Lạng Sơn: Thanh tra phòng, chống tham nhũng phát hiện sai phạm tại Sở Công Thương

Trọng Hoàng | 14/03/2023, 18:40

(TN&MT) - Thanh tra tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Công Thương Lạng Sơn. Qua đó, phát hiện một số hạn chế, sai phạm tại đơn vị này.

Theo Kết luận số 09/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, trong thời kỳ thanh tra, Giám đốc Sở Công Thương đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn có một số hạn chế, thiếu sót trong kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; trong thực hiện quy trình, thủ tục về quy hoạch, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý thuộc phạm vi quản lý; sai phạm trong thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra, phải xem xét, xử lý là 127.922.273,0 đồng.

img_20230314_154953.jpg
Trụ sở Sở Công Thương Lạng Sơn.

Theo Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trên là: Hiệu quả công tác phổ biến, quán triệt, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Công Thương còn hạn chế. Công tác chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra của Giám đốc Sở Công Thương đối với việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận, đơn vị trực thuộc có lúc chưa cụ thể, kịp thời. Năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của một số công chức, viên chức còn có hạn chế.

Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy thiếu sót, sai phạm được chỉ ra qua thanh tra, tùy theo tính chất, mức độ để xử lý theo quy định; nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra qua thanh tra.

Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm Giám đốc Sở trong thực hiện các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hạn chế thiếu sót, không để hình thành vi phạm pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan.

Rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện.C

Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn tổ chức thu hồi, nộp số tiền 127.922.273 đồng vào Tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO