Lạng Sơn: Nhiều đơn vị ký kết phối hợp trong lĩnh vực TN&MT

Hoàng Nghĩa | 31/03/2023, 13:35

(TN&MT) - Sở TN&MT Lạng Sơn, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn vừa ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT.

Theo đó, giai đoạn 2022 – 2026, các đơn vị này sẽ phối hợp thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp, hỗ trợ các tổ chức tôn giáo nâng cao chất lượng các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với từng tôn giáo; Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác BVMT và ứng phó với BĐKH, đặc biệt là Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến với các tầng lớp nhân dân;

20230330_151007.jpg
Sở TN&MT Lạng Sơn ký kết Chương trình phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.

Tiếp tục chủ trì tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực BVMT và ứng phó với BĐKH của các tôn giáo; Chủ trì phối hợp với Sở TN&MT hỗ trợ, phát huy vai trò chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và người dân ở cộng đồng phản ánh, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về BVMT, ứng phó với BĐKH của các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh…

Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ các tổ chức tôn giáo xây dựng xây dựng năng lực tự ứng phó của các cộng đồng tôn giáo và người dân khi có rủi ro thiên tại xẩy ra bằng việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về BVMT, ứng phó với BĐKH ở các địa phương phù hợp với đặc điểm, điều kiện của mỗi tôn giáo trên địa bàn tỉnh; Thực hiện các biện pháp tăng cường hệ thống quan trắc để kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; công khai các chỉ số về ô nhiễm, kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường…

20230330_151202-0-.jpg
Sở TN&MT Lạng Sơn ký kết Chương trình phối hợp với các tổ chức tôn giáo.

Các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ xóa bỏ những tập quán, thói quen sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, làm gia tăng BĐKH; Cam kết nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng tôn giáo về BVMT và ứng phó với BĐKH; Phát huy vai trò nêu gương của quý vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trong tham gia thực hiện BVMT và ứng phó với BĐKH.

Sở TN&MT Lạng Sơn và Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi tỉnh cũng thống nhất phối hợp tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức nhằm trang bị các kiến thức về quản lý đất đai, quản lý tài nguyên nước và khoáng sản, BVMT, thích ứng biến đổi khí hậu, cải cách hành chính ngành TN&MT, vận động hội viên Hội người cao tuổi và gia đình gương mẫu chấp hành đúng chính sách pháp luật về BVMT, thích ứng BĐKH, khai thác và sử dụng hợp lý hiệu quả tài nguyên; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề về TN&MT; bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Người cao tuổi các cấp.

20230330_151059.jpg
Sở TN&MT Lạng Sơn ký kết Chương trình phối hợp với Ban đại diện Hội Người Cao tuổi tỉnh Lạng Sơn.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình về quản lý đất đai, quản lý tài nguyên nước và khoáng sản, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học, BVMT thích ứng BĐKH cho các cấp Hội Người cao tuổi; Đẩy mạnh phong chào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” người cao tuổi tham gia quản lý, tuyên truyền sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích tài nguyên đất đai, quản lý tài nguyên nước và khoáng sản, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học, BVMT, thích ứng với BĐKH…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
ĐBQH Lý Thị Lan đề nghị sớm triển khai chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi
(TN&MT) - Theo Đại biểu Lý Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, việc chậm, chưa ban hành các quy định pháp luật tất yếu dẫn tới lãng phí cơ hội thụ hưởng, tiếp cận chính sách của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO