Lào Cai tăng cường thanh, kiểm tra để đảm bảo khai thác khoáng sản bền vững

Bích Hợp (thực hiện) | 09/09/2021, 09:13

(TN&MT) - Với lợi thế về nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng, phong phú, tỉnh Lào Cai đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm khai thác giá trị nguồn tài nguyên theo hướng bền vững vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường. Xung quanh nội dung này, Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã trao đổi với ông Vũ Đình Thủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT Lào Cai.

Ông Vũ Đình Thủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT Lào Cai

PV: Thưa ông, tỉnh Lào Cai là một trong những địa phương có nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai các giải pháp như thế nào để sử dụng tài nguyên khoáng sản có hiệu quả, tiết kiệm theo hướng bền vững?

Ông Vũ Đình Thủy:

Lào Cai là tỉnh được đánh giá có tiềm năng về tài nguyên khoáng sản. Đó là lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhưng cũng là thách thức trong công tác quản lý Nhà nước về khai thác, chế biến khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.

Thời gian qua, công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai cơ bản đã đạt được những kết quả nhất định. Hoạt động khoáng sản hàng năm đã đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước, tạo việc làm và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai. Các đơn vị trong hoạt động khoáng sản cơ bản đã chấp hành các quy định, thủ tục. Công tác phối hợp giữa các Sở, ngành và địa phương ngày càng chặt chẽ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn không ít khó khăn, tồn tại trong hoạt động khoáng sản và công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản.

Đến nay, vẫn còn một số tổ chức, cá nhân chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật: Hoạt động khai thác khoáng sản vượt công suất cho phép, khai thác vượt ranh giới, vị trí được phép; không thực hiện công tác xác định sản lượng khai thác thực tế; một số cán bộ cấp cơ sở chưa nhận thức được đầy đủ chính sách pháp luật về khoáng sản; công tác quản lý khoáng sản còn chưa chặt chẽ…

Để khắc phục những tồn tại, bất cập trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản, góp phần đảm bảo mục tiêu khai thác, chế biến đi đôi với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, thời gian tới, ngành TN&MT Lào Cai tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; Thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Thực hiện nghiêm Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường dưới nhiều hình thức và phương pháp phù hợp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động khoáng sản. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về lĩnh vực TN&MT. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung sau thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đặc biệt, kiên quyết đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Lào Cai kiên quyết đình chỉ hoạt động các đơn vị cố tình vi phạm trong khai thác khoáng sản

PV: Bên cạnh những đóng góp tích cực, các đơn vị khai thác khoáng sản luôn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường. Ngành TN&MT tỉnh Lào Cai đã thực hiện những giải pháp gì để hạn chế tác động xấu đến môi trường, thưa ông?

Ông Vũ Đình Thủy:

Thời gian qua, Sở đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế những ảnh hưởng xấu đến môi trường như: Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Qua công tác kiểm tra đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường và yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện đúng các nội dung cam kết trong Báo cáo ĐTM. Nâng cấp, cải tạo các hạng mục công trình khí thải, nước thải nhằm giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Đối với các hành vi vi phạm, kiên quyết lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định.

 Đối với những khu vực khai thác đã hết hạn theo Giấy phép, Sở TN&MT Lào Cai yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ, hoàn nguyên, cải tạo phục hồi môi trường. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

PV: Thời gian tới, để hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn mang lại hiệu quả kinh tế và phát huy được tiềm năng sẵn có, tỉnh Lào Cai có những kiến nghị, đề xuất gì?

Ông Vũ Đình Thủy:

Để hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn mang lại hiệu quả kinh tế và phát huy được tiềm năng sẵn có, tỉnh Lào Cai đề nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho phù hợp. Đề nghị Bộ TN&MT tiếp tục khoanh định, phê duyệt và bàn giao toàn bộ khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ cho tỉnh Lào Cai làm căn cứ điều chỉnh Quy hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng rà soát, điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng các khoáng sản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trên cơ sở bảo đảm rõ ràng về ranh giới các mỏ khoáng sản. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT tham mưu sửa đổi Luật Thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường theo hướng quy định và ấn định thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường phải nộp theo trữ lượng mỏ trước khi cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Rừng mãi xanh nhờ… hương ước
(TN&MT) - Trong quan niệm của đồng bào dân tộc Cống, rừng là sinh mệnh, là nơi thần linh ngự trị. Bởi lẽ đó mà người Cống bản Lả Chà, xã Pa Tần của huyện Nậm Pồ (Điện Biên) yêu rừng như yêu bản.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO