn nuôi gắn với nông nghiệp xanh.
 • Đón thời điểm vàng mua nhà tại The Beverly
  Theo giới đầu tư, quỹ căn The Beverly (Vinhomes Grand Park, TP. Thủ Đức) sẽ bàn giao vào “thời điểm vàng" khi loạt hạ tầng bao quanh đại đô thị đi vào hoạt động, hình thành một cộng đồng tinh hoa, thời thượng với những giá trị sống khác biệt và đẳng cấp.
 • Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn: PTSC Thanh Hóa vượt tiến độ gói Khu vực 4
  Với quyết tâm cao của tập thể người lao động, lực lượng nòng cốt dày dặn kinh nghiệm, cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, đến ngày 26/9/2023, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) đã xuất sắc hoàn thành 100% các hạng mục bảo dưỡng sửa chữa gói Khu vực 4 của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
 • Đồng Nai: Kiến nghị xử lý một số vấn đề tại dự án Gem Sky World
  (TN&MT) - Qua thông tin khách hàng phản ánh Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An - chủ đầu tư dự án Gem Sky World không bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh - đơn vị tư vấn dịch vụ có dấu hiệu “đẩy”… người mua vướng nợ xấu ngân hàng, Sở TN&MT Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và chỉ ra một số vấn đề tồn tại tại dự án này.
 • Fitch Ratings công bố xếp hạng tín nhiệm lần đầu BSR ở mức “BB” với triển vọng tích cực
  (TN&MT) - Ngày 02/10/2023, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức Lễ công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm lần đầu bởi Fitch Ratings ở mức “BB” với “Triển vọng tích cực”.
 • Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi: Người dân dễ dàng mua nhà ở xã hội hơn
  Trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) lần này, Bộ Xây dựng đưa ra nhiều kiến nghị nới lỏng điều kiện mua nhà ở xã hội (NƠXH) để người dân dễ dàng tiếp cận hơn.
 • Hướng tới thời điểm khánh thành kho cảng LNG đầu tiên và lớn nhất Việt Nam
  Trong tháng 10/2023, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) sẽ tổ chức khánh thành và đưa vào vận hành chuỗi Kho cảng LNG Thị Vải, sau gần 4 năm xây dựng và hoàn thiện. Đây cũng là tổ hợp LNG đầu tiên có quy mô lớn nhất, hiện đại nhất Việt Nam với công suất qua kho 1 triệu tấn LNG/năm trong giai đoạn 1.
 • 6 thách thức của thị trường BĐS năm 2024
  (TN&MT) - Trong gần hai năm qua, thị trường bất động sản (BĐS) đã xuất hiện những nút thắt lớn khiến doanh nghiệp rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” khi dự án đình trệ, dòng tiền tắc nghẽn và áp lực trả nợ đè nặng. Dự báo, năm 2024, thị trường BĐS sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức và khả năng phục hồi rất chậm.
 • K130 được vinh danh với thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH
  Tại Lễ phát động toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), đại diện tập thể Đội PCCC chuyên ngành - Xí nghiệp Kho vận Xăng dầu K130 vinh dự được nhận quà lưu niệm của Chủ tịch Quốc hội và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng, tuyên dương các điển hình đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO