Làm tốt công tác bảo vệ môi trường giúp đồng bào Bắc Yên giảm nghèo bền vững

Nguyễn Nga | 26/09/2022, 19:42

(TN&MT) - Từng là một trong các huyện nghèo theo chương trình 30a của Chính phủ, những năm qua, huyện Bắc Yên đã huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; hỗ trợ nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững. Song song đó, Bắc Yên cũng chú trọng nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường.

a1.jpg

Diện mạo nông thôn Bắc Yên có nhiều khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm (Ảnh: Đường vào trung tâm xã Hồng Ngài).

Nỗ lực thoát nghèo bền vững

Bắc Yên có gần 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), có 13 xã thuộc khu vực III, 2 xã và thị trấn khu vực I. Theo lãnh đạo huyện Bắc Yên, để thoát nghèo bền vững, những năm qua, Bắc Yên đã xây dựng các kế hoạch để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo; chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, nắm chắc thực trạng nghèo, đặc điểm nghèo, nguyên nhân dẫn đến nghèo; rà soát, đánh giá, lập danh sách những hộ dự kiến có khả năng thoát nghèo, hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất... Huy động các nguồn lực ưu tiên đầu tư các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; triển khai xóa nhà tạm; hỗ trợ chuyển đổi sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm…

Đến nay, Bắc Yên có 2 xã đạt chuẩn NTM; 14/16 xã, thị trấn, 63/103 bản có đường ô tô từ huyện đến trung tâm xã và từ trung tâm xã đến trung tâm bản được cứng hóa; 99% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45,2%; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí cũ giai đoạn 2016-2021 còn 14,34%...

Với hơn 82% dân số là đồng bào dân tộc Mông, Hồng Ngài – mảnh đất gắn liền với câu chuyện nổi tiếng về Vợ chồng A Phủ giờ đây đang chuyển mình mạnh mẽ. Theo ông Lầu A Tủa, Chủ tịch UBND xã Hồng Ngài, để xóa đói giảm nghèo bền vững, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống cây trồng vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất theo hướng hàng hóa, chuyển đổi các diện tích ngô sắn kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 25%.

Anh Giàng A Tủa, người dân Hồng Ngài, phấn khởi: Được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng và nhà nước, đời sống của bà con được cải thiện nhiều. Cán bộ xã thường xuyên xuống hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác sao cho hiệu quả cao, cách làm chuồng trại chăn nuôi cho hợp vệ sinh, xóa bỏ dần hủ tục lạc hậu, tập quán chăn thả rông gia súc…

a2.jpg

Du khách trải nghiệm giã bánh dày cùng đồng bào Mông xã Tà Xùa.

Cũng là một trong những xã có số hộ nghèo cao, Tà Xùa có 100% dân số là đồng bào dân tộc Mông. Bằng nhiều giải pháp thiết thực, Tà Xùa đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng chè, cây ăn quả… Đến nay, diện mạo nông thôn mới Tà Xùa đã có nhiều đổi khác. Trụ sở, trường học, trạm y tế, điện lưới, giao thông được đầu tư khá đồng bộ. Xã cũng làm tốt công tác xã hội hóa xóa nhà tạm, chỉnh trang nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, khai thác tiềm năng, lợi thế về du lịch, Tà Xùa đã đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, vận động nhân dân quan tâm thực hiện bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp. Toàn xã có gần 400 hộ dân đã chủ động cải tạo vườn, chỉnh trang hàng rào, cổng ngõ không lầy lội, chủ động xây các lò xử lý rác thải. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 33%.

a3.jpg

Song song công tác giảm nghèo, Bắc Yên quan tâm hướng dẫn người dân xây các lò xử lý rác quy mô gia đình, nhóm hộ gia đình để thu gom rác thải sinh hoạt.

Hài hòa với mục tiêu bảo vệ môi trường

Cùng với các giải pháp hữu hiệu để giúp người dân thoát nghèo bền vững, Bắc Yên cũng quan tâm triển khai đẩy mạnh phong trào bảo vệ môi trường, xóa nhà tạm để hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng phòng TN&MT Huyện Bắc Yên cho biết: Những năm qua, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cơ quan, tổ chức, toàn thể nhân dân. Khuyến khích người dân tham gia phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn, hạn chế sử dụng túi ni lông, không đổ rác bừa bãi, phân loại rác thải kết hợp với xử lý rác thải hữu cơ làm phân vi sinh tại hộ gia đình.

Đưa các chỉ tiêu môi trường vào Kế hoạch thực hiện hàng năm như chỉ tiêu về độ che phủ rừng, chỉ tiêu về sử dụng nước sạch, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom... Đã huy động các tổ chức chính trị - xã hội chung tay bảo vệ môi trường như, Hội phụ nữ huyện với phong trào tự quản về vệ sinh môi trường tại khu dân cư; Hội Cựu chiến binh, Huyện đoàn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thường xuyên phát động ra quân dọn vệ sinh môi trường nhân Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh...

Tới nay, toàn huyện có 450 điểm tập kết rác thải; tại các bản, tiểu khu, đơn vị trường học đã được tập huấn về công tác phân loại, xử lý rác thải; 100% các bản, tiểu khu và các trường học có thùng đựng rác đặt ở nơi công cộng... Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt đạt 80%; trong đó, khu vực đô thị đạt 95%. Khu vực nông thôn, có gần 9.000 hộ được thu gom, xử lý, đạt trên 70%.

a4.jpg

Tuổi trẻ Bắc Yên duy trì các hoạt động ra quân dọn dẹp, vệ sinh môi trường.

Với mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 4,5% - 5%/năm; đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 20%, ít nhất 4 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, thời gian tới, Bắc Yên xác định tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện, từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ DTTS, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các vùng, các dân tộc.

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo theo từng giai đoạn và hàng năm gắn với các giải pháp thiết thực, phù hợp điều kiện địa phương. Tích cực thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt đối với hộ nghèo, chính sách hỗ trợ phát triển, bảo vệ rừng gắn với giảm nghèo.

Huy động các nguồn lực, chương trình đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người nghèo; xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu đi đôi với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Triển khai hỗ trợ thí điểm, phát triển 1 mô hình giảm nghèo (chăn nuôi, trồng trọt hoặc du lịch cộng đồng) để tạo sinh kế, việc làm bền vững, thích ứng BĐKH cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Chú trọng triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án, góp phần phát triển KT-XH gắn với bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, Bắc Yên không còn nằm trong danh sách 74 huyện nghèo của cả nước. Tuy nhiên, theo tiêu chí mới tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/01/2021, toàn huyện Bắc Yên vẫn còn 5.425 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ gần 38%; 1.747 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ trên 12%; hộ nghèo, cận nghèo chủ yếu tập trung ở vùng đồng bào DTTS, chiếm 99,8%.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
 • Hưởng ứng Giờ Trái đất 2023: 'Năng lượng sạch – Trái đất xanh'
  (TN&MT) - Ngày 25/3, tại Phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội đã diễn ra sự kiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng với chủ đề “Năng lượng sạch - Trái Đất xanh”. Sự kiện hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2023, diễn ra tối nay từ 20h30 đến 21h30.
 • Chuyên gia quốc tế bàn giải pháp tăng cường khả năng dự báo thiên tai ở Việt Nam
  (TN&MT) - Theo các chuyên gia về khí tượng thủy văn (KTTV), để tăng cường khả năng chống chịu với các hiện tượng cực đoan ở khu vực đô thị của Việt Nam, cần phải hiểu rõ các rủi ro hiện tại và trong tương lai, xây dựng năng lực phòng chống, quản lý khẩn cấp, phát triển ngành cũng như cơ chế quản trị rủi ro và học hỏi để quản lý rủi ro bền vững cho tương lai. Để làm được như vậy, ngành KTTV cần phát triển hơn nữa công nghệ, mô hình dự báo, cảnh báo dựa trên tác động.
 • Thanh Hóa: Thả cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Mã
  Sáng 25/3, tại khu phố Yên Vực, phường Tào Xuyên, UBND TP Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức “Lễ thả cá giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Mã – TP.Thanh Hóa”.
 • Quảng Bình: Xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải
  (TN&MT) - Ngày 22/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm đã ký ban hành công văn số 479 /UBND-KT về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải Quảng Bình.
 • Sơn La: 50 đoàn viên thanh niên đạp xe diễu hành hưởng ứng Giờ Trái đất 2023
  (TN&MT) - Ngày 25/3, Đoàn thanh niên Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Sơn La tổ chức ra quân tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.
 • Yên Bình (Yên Bái): Ra quân hưởng ứng Đề án trồng một tỷ cây xanh
  (TN&MT) - Sáng 25/3, tại tổ 7 thị trấn Yên Bình, UBND huyện Yên Bình (Yên Bái) tổ chức phát động trồng cây Phong Linh vàng và cây Hoa Ban trắng hưởng ứng Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.
 • Mưa đá xuất hiện tại miền núi Thừa Thiên – Huế
  Một trận mưa đá vừa xảy ra tại huyện miền núi A Lưới của tỉnh Thừa Thiên – Huế, không thiệt hại về người.
 • Thời tiết ngày 25/3: Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày và đêm 25/3, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to.
 • Lạng Sơn: Giữ gìn, bảo tồn đa dạng sinh học giúp dân thoát nghèo
  (TN&MT) - Được ví như “lá phổi xanh” vùng Đông Bắc, với trên 8.200ha rừng trải rộng trên địa bàn 5 xã thuộc 3 huyện của tỉnh Lạng Sơn, rừng đặc dụng Hữu Liên là địa bàn sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc từ bao đời nay. Nhờ được giao khoán bảo vệ rừng, giữ gìn, bảo tồn đa dạng sinh học, làm du lịch sinh thái đã tạo nguồn sinh kế ổn định cho bà con, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
 • Thời tiết ngày 24/3: Nắng nóng gay gắt trước khi giảm nhiệt
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 24/3, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 35-45%.
 • Ngay sau nắng nóng diện rộng, miền Bắc sắp đón không khí lạnh
  (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ chiều tối và đêm 24/3 trở đi, có một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, gây mưa rào và dông mạnh ở khu vực Việt Bắc, Đông Bắc.
 • Các nước Bắc Âu chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn
  (TN&MT) - Chiều 23/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán các nước Bắc Âu tại Việt Nam (Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển) đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Giải pháp xanh cho kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải: Kinh nghiệm của Bắc Âu và hàm ý chính sách cho Việt Nam”.
 • Tham vấn xây dựng định mức chi phí tái chế sản phẩm, bao bì
  (TN&MT) - Sáng 23/03, Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với Đại sứ quán Na Uy và một số đơn vị tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng định mức chi phí tái chế sản phẩm, bao bì (Fs).
 • Nắng nóng ở đồng bằng đến sớm hơn trung bình 1 tháng
  (TN&MT) - Đó là thông tin vừa được ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Tổng cục KTTV cung cấp khi ông trao đổi về tình hình nắng nóng thời gian tới.
 • Văn Yên (Yên Bái): Sâu rộng phong trào bảo vệ môi trường
  (TN&MT) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Yên (Yên Bái) vừa tổ chức Lễ phát động Phong trào “Mỗi người - Mỗi ngày một việc, góp phần làm sạch môi trường”, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO