Lạng Sơn: Quan tâm giải quyết đất đai cho các cơ sở tôn giáo

Hoàng Nghĩa | 09/12/2021, 08:21

(TN&MT) - Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, tỉnh Lạng Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai cho các tôn giáo theo đúng quy định.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 3 tôn giáo chính đang hoạt động là Phật giáo, Công giáo và Tin lành, dân số tôn giáo chiếm hơn 1% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các Sở, ngành, cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng và tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, không để các vụ việc tồn đọng kéo dài gây khó khăn, phức tạp cho công tác xử lý hậu quả.

Tỉnh Lạng Sơn đã cấp 26 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai tại cơ sở tôn giáo. Do đó công tác quản lý, sử dụng đất đai đối với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng trong xây dựng các cơ sở sinh hoạt tôn giáo của các tôn giáo.

Các cơ sở tôn giáo đã sử dụng đất đúng mục đích, tích cực bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

Đến nay, toàn tỉnh đã cấp 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở Phật giáo với diện tích hơn 34.760m2; cấp 21 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở Công giáo với diện tích gần 74.060m2 và cấp 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở Tin lành với diện tích hơn 2.440m2.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO