Lai Châu tăng cường thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính

Hoàng Châu | 04/05/2022, 09:24

Xác định nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu đã tích cực thực hiện dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hành chính công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cải cách hoạt động quản lý nhà nước trong những nội dung được người dân quan tâm như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường...

Sở Tài nguyên và Môi trường với chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ... Là Sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực thuộc những vấn đề nhạy cảm, phức tạp và có mức độ ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, sự phát triển kinh tế của tỉnh. Chính vì vậy thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC) sẽ có ý nghĩa rất lớn, góp phần đảm bảo sự ổn định, thúc đẩy giải phóng các nguồn lực để kịp thời phục vụ cho đầu tư phát triển.

Ông Mai Văn Thạch, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu cho biết: Thời gian quan, Sở luôn chú trọng cải cách TTHC theo hướng đơn giản, xây dựng nền hành chính hiện đại, thuận tiện, dân chủ, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Sở TN&MT, tạo động lực, phát huy tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong giải quyết các thủ tục hành chính của Ngành. Ngay từ đầu năm, Sở ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2022 của Sở. Ban hành các Kế hoạch: hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022; kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022; kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022.

grab66e171_6_(1).jpg

Hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường được nâng cao nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Cùng với đó, duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở, xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022. Cũng trong Quý I, Sở tiếp nhận 2.545 lượt hồ sơ; hiện đã giải quyết xong 2.441 hồ sơ (2.440 hồ sơ trả trước và đúng hạn, 01 hồ sơ trả quá hạn); 104 hồ sơ đang tiếp tục giải quyết (trong hạn giải quyết).

Hàng năm Sở đều thực hiện việc rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính và thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, qua đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, đề ra các giải pháp và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các hồ sơ trễ hạn, đặc biệt là về lĩnh vực đất đai và môi trường. Công bố, công khai đầy thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở và các đơn vị thuộc Sở, trên cổng thông tin điện tử của Sở theo đúng quy định.

images2035748__nh.jpg

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, giải quyết chính xác, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính cho Nhân dân.

Trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách TTHC, Sở Tài nguyên và Môi trường đề ra một số giải pháp: Tập trung rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tăng cường tính liên thông trong cải cách TTHC; đánh giá mức độ hiệu quả giải quyết TTHC trên cơ sở sự hài lòng của người dân; từng bước hình thành đội ngũ cán bộ, công chức điện tử và công dân, doanh nghiệp điện tử; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá quá trình triển khai thực hiện việc cải cách hành chính và bố trí đủ nguồn lực tài chính cho cải cách hành chính.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của 20 dân tộc Lai Châu
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO