Lào Cai ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện định giá đất năm 2023

Bích Hợp | 15/03/2023, 13:06

(TN&MT) - Để chủ động trong việc tổ chức thực hiện, bảo đảm kịp thời, đáp ứng tiến độ của các dự án và làm cơ sở để bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho việc tổ chức thực hiện định giá đất. Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc định giá đất cụ thể phải thực hiện đảm bảo theo quy định tại Điều 112 Luật Đất đai năm 2013 và Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất. Do đó, ngày 03/03, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch 121/KH-UBND quy định giá đất cụ thể cho từng dự án cụ thể trên địa bàn.

Tại kế hoạch nêu rõ, hiện tại tổng số dự án, công trình cần định giá đất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai là 536 công trình, dự án và các thửa đất, khu đất. Trong đó: xác định giá đất để thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 338 công trình, dự án.

Cụ thể, huyện Bắc Hà: 48 công trình, dự án; huyện Bảo Yên: 34 công trình, dự án; huyện Bảo Thắng: 20 công trình, dự án; huyện Mường Khương: 48 công trình, dự án; huyện Si Ma Cai: 46 công trình, dự án; - Huyện Văn Bàn: 44 công trình, dự án; huyện Bát Xát: 35 công trình, dự án; thị xã Sa Pa: 49 công trình, dự án; thành phố Lào Cai: 14 công trình, dự án.

Bên cạnh đó, xác định khởi điểm đấu giá là 148 công trình, dự án, thửa đất, khu đất, bao gồm, huyện Bắc Hà: 06 công trình; huyện Bảo Yên: 12 công trình; huyện Bảo Thắng: 8 công trình; huyện Mường Khương: 25 công trình, huyện Si Ma Cai: 04 công trình; huyện Văn Bàn: 13 công trình; huyện Bát Xát: 11 công trình; thị xã Sa Pa: 05 công trình và thành phố Lào Cai: 64 công trình.

dat.jpg
Lào Cai ban hành kế hoạch định giá đất năm 2023 cho 536 công trình, dự án và các thửa đất, khu đất trên địa bàn.

Về tổ chức thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai tổ chức thực hiện việc xác định giá đất cụ thể đối với các công trình, dự án theo Kế hoạch. tổng hợp, bổ sung vào kế hoạch các công trình, dự án cấp bách phát sinh nếu có. Lập dự toán kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch xác định giá đất cụ thể gửi Sở Tài chính thẩm định và trình UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt kinh phí.

Tổ chức thực hiện lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị có chức năng tư vấn xác định giá đất theo quy định; trình Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh thẩm định hồ sơ, phương án giá đất cụ thể; hoàn thiện phương án giá đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; Lưu trữ toàn bộ kết quả định giá đất cụ thể; thống kê, tổng hợp và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả định giá đất cụ thể tại địa phương theo quy định.

Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh; có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ phương án giá đất cụ thể; tổ chức họp Hội đồng để thẩm định phương án giá đất, ban hành văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất; thẩm định dự toán kinh phí xác định giá đất cụ thể do Sở Tài nguyên và Môi trường lập; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch xác định giá đất cụ thể.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị hồ sơ, sơ đồ các thửa đất xác định giá; các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất... Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai, đơn vị tư vấn xác định giá đất, thực hiện điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị trường.

Bài liên quan
  • Sớm giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc
    (TN&MT) - Theo tinh thần Nghị quyết 28, các địa phương trên cơ sở rà soát, sắp xếp nông, lâm trường (NLT) phải thu hồi một phần đất giao lại cho địa phương, từ đó, địa phương chia cho dân thiếu đất sản xuất, giải quyết phần thiếu đất sản xuất, tạo công ăn việc làm ổn định cho đồng bào dân tộc thiểu số.

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO