Lào Cai: Nâng cao hiệu quả thi hành Luật Đất đai 2013

Bích Hợp | 31/05/2022, 10:07

(TN&MT) - Sau gần 10 năm triển khai thi hành, Luật Đất đai năm 2013 ngày càng đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Kiểm soát chặt việc chuyển mục đích sử dụng đất

Nhằm nâng cao hiệu quả thi hành Luật Đất đai, Lào Cai đã và đang tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở, đặc biệt với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng lớn bất thường nhằm trục lợi…

Để công tác chuyển đổi đi vào thực tiễn, UBND các huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai nhằm nâng cao ý thức, nhận thức cho tổ chức và cá nhân về quản lý, sử dụng đất đai. Công khai và thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hằng năm; tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND cấp xã và người sử dụng đất; quản lý chặt chẽ việc chia tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở, đặc biệt với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng lớn bất thường, nhằm lợi dụng chính sách để trục lợi. Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá đất, công nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt; khẩn trương hoàn thành dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai.

dat-1-3.jpg

Lào Cai kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đưa công tác quản lý Nhà nước về đất đai đi vào nền nếp.

Tập trung giải quyết và xử lý dứt điểm các trường hợp sử dụng đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất; các trường hợp lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất; xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong công tác chỉ đạo, quản lý để xảy ra việc tách thửa, xây dựng công trình trái phép, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, lấn, chiếm đất không đúng quy định. Tăng cường quản lý quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng.

Tiếp tục giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai; chấn chỉnh việc giải quyết hồ sơ, TTHC hạn chế chậm muộn xuống dưới 5%, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC. Thực hiện nghiêm các kế hoạch của UBND tỉnh Lào Cai về quản lý, khai thác quỹ đất công. Đẩy nhanh tiến độ tổ chức lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch các khu dân cư tại địa bàn nông thôn theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đưa Luật Đất đai đi vào cuộc sống

Ngay sau khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai cấp tỉnh và giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tại UBND các huyện, thị xã, thành phố; thành lập ban tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai để phối hợp tổ chức tuyên truyền, triển khai tại cấp huyện; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách, pháp luật về lĩnh vực đất đai đến tất cả mọi tầng lớp nhân dân; chủ trì tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về TN&MT cho cán bộ phòng TN&MT, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, lãnh đạo và cán bộ địa chính cấp xã của 9 huyện, thị xã, thành phố.

dat-2-3.jpg

Minh bạch thông tin về đất là chìa khoá quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Lào Cai đang áp dụng.

Sở TN&MT đã tổ chức nhiều lớp triển khai thi hành Luật Đất đai và bồi dưỡng nghiệp vụ tài nguyên, môi trường với cán bộ cấp huyện, xã. Từ năm 2014 đến nay, đã tổ chức được hơn 20 lớp với số lượng hơn 7.200 cán bộ tham gia.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật một cách kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Các văn bản được ban hành đều bám sát chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, giúp giải quyết kịp thời các vấn đề bức thiết về đất.

Theo ông Phạm Văn Quân - Phó Chi cục trưởng Chi cục Đất đai tỉnh Lào Cai, thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai có những chuyển biến tích cực. Việc quản lý sử dụng đất ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành còn một số điểm bất cập, chưa đồng bộ và chưa phù hợp với thực tế địa phương dẫn đến việc áp dụng các quy định gặp nhiều khó khăn. Công tác đo đạc, lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính còn hạn chế do nguồn kinh phí thực hiện hạn hẹp, gây khó khăn cho công tác điều tra, khảo sát, lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư… Một bộ phận người sử dụng đất cố tình không chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác thu hồi đất; yêu cầu, đòi hỏi không đúng quy định của pháp luật, khi không được giải quyết thì chống đối, đơn thư khiếu kiện vượt cấp…

Để Luật Đất đai ngày càng đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, thời gian tới, bên cạnh phát huy những mặt đã đạt được, Lào Cai tiếp tục kiểm soát chặt việc chuyển mục đích sử dụng đất, nhất là từ đất nông nghiệp sang đất ở; ứng dụng công nghệ trong đo đạc, lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính; đơn giản hóa TTHC về đất đai; nâng cao chất lượng tuyên truyền, đồng thời, xử lý nghiêm những tình trạng vi phạm, cố tình vi phạm… giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn tại địa phương, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bài liên quan
 • Lào Cai: Quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất chìa khoá phát triển bền vững
  (TN&MT) - Sau gần 7 năm thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất... trên địa bàn tỉnh Lào Cai ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả hơn, từ đó đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Nhiều chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai góp phần xóa đói giảm nghèo
  (TN&MT) - Trên cơ sở định hướng tại các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Luật Đất đai năm 2013 đã có nhiều quy định quan trọng trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nói chung, trong đó có thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp nói riêng nhằm hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.
 • Có chính sách phù hợp ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số
  Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với một số Bộ ngành địa phương có chính sách phù hợp ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với các cơ chế hiệu quả để ngăn chặn người dân chuyển nhượng sau khi được giao đất; có quy định tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sản xuất cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch…
 • Khẩn trương tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 164/CĐ-TTg ngày 18/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 • Hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất
  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.
 • 32 địa phương đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025
  Sáng 16/3, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đã có buổi làm việc với Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất và một số đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh và điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 đã được Thủ tưởng Chính phủ phân bổ.
 • Kon Tum: Nỗ lực cấp đất ở, đất sản xuất cho người đồng bào dân tộc thiểu số
  Hiện tại, tỉnh Kon Tum đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đồng thời, Kon Tum còn tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách trên đạt hiệu quả; phấn đấu đến năm 2025, 100% hộ đồng bào DTTS có đất ở, đất sản xuất để phát triển kinh tế, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.
 • Quảng Bình: Chú trọng tính hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn Quỹ phát triển đất
  (TN&MT) - Quỹ phát triển đất của địa phương do UBND cấp tỉnh thành lập, có chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tại Quảng Bình, những năm qua, hoạt động hiệu quả của Quỹ phát triển đất đã góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương.
 • Lào Cai ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện định giá đất năm 2023
  (TN&MT) - Để chủ động trong việc tổ chức thực hiện, bảo đảm kịp thời, đáp ứng tiến độ của các dự án và làm cơ sở để bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho việc tổ chức thực hiện định giá đất. Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh.
 • UBND tỉnh Vĩnh Phúc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  (TN&MT) - Ngày 14/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã cụ thể và khoa học hơn
  Sáng 14/3, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)” với hình thức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.
 • Lạng Sơn: Tập trung giải phóng mặt bằng hơn 120 dự án
  (TN&MT) - Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục giải phóng mặt bằng (GPMB) hơn 120 dự án. Để bàn giao mặt bằng và đưa các dự án này vào triển khai theo kế hoạch đề ra, tỉnh Lạng Sơn đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB.
 • Long An: Quản lý hiệu quả đất đai phục vụ giảm nghèo bền vững
  (TN&MT) - Thời gian qua, tỉnh Long An đã tập trung phát huy tối đa nguồn lực đất đai, nhất là những tiềm năng, lợi thế riêng đưa địa phương phát triển nhanh, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững. PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Long An xung quanh nội dung này.
 • Đẩy nhanh cấp “sổ đỏ” cho bà con dân tộc: Trao giá trị đất để phát triển kinh tế ở Thới Lai (Cần Thơ)
  Trong thời gian qua, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất, UBND huyện Thới Lai (TP. Cần Thơ) đã tập trung đẩy mạnh việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”) cho hộ gia đình, cá nhân, nhất là đồng bào tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện, giúp họ yên tâm sử dụng đất cũng như đầu tư phát triển sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.
 • Quảng Bình: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Đồng Hới
  (TN&MT) - Ngày 9/3, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đồng Hới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO